Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Haščík Peter, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4708AT_3_10peter.hascik@uniag.sk
Chrenková Helenarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4312AT_3_8helena.chrenkova@uniag.sk
Zamestnanci    
Bányiová Reginaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4719AT_3_9bregina.banyiova@uniag.sk
Bobko Marek, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4113AT_3_13marek.bobko@uniag.sk
Bocánová Eva, Ing.upratovačkaeva.bocanova@uniag.sk
Čanigová Margita, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4310AT_3_11margita.canigova@uniag.sk
Čuboň Juraj, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4709AT_3_9ajuraj.cubon@uniag.sk
Ducková Viera, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4710AT_3_1viera.duckova@uniag.sk
Karapinová Natáliaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4719AT_3_9bnatalia.karapinova@uniag.sk
Kňazovická Vladimíra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4428AT_3_2vladimira.knazovicka@uniag.sk
Kročko Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4528AT_3_4miroslav.krocko@uniag.sk
Pavelková Adriana, Ing. Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4313AT_3_12adriana.pavelkova@uniag.sk
Tkáčová Jana, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4348AT_3_3jana.tkacova@uniag.sk
Externí pracovníci    
Foltys Vladimír, Ing., PhD.externý školiteľqfoltys@is.uniag.sk
Tančin Vladimír, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ+421 37 641 4461AP_0_13Avladimir.tancin@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.