Technická fakulta - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Technická fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Abrahám Rudolf, Ing., PhD.KDaM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4612MQ_2_203rudolf.abraham@uniag.sk
KEAaI
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5781
MF-A_2_Vu305
Angelovič Marek, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4363
AC_0_14
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4795
AC_0_16
michal.angelovic@uniag.sk
Babulícová Zuzanastrážnik / vrátnik+421 37 641 4003
VS_0_9
Bacskorová Jana, Ing.DTF
dekanát - centrum
+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
jana.bacskorova@uniag.sk
KKaSTodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
Balko Juraj
remeselník
+421 37 641 5682SI126
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4303
MF-B_1_Ma210agnesa.balkova@uniag.sk
Balková Milada, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5778
MQ_1_104
milada.balkova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
xbarath@is.uniag.sk
systémová integrátorka+421 37 641 4400AE_4_411baroskova@is.uniag.sk
Bencová EtelaKSaVB
upratovačka
+421 37 641 4356
AC_0_5
strážnik / vrátnikjuraj.beno@uniag.sk
KKaST, ODVaSodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796
MF-B_3_Sa418
Boďo Štefan, Ing., PhD.KZSBT
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5666MF-B_1_Ma217stefan.bodo@uniag.sk
Bosáková KlaudiaKSaVB
upratovačka
Božiková Monika, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4711
MF-B_2_10F
monika.bozikova@uniag.sk
TFdôchodca
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318brachtyr@is.uniag.sk
Brezinová Veronikaremeselník
+421 37 641 5487
Mu206
veronika.brezinova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5797
31
marta.bryndzova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410
marian.bujna@uniag.sk
lektor
+421 37 641 5795
VS_0_30lubomir.bures@uniag.sk
KF, IKCVvŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4722
Vu314
Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD.KEAaIdocent CSc./PhD.+421 37 641 5783
MF-B_2_Va320
KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 5686MF-B_3_Sa416
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Dančanin Peter, Ing.KSaVBdoktorand+421 37 641 4351AC_0_7
Daniš Marián, Ing.IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4406
Sa409
Dočkalik Martin, Ing.KSaVBdoktorand+421 37 641 4355AC_0_18xdockalik@is.uniag.sk
KKaSTodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5685
MF-B_3_Sa412
Ďuďák Jozef, doc. Ing., CSc.KSaVB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4357AC_0_13
dôchodca
doktorandka
+421 37 641 4616
MQ_2_207
xferiancova@is.uniag.sk
Findura Pavol, prof.h.c. prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4350
AC_0_9
Gálik Roman, prof. Ing., PhD.KZSBT, TF
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5400
MF-B_1_Ma213
roman.galik@uniag.sk
Galová DanaKEAaI
upratovačka
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va331
dôchodca
+421 37 641 5683
MF-D1
golian@is.uniag.sk
IKCVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5683SI129
upratovačka
+421 37 641 4838
MQ_1_105
eva.halenarova@uniag.sk
KEAaIvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5782Vu306
Hauliková Ana, Ing.KZSBTdoktorandka
+421 37 641 4304
MF-B_1_Ma212
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4767
MF-B_2_11zuzana.hlavacova@uniag.sk
Hlaváč Peter, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749MF-B_2_Va316
IKCV
remeselník
+421 37 641 5787
1P4rudolf.hluch@uniag.sk
externý učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4300
MF-B_1_Ma214tomas.holota@uniag.sk
Horňák Dominik, Ing.KEAaI
doktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
dekanát - centrum
+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203
Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc.TFdôchodca+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411hrubec@is.uniag.sk
KEAaI
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4764MF-B_2_Va319dusan.hruby@uniag.sk
Hudec Jozef
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5675VI119jozef.hudec@uniag.sk
KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4530
MQ_2_213
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va304dana.inovecka@uniag.sk
KDaM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4611MQ_2_216juraj.jablonicky@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5489MF-B_1_204
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4650
MF-B_2_13
Jančušková Alena, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5493
MF-B_1_Ma222alena.jancuskova@uniag.sk
KKSrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4306MF-B_4_Fa504miroslava.janosikova@uniag.sk
Janoško Ivan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 4114
MQ_2_215
ivan.janosko@uniag.sk
Janoušková Romana, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4616
MQ_2_207
xjanouskova@is.uniag.sk
Jobbágy Ján, prof. Ing., PhD.KSaVBprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4796
AC_0_1
Kabutey AbrahamTF
zahraničný pracovník - mobilita
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4107
MF-B_4_Fa517
Karandušovská Ingrid, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5694
MQ_1_102
ingrid.karandusovska@uniag.sk
Karasová Drahomíra, Ing.DTFdekanát - centrum+421 37 641 5588MF-B_1_Ma203drahomira.karasova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4403MF-B_1_Ma216viera.kazimirova@uniag.sk
Kichi Rashed Ben Abdul, Ing., MSc, PhD.
