Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra technológie a kvality rastlinných produktov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.
+421 37 641 4379AT_4_2jan.marecek@uniag.sk
Hóková Eva, Ing.
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4429
AT_4_4
Zamestnanci
 
 
  
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4703
AT_4_19
Czako Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4777
BA_0_7
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21a
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4421AT_4_18
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5808
BA_0_18anna.kolesarova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4777BA_0_7andrea.mendelova@uniag.sk
vŠ II.stupeň+421 37 641 4809
AT_4_21a
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
miriam.solgajova@uniag.sk
upratovačka+421 37 641 4429AT_S_22
Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4793BA_0_10
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka
+421 37 641 4608BA_1_102xmartisovap@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra technológie a kvality rastlinných produktov.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Reologické laboratórium
+421 37 641 5816
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.