Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Adamec Samuel, MSc.KZ
doktorand
+421 37 641 4239
Bz_0_5
xadamec@is.uniag.sk
KKIupratovačka
+421 37 641 5234
1.06
KOVVdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5804
Bz_1_30
stefan.ailer@uniag.sk
Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.KZdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4247
Bz_0_14
FZKIdôchodca+421 37 641 5240
ZB_1_109
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5250
ZB_2_201
elena.aydin@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131ladislav.bakay@uniag.sk
FZKIzahraničný pracovník - mobilita
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.DFZKI
externý pracovník
qbaranek@is.uniag.sk
Báreková Anna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5222ZP_0_1.25anna.barekova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5236ZM_1_2.08viliam.barek@uniag.sk
FZKIsystémová integrátorka
+421 37 641 4400
AE_4_411baroskova@is.uniag.sk
Bechera Denis, Ing.KZaKA
doktorand
+421 37 641 5407136
KZaKAexterná učiteľka+421 37 641 5448
TD_0_128
qbellerova@is.uniag.sk
Bernáth Slavko, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5801Bz_1_18
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5425
TD_0_121
DFZKIdekanát - centrum
+421 37 641 5406
TD_1_215
KBZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5437
TD_0_132
Čibik Miroslav, Ing.KZaKAdoktorand
+421 37 641 5447
TD_0_129
xcibikm@is.uniag.sk
KBaHdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5224
ZP_1_2.10
DFZKIdekanát - centrum+421 37 641 5417
TD_0_116
Čitáry Ivan, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5427
TD_0_120ivan.citary@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5214ZP_0_1.02dagmar.dobiasova@uniag.sk
Dobšinský Jakub, Ing.KOVV
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
xdobsinsky@is.uniag.sk
Drgoňová Katarína, Ing., PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23katarina.drgonova@uniag.sk
Ferenc Andrej, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4262
Bz_0_2
KZaKAprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 5426
TD_0_102
lubica.feriancova@uniag.sk
Flóriš Roman, Ing., PhD.KZaKAodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5428
TD_0_122
roman.floris@uniag.sk
Froncová VladimíraKZupratovačka+421 37 641 4229
Bz_0_12
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5218ZM_0_1.13
KKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5234
ZM_1_2.16
Golian Marcel, Ing., PhD.KZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4322
Bz_0_4
externý učiteľ
Grzywna Antoni
zahraničný pracovník - mobilita
Halajová Denisa, Ing., PhD.KZaKA
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422
TD_1_202
FZKI, KKIprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5232
ZM_1_2.06
Halászová Klaudia, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5518
AE_2_203
klaudia.halaszova@uniag.sk
Halva Jozef, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5223
ZP_0_1.31
jozef.halva@uniag.sk
Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4712Bz_1_24
Hillová Dagmar, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5432
TD_1_210
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5244
ZP_1_2.04
jan.horak@uniag.sk
FZKIemeritný profesor (profesor emeritus)
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05
doktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108
xhus@is.uniag.sk
Igaz Dušan, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5410TD_1_218dusan.igaz@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4713
Bz_1_30
upratovačka+421 37 641 5440
TD_0_114
KKI
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5231
ZM_1_2.07
lubos.jurik@uniag.sk
Kačániová Miroslava, prof. Ing., PhD.KOVVprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4715
Bz_1_19
KKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5238
ZM_1_2.11
Kalisz Andrzej, prof. Dr hab.externý pracovník
Kanianská AnnaKZadministratíva+421 37 641 4229
Bz_0_12
DFZKI
dôchodca
Kišš Vladimír, Ing., PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5247ZM_0_1.07vladimir.kiss@uniag.sk
Klimantová Ingrid, PaedDr., PhD.KZaKA
externá učiteľka
Kliment Marcel, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5242
ZP_0_1.30
