Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra technológie a kvality rastlinných produktov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4379AT_4_2jan.marecek@uniag.sk
Hóková Eva, Ing.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4429AT_4_4eva.hokova@uniag.sk
Zamestnanci    
Ácsová Zuzana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21azuzana.acsova@uniag.sk
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4901ABT_0_1.48tatiana.bojnanska@uniag.sk
Dráb Štefan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4421AT_4_18stefan.drab@uniag.sk
Frančáková Helena, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4311AT_4_3helena.francakova@uniag.sk
Handzušová Adriana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21aadriana.handzusova@uniag.sk
Ivanišová Eva, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4421AT_4_18eva.ivanisova@uniag.sk
Kántor Attila, RNDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5815AT_4_22attila.kantor@uniag.sk
Kolesárová Anna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5808AA_2_25anna.kolesarova@uniag.sk
Mendelová Andrea, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4777andrea.mendelova@uniag.sk
Paulisová Dagmar, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4809AT_4_21adagmar.paulisova@uniag.sk
Šimková Jaroslavaupratovačkajaroslava.simkova@uniag.sk
Tokár Marián, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5815marian.tokar@uniag.sk
Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4793vladimir.vietoris@uniag.sk
Doktorandi    
Martišová Patrícia, Ing.doktorandka+421 37 641 4608BA_1_102xmartisovap@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra technológie a kvality rastlinných produktov.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Reologické laboratórium+421 37 641 5816Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.