Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra hygieny a bezpečnosti potravín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4325BA_1_109jozef.golian@uniag.sk
Vaňová Ľubica, Mgr.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4373BA_1_110lubica.vanova@uniag.sk
Zamestnanci    
Angelovičová Mária, prof. Ing., CSc.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5805BA_1_103maria.angelovicova@uniag.sk
Belej Ľubomír, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5824BA_1_116lubomir.belej@uniag.sk
Bobková Alica, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4603BA_1_118alica.bobkova@uniag.sk
Čapla Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4371BA_1_108jozef.capla@uniag.sk
Čurlej Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5825BA_1_117jozef.curlej@uniag.sk
Denkerová Jela, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5826BA_1_105jela.denkerova@uniag.sk
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5827BA_1_119martina.fikselova@uniag.sk
Gažová Marcelaupratovačkamarcela.gazova@uniag.sk
Jakabová Silvia, PaedDr., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5826BA_1_105silvia.jakabova@uniag.sk
Kozelová Dagmar, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4609BA_0_6dagmar.kozelova@uniag.sk
Kunová Simona, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5807BA_1_104simona.kunova@uniag.sk
Lopašovský Ľubomír, MVDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5806BA_1_106lubomir.lopasovsky@uniag.sk
Zajác Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4371BA_1_108peter.zajac@uniag.sk
Zeleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4771BA_1_107lucia.zelenakova@uniag.sk
Židek Radoslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4610BA_1_115radoslav.zidek@uniag.sk
Doktorandi    
Benešová Lucia, Ing.doktorandka+421 37 641 4608BA_1_102xbenesova@is.uniag.sk
Demianová Alžbeta, Ing.doktorandkaxdemianova@is.uniag.sk
Jurčaga Lukáš, Ing.doktorandxjurcaga@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.