Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4708
AT_3_10
peter.hascik@uniag.sk
Chrenková Helena
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4312
AT_3_8
Zamestnanci
   
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9bregina.banyiova@uniag.sk
Bobko Marek, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4113
AT_3_13
upratovačka+421 37 641 4023
AT_3_7b
eva.bocanova@uniag.sk
Čanigová Margita, doc. Ing., CSc.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4310
AT_3_11margita.canigova@uniag.sk
Čuboň Juraj, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4709
AT_3_9a
juraj.cubon@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4710AT_3_1
Karapinová Natália
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9bnatalia.karapinova@uniag.sk
Kročko Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4528
AT_3_4
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4313
AT_3_12
adriana.pavelkova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4428AT_3_2jana.tkacova@uniag.sk
Externí pracovníci 
 
 
 
Foltys Vladimír, Ing., PhD.
externý školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
externý školiteľ
+421 37 641 4461
AP_0_13A
Doktorandi
   
 
Čech Matej, Ing.
doktorand
+421 37 641 4309AT_3_15xcech@is.uniag.sk
doktorand

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.