Fakulta biotechnológie a potravinárstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKancelária
E-mail
KTKRPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21azuzana.acsova@uniag.sk
Angelovičová Mária, prof. Ing., CSc.KHaBPprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 5805BA_1_103maria.angelovicova@uniag.sk
Arpášová LuciaKMiupratovačka+421 37 641 4408AZ_3_57
Árvay Július, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4497
AC_1_9
julius.arvay@uniag.sk
KCHodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4369AC_1_13daniel.bajcan@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4327
ARI_1_12
Baldovská Simona, Ing.doktorandka+421 37 641 4899
AT_0_18F
xbaldovska@is.uniag.sk
KTKŽP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9b
KMi
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4494
AZ_3_47
Bauerová Mária, prof. RNDr., PhD.
vedecká rada FBP
Belej Ľubomír, Ing., PhD.KHaBPodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5824
BA_1_116
Benešová Lucia, Ing.KHaBP
doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
Benko Filip, Ing.KFŽ
doktorand
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
Blaškovičová Henrieta, Bc.KMiso SŠ vzdelaním+421 37 641 4430
AZ_3_48
KTKŽPdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4113
AT_3_13marek.bobko@uniag.sk
Bobková Alica, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4603
BA_1_118
KTKŽP
upratovačka
+421 37 641 4023
AT_3_7b
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4703
AT_4_19
externý školiteľbuleca@is.uniag.sk
KFŽ
externý učiteľ
+421 37 641 4582
AT_0_5F
bulla@is.uniag.sk
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4343
AT_0_4F
doktorandka
+421 37 641 5814AZ_3_51
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4777
BA_0_7
peter.czako@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 4809
AT_4_21a
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4310AT_3_11
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4371BA_1_108jozef.capla@uniag.sk
Čech Matej, Ing.doktorand+421 37 641 4309AT_3_15xcech@is.uniag.sk
Čéryová Silvia, Ing., PhD.KCHvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4607AC_1_23
KTKŽPprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4709
AT_3_9ajuraj.cubon@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4273
ARI_0_8iveta.curgaliova@uniag.sk
Čurlej Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5825BA_1_117jozef.curlej@uniag.sk
Demianová Alžbeta, Ing.doktorandka
KHaBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5826BA_1_105jela.denkerova@uniag.sk
Dráb Štefan, Ing., PhD.KTKRP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
Ducková Viera, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4710
AT_3_1
viera.duckova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
KFŽdoktorand+421 37 641 4918AT_0_18Fxdurackam@is.uniag.sk
KBaBso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4694
57
Dżugan Malgorzata, doc. Ing., PhD.KCHexterná školiteľkaqdzugan@is.uniag.sk
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5813
AZ_3_41
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5827
BA_1_119
Foltinová Denisa, Ing.doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
KTKŽP
externý školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
Franková Hana, Ing.KCHdoktorandka
Fráter JánFBP
dôchodca
+421 37 641 4696
120
frater@is.uniag.sk
doktorandka
xfratrikova@is.uniag.sk
Gajdošová Alena, RNDr., CSc.FBP
externá školiteľka
qgajdosova@is.uniag.sk
KBaB
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4596
ARI_1_13
vedecká rada FBPqgatial@is.uniag.sk
Gažová MarcelaKHaBP
upratovačka
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51xgodocikova@is.uniag.sk
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.KHaBP
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4325BA_1_109
KFŽ
doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
KCHrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4377
AC_1_17
margita.gubova@uniag.sk
DFBP
dekanát - centrum
+421 37 641 5384
