Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Abdibekova AikumisFEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Abdramanov AbzalFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
yabdramanov@is.uniag.sk
Ackermannová Denisa, Ing.KEPrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5603
EM_0_2
zahraničná pracovníčka - mobilita
qakhmetkerim@is.uniag.sk
Aldiyarova AinuraFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilitaqaldiyarova@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qallanazarov@is.uniag.sk
Alzhanova Laurazahraničná pracovníčka - mobilita
qalzhanova@is.uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
qarepbaev@is.uniag.sk
Arifjanov AybekFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qarifjanov@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qavutkhonov@is.uniag.sk
Bandlerová Anna, prof. JUDr., PhD.FEŠRR, KPrprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5715AE_0_3anna.bandlerova@uniag.sk
Batyrbekova Dianazahraničná pracovníčka - mobilita
Baumanová DanaDFEŠRRdekanát - centrum+421 37 641 5729
AE_0_2
dana.baumanova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5078
FF_0_4
zahraničný pracovník - mobilita
Belajová Anna, doc. Ing., PhD.externá školiteľka
Beresecká Janka, doc. Ing., PhD.KRRdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566
AE_6_601
Bielek Pavol, prof. RNDr., DrSc.KEMprofesor DrSc.
+421 37 641 5625
EM_2_18
pavol.bielek@uniag.sk
CIP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5081
FF_2_30
Borissova YuliyaFEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
KEP
docent CSc./PhD.
KVS
externý školiteľ
xbullap@is.uniag.sk
CIPrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5656
FF_1_38
Burliai OleksandrFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qburliaio@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5657
AZ_0_4
michal.cifranic@uniag.sk
KRBE
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4617
Q-gar_0_4lubica.civanova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5075
FF_1_39kristian.cechmanek@uniag.sk
Čurgaly StanislavKPr
remeselník
+421 37 641 5732FF_0_18stanislav.curgaly@uniag.sk
Dalkovičová Veronika, Ing.DFEŠRRdekanát - centrum+421 37 641 5757
AE_0_26
veronika.dalkovicova@uniag.sk
Djurakulov Shokhrukh
zahraničný pracovník - mobilita
FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
Dudová Iveta, doc. Ing., PhD.externá školiteľka
qdudova@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5569
AA_3_313
Ďurkovičová Jana, JUDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5071
FF_1_45/2
jana.durkovicova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5614
EM_1_15
KRRdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4563AE_6_603maria.fazikova@uniag.sk
KEM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5626EM_2_23
Floriš Norbert, Ing.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5081FF_2_30norbert.floris@uniag.sk
Gaduš Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4620
Q-gar_0_5
DFEŠRR
dekanát - centrum
+421 37 641 5757AE_0_26monika.gajdosova@uniag.sk
KRBE
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4622
MQ_0_KRBE7
tomas.giertl@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5610
EM_3_32
FEŠRR
externý školiteľ
+421 37 641 4595AE_8_19
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5631
EM_2_25
Hamada Marián, Ing., PhD.
externý školiteľ
externá školiteľka
qhamalova@is.uniag.sk
Hanáčková Denisa, Ing., PhD.KVS
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5656AZ_0_1
KEM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5627EM_3_33martin.hauptvogl@uniag.sk
upratovačka
Hrabánková Magdalena, prof. Ing., CSc.FEŠRRexterná školiteľka
Hrivnák Michal, Ing., PhD.KRR
odborný asistent CSc./PhD.
externý školiteľ
qhudak@is.uniag.sk
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.KVS
externý školiteľ
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05
Chreneková Marcela, Ing., PhD.KRRodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4562
AE_6_602marcela.chrenekova@uniag.sk
Ilievová Danica, PhDr.FEŠRRdôchodca
KPrdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5073
FF_1_49
Jaleczová ZuzanaKRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4568
AE_6_604
zuzana.jaleczova@uniag.sk
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4567AE_6_612jana.jarabkova@uniag.sk
Kazkenova Gulzhan
zahraničná pracovníčka - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
qkeken@is.uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5650
AZ_0_2
Kompasová Etelaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5623
EM_2_22
etela.kompasova@uniag.sk
Koppanová IvanaKVSupratovačka
ivana.koppanova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5613MQ_0_KRBE7
Kováčik Marián, Ing., PhD.KEP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5606EM_3_38
KPr
docentka CSc./PhD.