Kollár Ján, Ing., PhD.KBZodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131
jan.kollar@uniag.sk
Konc Ľubomír, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5213ZP_0_1.27
Kotuš Tatijana, Ing.KBaHdoktorandka+421 37 641 5252ZP_1_2.23xkotus@is.uniag.sk
doktorandka
+421 376 615 239
ZM_0_1.07
xkovacovam@is.uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 5423TD_0_103
externý pracovník
qkunicki@is.uniag.sk
Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5415
TD_1_214
KZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4239
Bz_0_5
externý školiteľ
KBZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5443
TD_0_124
helena.lichtnerova@uniag.sk
Ludva Romanodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105roman.ludva@uniag.sk
Magdziaková Magdaléna, Mgr.DFZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 410
TD_1_218magdalena.magdziakova@uniag.sk
KKI
doktorand
+421 376 415 239ZM_0_1.07xmanina@is.uniag.sk
KOVV
doktorand
+421 37 641 5803Bz_1_31xmankoveckyj@is.uniag.sk
Maťová Adriána, Mgr.KZdoktorandka
+421 37 641 4239
Bz_0_5
dekanát - centrum+421 37 641 5414
TD_0_114
andrea.matuskovicova@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 376 415 412TD_0_113ivana.mesjarova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5802
Bz_1_21
Mezeyová Ivana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4243
Bz_0_11
upratovačka
+421 37 641 52546marta.molnarova@uniag.sk
Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409
TD_0_130
lubos.moravcik@uniag.sk
DFZKIodb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha@uniag.sk
KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5216ZP_0_1.05
Nagyová Anna, Mgr.
dôchodca
nagyova@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5230ZM_1_2.19
remeselník+421 37 641 5237dusan.oprsal@uniag.sk
doktorandka
KBZ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5431
TD_1_211
viera.paganova@uniag.sk
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5799Bz_1_20oleg.paulen@uniag.sk
Pavlík Jan, Ing., PhD.FZKIexterný školiteľ
pavlik@is.uniag.sk
externý učiteľ
+421 37 641 5406
TD_1_215
KOVV
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4714
Bz_1_23
eduard.pinter@uniag.sk
DFZKIexterný pracovník
qpokluda@is.uniag.sk
KKIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5228ZM_1_2.04jozefina.pokryvkova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5254
ZP_1_2.06
Rábeková SimonaKZaKAodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5420TD_1_201
KBZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5433
TD_0_111
DFZKI
externý školiteľ
dekanát - centrum
+421 376 415 415
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5434
TD_0_112
administratíva+421 37 641 4721
Bz_1_19
KBaH
externý školiteľ
qsokac@is.uniag.sk
KZaKAprofesor DrSc.+421 37 641 5421
TD_0_101
jan.supuka@uniag.sk
Šajbidorová Viera, Ing., PhD.KBZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5436
TD_0_110
KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5251
ZP_0_1.26karol.sinka@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5214
ZP_0_1.04
milada.stancelova@uniag.sk
FZKI, KZaKAdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5429TD_1_203
Šurda Peter, Ing., PhD.KBaH
externý školiteľ
externý školiteľ
Tárník Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5249
ZB_0_7
andrej.tarnik@uniag.sk
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5221
ZP_0_1.07
lucia.tatosova@uniag.sk
Tökölyová VieraDFZKIremeselník
376 415 438
TD_0_109viera.tokolyova@uniag.sk
Toková Lucia, Ing.KBaHdoktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
Tóth Attila, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103
KZaKA
doktorandka
+421 37 641 5447TD_0_129xbillikova@is.uniag.sk
Valšíková-Frey Magdaléna, prof. Ing., PhD.KZprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4226
Bz_0_15
Velísková Yvetta, Ing., PhD.KKIexterná školiteľka
qveliskova@is.uniag.sk
Verešová Martina, Ing., PhD.KZaKAodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5425
TD_0_121
martina.veresova@uniag.sk
Vincúr Radko, Ing.doktorand+421 37 641 5407136xvincur@is.uniag.sk
KBZ
administratíva
+421 37 641 5430
TD_1_212
daniela.zelenakova@uniag.sk
Zrubcová KatarínaDFZKI
upratovačka
+421 37 641 5440127katarina.zrubcova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.