SD-AB_0_5
Hajduch Martin, Mgr., DrSc.FBPexterný školiteľhajduch@is.uniag.sk
Halo Marko, Ing.doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18Fxhalo@is.uniag.sk
Handzušová Adriana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
adriana.handzusova@uniag.sk
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4376
AC_1_14
lubos.harangozo@uniag.sk
Haščík Peter, prof. Ing., PhD.KTKŽPprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4708AT_3_10peter.hascik@uniag.sk
Hleba Lukáš, Ing., PhD.KMiodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
lukas.hleba@uniag.sk
Hóková Eva, Ing.KTKRPrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4429
AT_4_4
eva.hokova@uniag.sk
DFBPdekanát - centrum+421 37 641 5385SD-AB_0_7
Hollý Dominik, Mgr.DFBPodb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4869BA_0_12dominik.holly@uniag.sk
KMi
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51xhricakova@is.uniag.sk
externá školiteľka
qhricova@is.uniag.sk
Hrstková Miroslava, Ing.vŠ II.stupeň+421 376 414 607AC_1_23
Chňapek Milan, Ing., PhD.KBaBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4277
ARI_1_101
milan.chnapek@uniag.sk
Chrenek Peter, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 37 641 4274
ARI_1_14peter.chrenek@uniag.sk
Chrenková Helenarektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4312
AT_3_8
externá školiteľka
Ivanišová Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4421AT_4_18eva.ivanisova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5826
BA_1_105
Jambor Tomáš, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4925
ABT_1_2.31
tomas.jambor@uniag.sk
KCHdoktorandka
Jarošová Alžbeta, prof. Ing., PhD.FBPvedecká rada FBPqjarosova@is.uniag.sk
KMiprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4431AZ_3_42sona.javorekova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
qjomova@is.uniag.sk
FBPexterný školiteľ
qjopcik@is.uniag.sk
Jurčaga Lukáš, Ing.doktorand
xjurcaga@is.uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258
AT_0_8F
KTKŽP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9b
natalia.karapinova@uniag.sk
FBP
externá školiteľka
qklubicova@is.uniag.sk
KFŽdoktorandka+421 37 641 4288
AT_0_18F
FBP, KFŽ
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4119
AT_0_11F
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5808
BA_0_18anna.kolesarova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 469670milada.kordosova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
daniela.kostalova@uniag.sk
KFŽvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4367
AT_0_20F
anton.kovacik@uniag.sk
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KFŽ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287
AT_0_7F
Kováč Ján, Ing.
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
KCHdoktorand
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4609
BA_0_6
Kráčmar Stanislav, prof. Ing., DrSc.
vedecká rada FBP
qkracmar@is.uniag.sk
Krajčová Andrea, MUDr.FBP
externá školiteľka
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4528
AT_3_4
FBP
zahraničná pracovníčka - mobilita
KHaBPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5807
BA_1_104
FBP
externá školiteľka
+421 376 943 351
libantova@is.uniag.sk
KCHdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4353
AC_1_15
judita.lidikova@uniag.sk
Lopašovský Ľubomír, MVDr., PhD.KHaBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5806
BA_1_106
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.FBP, KFŽprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5381AT_0_10Fnorbert.lukac@uniag.sk
Magdina Peter, Ing.KCHvŠ II.stupeň
+421 37 641 5372
AC_1_21
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4434AZ_3_45
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4286
AT_0_9F
docent CSc./PhD.+421 37 641 4379AT_4_2
Martišová Patrícia, Ing.KTKRPdoktorandka+421 37 641 4608
BA_1_102
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
nora.maruniakova@uniag.sk
KFŽ
profesor DrSc.
+421 37 641 4284
AT_0_3F
Mastík Martin, Ing., PhD.
