Katedra dopravy a manipulácie (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra dopravy a manipulácie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4530MQ_2_213lubomir.hujo@uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4875
MQ_2_206
Zamestnanci  
 
 
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4612
MQ_2_203rudolf.abraham@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4611
MQ_2_216
Janoško Ivan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 4114
MQ_2_215
ivan.janosko@uniag.sk
Kosiba Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5776
MQ_2_209
Majdan Radoslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4618MQ_2_202
Mojžiš Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4613
MQ_2_208miroslav.mojzis@uniag.sk
upratovačka
MQ_0_003maria.stefankova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5522MF-B_1_Ma205
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4531MQ_2_204
docent CSc./PhD.
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka+421 37 641 4616
MQ_2_207
doktorandka
+421 37 641 4616MQ_2_207
doktorand
+421 37 641 4616
MQ_2_207

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra dopravy a manipulácie.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Dielňa
+421 37 641 5675
Telefón
Knižnica+421 37 641 4615
AE_2_212
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.