dôchodca
qkichi@is.uniag.sk
Kišev Marián, Ing.KEAaIdoktorand
+421 37 641 4723
2KZ
KFupratovačka
+421 37 641 4650
MF-B_2_13
veronika.kolecaniova@uniag.sk
TF, IKCVvŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5408
MF-B_1_204
katarina.kollarova@uniag.sk
Kondeová EvaKKSupratovačka
+421 37 641 5672
MF-A_4_Fu505
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4402MF-B_3_Sa411
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5776
MQ_2_209
jan.kosiba@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419
Kováč Ivan, Ing., PhD.KKaST
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5687
MF-B_3_Sa417ivan.kovac@uniag.sk
Kováčová LýdiaDTF
upratovačka
lydia.kovacova@uniag.sk
IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5693
MQ_1_111
peter.kovac1@uniag.sk
Krištof Koloman, Ing., PhD.KSaVBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4368AC_0_15koloman.kristof@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4879MF-B_2_8
Kučera Marian, doc. Ing., PhD.KKSdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4106
MF-B_4_Fa518
Kuchar Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677
KZSBTexterný školiteľ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4725
MF-B_2_9
daniela.kunecova@uniag.sk
Lacina JurajODVaS
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD.KZSBTdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5777
MQ_1_106
jana.lendelova@uniag.sk
Lukáč Ondrej, doc. Ing., PhD.KEAaIdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4760
MF-B_2_Va305
ondrej.lukac@uniag.sk
KSaVB
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4798
AC_0_8
miroslav.macak@uniag.sk
Maga Juraj, doc. Ing., Dr.KSaVBdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4362
AC_0_19juraj.maga@uniag.sk
externý školiteľ
KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4618
MQ_2_202
radoslav.majdan@uniag.sk
KKSodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4109
MF-B_4_Fa512
vlastimil.maly@uniag.sk
Marko Dušan, Ing.KEAaIdoktorand
odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5675
VI119
Mihina Štefan, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5678
MF-B_1_Ma211
so SŠ vzdelaním+421 37 641 4875
MQ_2_206
IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5675
VI119
jan.miklas@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4308
MF-B_3_24
rastislav.mikus@uniag.sk
Mišečková Júlia
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4305MF-B_3_24
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4613MQ_2_208miroslav.mojzis@uniag.sk
Novák Ján, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749
MF-B_2_Va316
Nozdrovický Ladislav, prof. Ing., PhD.TF
dôchodca
+421 37 641 4366
AC_0_9
Okenková Marieta, JUDr., PhD.KEAaI
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4765MF-B_2_Va321marieta.okenkova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
martin.olejar@uniag.sk
KKS
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5669
MF-B_4_Fa513
Palková Zuzana, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4765MF-B_2_Va321zuzana.palkova@uniag.sk
Papová Miroslava, Ing.IKCVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4761
MF-B_1_Ma218miroslava.papova@uniag.sk
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.KEAaI
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4407
MF-B_2_Va322stanislav.paulovic@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5400MQ_1_107stefan.pogran@uniag.sk
KKaST
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4101MF-B_3_Sa413pavel.polak@uniag.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4105
MF-B_3_Sa414
miroslav.pristavka@uniag.sk
TF
dôchodca
+421 37 641 5668
MF-B_4_Fa516
IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5780
VI123
Rataj Vladimír, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4425
AC_0_10
vladimir.rataj@uniag.sk
Rédl Jozef, doc. Ing., PhD.KKS
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5670
MF-B_4_Fa514
Rusnák Juraj, prof. Ing., PhD.KKSprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4100MF-B_4_Fa505juraj.rusnak@uniag.sk
KEAaIdoktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5695MQ_1_114
dôchodca
TF
dôchodca
qsestakova@is.uniag.sk
DTF
upratovačka
Štefanková Máriaupratovačka
MQ_0_003
Takáč Ondrej, Ing., PhD.externý učiteľ
KDaM
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5522
MF-B_1_Ma205
zdenko.tkac@uniag.sk
Tóth František, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4108MF-B_4_Fa515
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4763
MF-B_2_Va317
KDaM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4531
MQ_2_204
KSaVBrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4360
AC_0_2
KSaVB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4359
AC_0_17
olga.urbanovicova@uniag.sk
Vacho Lukáš, Ing., PhD.KEAaIodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4763
MF-B_2_Va317
lukas.vacho@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5782
Vu306jan.valicek@uniag.sk
KDaM
docent CSc./PhD.
Vitázková Božena, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4358MF-B_1_Ma218bozena.vitazkova@uniag.sk
Vozár Liborodb. zamestnanec 3 - okrem IT
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5486
MF-B_2_12vlasta.vozarova@uniag.sk
dekanát - centrum+421 37 641 5589
Mu205
Záležák Zoltán, Ing., PhD.KKaST, ODVaSodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796
MF-B_3_Sa418zoltan.zalezak@uniag.sk
Žarnovský Jozef, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5784
MF-B_3_1P3
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5692
MQ_1_103miroslav.zitnak@uniag.sk
KKaST
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4104
MF-B_3_Sa415
jan.zitnansky@uniag.sk
KKaSTupratovačka
+421 37 641 5684
Su406
eva.znavova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.