systémový integrátor
+421 37 641 4486
AE_4_407
KMiodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4432
AZ_3_40
Matušíková Ildikó, Mgr., PhD.FBPexterná školiteľka
FBP
externá školiteľka
zahraničný pracovník - mobilita
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810
AZ_3_50juraj.medo@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4777
BA_0_7andrea.mendelova@uniag.sk
Michalko Jaroslav, Ing., PhD.CBF
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Miššík Juraj, RNDr., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474
ARI_0_30
Muchová Zdenka, prof. Ing., CSc.externá školiteľka
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4606
AC_1_18
FBPvedecká rada FBPqnagy@is.uniag.sk
FBPexterný školiteľ
qobert@is.uniag.sk
KTKRP
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4809
AT_4_21a
dagmar.paulisova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4313
AT_3_12
adriana.pavelkova@uniag.sk
dekanát - centrum+421 37 641 5524
SD-AB_0_3
KMivŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4430
AZ_3_48
jana.petrova@uniag.sk
Piecková Eva, Ing.DFBPdekanát - centrum+421 37 641 5382SD-AB_0_7eva.pieckova@uniag.sk
Podlužanský Peterremeselník
+421 37 641 4696
120
peter.podluzansky@uniag.sk
dôchodca
Rajnincová Dana, Ing., PhD.KBaB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4276
82dana.rajnincova@uniag.sk
Sádovská EvaKMi
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4430
AZ_3_48
vedecká rada FBP
salaj@is.uniag.sk
Salaj Terézia, RNDr., CSc.FBP
externá školiteľka
salajt@is.uniag.sk
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.KFŽ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4896AT_0_17F
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 5383
SD-AB_0_4hana.schweizerova@uniag.sk
Sibillová ZuzanaKBaBupratovačka
+421 37 641 4696
70
zuzana.sibillova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
qsirotiakova@is.uniag.sk
Sirotkin Alexander, prof. RNDr., DrSc.FBP
externý školiteľ
Slamečka Jaroslav, doc. Ing., CSc.FBPvedecká rada FBP
qslamecka@is.uniag.sk
KFŽ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4582AT_0_5F
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4311
AT_4_18
KFŽdoktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xbovdis@is.uniag.sk
KCH
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4248
AC_1_12a
Sulovková Gabriela
remeselník
+421 37 641 4408
AZ_3_57
Svitačová ZdenkaKFŽ
upratovačka
+421 37 641 5817AT_0_19Fzdenka.svitacova@uniag.sk
Šilhár Stanislav, doc. Ing., CSc.FBPexterný školiteľ
KTKRPupratovačka
+421 37 641 4429
AT_S_22
Šnirc Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4345
AC_1_8
Špaleková Andrea, Ing.KBaBdoktorandka+421 376 414 693AZ_1_16xpeskovaa@is.uniag.sk
Štrbová MáriaKMi
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4435
AZ_3_43maria.strbova@uniag.sk
Tančinová Dana, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4433
AZ_3_44
Tančin Vladimír, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
+421 37 641 4461AP_0_13Avladimir.tancin@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4862
AC_2_5
KCHdoktorandka+421 37 641 4378
AC_1_24
doktorand
+421 37 641 4899
AT_0_18F
xtirpak@is.uniag.sk
Tkáčová Jana, Ing., PhD.KTKŽP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4428
AT_3_2
jana.tkacova@uniag.sk
Tokárová Katarína, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
Tomáš Ján, prof. Ing., CSc.KCH
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4264
AC_1_6
KCH
upratovačka
+421 37 641 4377
AC_1_5
Tomka Marián, Ing., PhD.KBaBvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4278
ARI_0_30
doktorandka
+421 37 641 4274
ARI_1_14xtomkovam2@is.uniag.sk
Tóth Tomáš, doc. RNDr. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5019AC_1_7tomas.toth@uniag.sk
Trebichalský Pavol, Ing., PhD.KCH
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5376
AC_1_4
FBP
vedecká rada FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
eva.tvrda@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4695
ARI_0_9
dana.urminska@uniag.sk
Vaňová Ľubica, Mgr.KHaBPrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4373
BA_1_110
lubica.vanova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4274
ARI_1_14
jaromir.vasicek@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4793
BA_0_10
Vivodík Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4269ARI_1_102
zahraničný pracovník - mobilita
qvizzarri@is.uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4374
AC_1_16
Zajác Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4371
BA_1_108
Zelenáková Beáta, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5386SD-AB_0_5
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4771
BA_1_107lucia.zelenakova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4282
AT_0_6F
Židek Radoslav, doc. Ing., PhD.KHaBPdocent CSc./PhD.+421 37 641 4610BA_1_115

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.