Katedra chémie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra chémie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4606AC_1_18janette.musilova@uniag.sk
Gubová Margitarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4377AC_1_17margita.gubova@uniag.sk
Zamestnanci    
Árvay Július, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4497AC_1_9julius.arvay@uniag.sk
Bajčan Daniel, RNDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4369AC_1_13daniel.bajcan@uniag.sk
Bystrická Judita, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4353AC_1_15judita.bystricka@uniag.sk
Čéryová Silvia, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4607AC_1_23silvia.ceryova@uniag.sk
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4376AC_1_14lubos.harangozo@uniag.sk
Hrstková Miroslava, Ing.vŠ II.stupeň+421 376 414 607AC_1_23miroslava.hrstkova@uniag.sk
Magdina Peter, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 5372AC_1_21peter.magdina@uniag.sk
Stanovič Radovan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4248AC_1_12aradovan.stanovic@uniag.sk
Šnirc Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4345AC_1_8marek.snirc@uniag.sk
Timoracká Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4862AC_2_5maria.timoracka@uniag.sk
Tomáš Ján, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4264AC_1_6jan.tomas@uniag.sk
Tomeková Evaupratovačka+421 37 641 4377AC_1_5eva.tomekova@uniag.sk
Tóth Tomáš, doc. RNDr. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5019AC_1_7tomas.toth@uniag.sk
Trebichalský Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5376AC_1_4pavol.trebichalsky@uniag.sk
Vollmannová Alena, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4374AC_1_16alena.vollmannova@uniag.sk
Externí pracovníci    
Dżugan Malgorzata, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqdzugan@is.uniag.sk
Doktorandi    
Chrkavá Hana, Ing.doktorandkaxchrkavah@is.uniag.sk
Jančo Ivona, Ing.doktorandka
Kovarovič Ján, Ing.doktorand+421 376 414 375AC_2_4xkovarovic@is.uniag.sk
Tirdiľová Ivana, Ing.doktorandka+421 37 641 4378AC_1_24xtirdilova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.