Katedra dopravy a manipulácie (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra dopravy a manipulácie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefónKancelária
E-mail
Hujo Ľubomír, doc. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.
+421 37 641 4530MQ_2_213
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4875
MQ_2_206
Zamestnanci
 
 
 
 
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4612
MQ_2_203
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4611
MQ_2_216juraj.jablonicky@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4114
MQ_2_215ivan.janosko@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 5776MQ_2_209jan.kosiba@uniag.sk
Majdan Radoslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4618MQ_2_202radoslav.majdan@uniag.sk
Mojžiš Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4613
MQ_2_208
Štefanková Máriaupratovačka
MQ_0_003
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5522
MF-B_1_Ma205zdenko.tkac@uniag.sk
Tulík Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4531
MQ_2_204juraj.tulik@uniag.sk
Vitázek Ivan, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
Doktorandi 
 
 
 
doktorandka+421 37 641 4616
MQ_2_207
doktorandka+421 37 641 4616
MQ_2_207
xjanouskova@is.uniag.sk
Nosian Jozef, Ing.doktorand
+421 37 641 4616
MQ_2_207

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra dopravy a manipulácie.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Dielňa+421 37 641 5675
Telefón
Knižnica+421 37 641 4615
AE_2_212
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.