Katedra mikrobiológie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra mikrobiológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Javoreková Soňa, prof. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4431AZ_3_42
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4435AZ_3_43maria.strbova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
upratovačka
+421 37 641 4408
AZ_3_57
Barboráková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4494
AZ_3_47
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4430AZ_3_48
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5813AZ_3_41
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5811AZ_3_49/2
Košťálová Daniela, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
Maková Jana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4434
AZ_3_45
jana.makova@uniag.sk
Mašková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4432AZ_3_40zuzana.maskova@uniag.sk
Medo Juraj, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810
AZ_3_50
juraj.medo@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4430
AZ_3_48
Sádovská Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4430
AZ_3_48
remeselník
+421 37 641 4408
AZ_3_57
Tančinová Dana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4433
AZ_3_44dana.tancinova@uniag.sk
Doktorandi 
 
  
Cinkocki Renata, Ing.doktorandka+421 37 641 5814
AZ_3_51
xcinkocki@is.uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
xfoltinova@is.uniag.sk
Godočiková Lucia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra mikrobiológie.

PopisTelefónMiestnosť
Typ
Knižnica
+421 37 641 5814
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.