Katedra mikrobiológie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra mikrobiológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Javoreková Soňa, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4431AZ_3_42sona.javorekova@uniag.sk
Štrbová Máriaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4435AZ_3_43maria.strbova@uniag.sk
Zamestnanci    
Arpášová Luciaupratovačka+421 37 641 4408AZ_3_57lucia.arpasova@uniag.sk
Barboráková Zuzana, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.zuzana.barborakova@uniag.sk
Blaškovičová Henrieta, Bc.so SŠ vzdelaním+421 37 641 4430AZ_3_48henrieta.blaskovicova@uniag.sk
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5813AZ_3_41sona.felsociova@uniag.sk
Hleba Lukáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5811AZ_3_49/2lukas.hleba@uniag.sk
Kačániová Miroslava, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4494AZ_3_47miroslava.kacaniova@uniag.sk
Košťálová Daniela, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5821AZ_3_49/2daniela.kostalova@uniag.sk
Maková Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4434AZ_3_45jana.makova@uniag.sk
Mašková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4432AZ_3_40zuzana.maskova@uniag.sk
Medo Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5810AZ_3_50juraj.medo@uniag.sk
Petrová Jana, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4430AZ_3_48jana.petrova@uniag.sk
Sádovská Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4430AZ_3_48eva.sadovska@uniag.sk
Sulovková Gabrielaremeselník+421 37 641 4408AZ_3_57gabriela.sulovkova@uniag.sk
Tančinová Dana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4433AZ_3_44dana.tancinova@uniag.sk
Doktorandi    
Cinkocki Renata, Ing.doktorandka+421 37 641 5814AZ_3_51xcinkocki@is.uniag.sk
Foltinová Denisa, Ing.doktorandka+421 37 641 5814AZ_3_51xfoltinova@is.uniag.sk
Godočiková Lucia, Ing.doktorandka+421 37 641 5814AZ_3_51xgodocikova@is.uniag.sk
Hricáková Nikola, Ing.doktorandka+421 37 641 5814AZ_3_51xhricakova@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra mikrobiológie.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Knižnica+421 37 641 5814Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.