Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra hygieny a bezpečnosti potravín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4325
BA_1_109
Vaňová Ľubica, Mgr.
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4373BA_1_110lubica.vanova@uniag.sk
Zamestnanci
    
profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5805BA_1_103
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5824
BA_1_116
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4603
BA_1_118
alica.bobkova@uniag.sk
Čapla Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4371
BA_1_108jozef.capla@uniag.sk
Čurlej Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5825
BA_1_117jozef.curlej@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5826
BA_1_105jela.denkerova@uniag.sk
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5827BA_1_119
upratovačka
Jakabová Silvia, PaedDr., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5826
BA_1_105
silvia.jakabova@uniag.sk
Kozelová Dagmar, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4609BA_0_6
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5807BA_1_104
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5806BA_1_106lubomir.lopasovsky@uniag.sk
Zajác Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4371BA_1_108
Zeleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4771BA_1_107
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4610BA_1_115radoslav.zidek@uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Benešová Lucia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4608BA_1_102
doktorandka
xdemianova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.