Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra biochémie a biotechnológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4695
ARI_0_9
Zamestnanci
 
  
 
Balážová Želmíra, doc. Mgr., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4327
ARI_1_12
Čurgaliová Ivetarektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4273
ARI_0_8iveta.curgaliova@uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4694
57
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4596
ARI_1_13zdenka.galova@uniag.sk
Chňapek Milan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4277
ARI_1_101
profesor DrSc.
+421 37 641 4274
ARI_1_14
Kordošová Milada
upratovačka
+421 37 641 4696
70
milada.kordosova@uniag.sk
Miššík Juraj, RNDr., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474
ARI_0_30
Podlužanský Peter
remeselník
+421 37 641 4696
120
Rajnincová Dana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4276
82
upratovačka
+421 37 641 4696
70
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4278
ARI_0_30
Vašíček Jaromír, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4274
ARI_1_14
jaromir.vasicek@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4269
ARI_1_102
Externí pracovníci 
 
 
 
externá školiteľka
Doktorandi
 
 
 
 
Frátriková Monika, Ing.
doktorandka
xfratrikova@is.uniag.sk
doktorandka+421 376 414 693AZ_1_16xpeskovaa@is.uniag.sk
doktorandka+421 37 641 4274ARI_1_14xtomkovam2@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra biochémie a biotechnológie.

Popis
TelefónMiestnosť
Typ
Centrum excelentnosti
+421 37 641 4686
63
Telefón
Centrum excelentnosti+421 37 641 4335
35
Telefón
Centrum excelentnosti
+421 37 641 4689
80
Telefón
Centrum excelentnosti
+421 37 641 4688
42
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.