KPrdoktorandka
doktorandka
+421 376 415 074
FF_1_37
xlichnerovai@is.uniag.sk
Magáthová Valéria, Ing.DFEŠRR
dekanát - centrum
+421 37 641 5748
AE_0_25valeria.magathova@uniag.sk
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
qmamutov@is.uniag.sk
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qmansberger@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4562AE_6_602martin.maris@uniag.sk
KPr
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5072
FF_1_44
eleonora.marisova@uniag.sk
Mastík Martin, Ing., PhD.FEŠRRsystémový integrátor
+421 37 641 4486
AE_4_407
Melichová Katarína, Ing., PhD.KRRodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4565
AE_6_608
Měrtlová Libuše, Ing., Ph.D.FEŠRRexterná školiteľka
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing., PhD.KEPexterná školiteľka
+421 37 641 4692
ABT_1_2.21danka.moravcikova@uniag.sk
FEŠRRexterný školiteľ
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qmursalimova@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qnasimov@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qnomozova@is.uniag.sk
Nurmanbekova Gulmira
zahraničná pracovníčka - mobilita
Palšová Georgetta, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5718AE_0_4georgetta.palsova@uniag.sk
Palšová Lucia, doc. JUDr., PhD.KPr
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5079
FF_0_2/1lucia.palsova@uniag.sk
KVS
externá školiteľka
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5620AE_0_3
Prčík Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5628EM_2_21
Prezerakos Giorgos
zahraničný pracovník - mobilita
Rasulova Zebokhon
zahraničná pracovníčka - mobilita
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
Reymova SanobarFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum, externá školiteľka+421 37 641 5730
AE_0_1
olga.rohacikova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5605
EM_0_3
lubica.rumanovska@uniag.sk
FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
Seitkali NurzikhanFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
Shaniyazov Shakhimardanzahraničný pracovník - mobilita
qshaniyazov@is.uniag.sk
Schwarczová Loreta, doc. Ing., PhD.KVS, CIPdocentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5655AZ_0_3loreta.schwarczova@uniag.sk
FEŠRR, KEP
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5608
AE_0_3
rektorát - adm.centrum
+421 376 415 080
FF_2_30
veronika.straussova@uniag.sk
Svetlíková Veronika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566
AE_6_601
veronika.svetlikova@uniag.sk
Szabó Nikolas, Ing.
doktorand
+421 37 641 4565
AE_6_608xszabon@is.uniag.sk
Šatková MáriaKEMupratovačka
Šiška Bernard, prof. RNDr., PhD.KEM
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5634
EM_1_17
bernard.siska@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5607EM_0_5
Tireuov Kanatzahraničný pracovník - mobilita
Turezhanov SeitkaliyFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
Urokov SirojiddinFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
odborný asistent CSc./PhD.
zahraničný pracovník - mobilita
KRRdoktorand+421 37 641 4565AE_6_608
KPrupratovačka+421 37 641 5732FF_0_18
Yannakopoulos Panoszahraničný pracovník - mobilita
Yeleuov Baglanzahraničný pracovník - mobilita
qyeleuov@is.uniag.sk
Yerekeyeva SvetlanaFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
zahraničná pracovníčka - mobilita
qyunussova@is.uniag.sk
Zharlygassov ZhaksylykFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qzhokusheva@is.uniag.sk
KEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5630
EM_2_24
veronika.zuzulova@uniag.sk
Žilinský Matej, Ing.
doktorand
+421 37 641 5638
EM_1_13xzilinsky@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.