Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra fyziológie živočíchov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor DrSc.
+421 37 641 4284
AT_0_3Fpeter.massanyi@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4286
AT_0_9F
Zamestnanci
 
 
 
 
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258
AT_0_8F
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4119AT_0_11Fadriana.kolesarova@uniag.sk
Kováčik Anton, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4367AT_0_20Fanton.kovacik@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287
AT_0_7F
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5381
AT_0_10F
Maruniaková Nora, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4965
ABT_1_2.26nora.maruniakova@uniag.sk
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4896
AT_0_17F
monika.schneidgenova@uniag.sk
Slanina Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4582
AT_0_5F
Svitačová Zdenkaupratovačka+421 37 641 5817
AT_0_19F
Tokárová Katarína, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
Tvrdá Eva, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4918ABT_0_1.107eva.tvrda@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4282
AT_0_6F
Externí pracovníci 
 
 
 
Bulla Jozef, prof. Ing., DrSc.externý učiteľ
+421 37 641 4582
AT_0_5F
zahraničný pracovník - mobilitaqvizzarri@is.uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Baldovská Simona, Ing.doktorandka+421 37 641 4899AT_0_18F
Benko Filip, Ing.doktorand+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
xbenkof@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288AT_0_18Fxdupak@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
Greifová Hana, Ing.doktorandka+421 37 641 4288AT_0_18Fxgreifova@is.uniag.sk
Halo Marko, Ing.doktorand+421 37 641 4288AT_0_18F
doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xknizatovan@is.uniag.sk
Kováč Ján, Ing.
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xkovacj6@is.uniag.sk
Speváková Ivana, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4288AT_0_18F
Tirpák Filip, Ing.doktorand
+421 37 641 4899
AT_0_18F
xtirpak@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra fyziológie živočíchov.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
laboratórium celulárnych a subcelulárnych štruktúr
+421 37 641 4299
27FTelefón
laboratórium hematológie a klinickej biochémie
+421 37 641 4283
14F
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.