Katedra chémie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra chémie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4606AC_1_18janette.musilova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4377
AC_1_17
Zamestnanci
 
 
 
 
Árvay Július, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4497
AC_1_9
Bajčan Daniel, RNDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4369
AC_1_13
daniel.bajcan@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4607
AC_1_23silvia.ceryova@uniag.sk
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4376
AC_1_14
vŠ II.stupeň+421 376 414 607
AC_1_23
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4353AC_1_15judita.lidikova@uniag.sk
Magdina Peter, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5372
AC_1_21peter.magdina@uniag.sk
Stanovič Radovan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4248
AC_1_12a
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4345
AC_1_8
marek.snirc@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4862
AC_2_5
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4264AC_1_6
upratovačka+421 37 641 4377AC_1_5eva.tomekova@uniag.sk
Tóth Tomáš, doc. RNDr. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5019
AC_1_7
tomas.toth@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5376AC_1_4pavol.trebichalsky@uniag.sk
Vollmannová Alena, prof. RNDr., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4374
AC_1_16
Externí pracovníci
  
 
 
externá školiteľka
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka
doktorandka
Kovarovič Ján, Ing.
doktorand
+421 376 414 375
AC_2_4
xkovarovic@is.uniag.sk
Tirdiľová Ivana, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4378
AC_1_24
xtirdilova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.