Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Lukáč Ondrej, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4760MF-B_2_Va305ondrej.lukac@uniag.sk
Inovecká Danaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4750MF-B_2_Va304dana.inovecka@uniag.sk
Zamestnanci    
Adamovský František, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5781MF-A_2_Vu305frantisek.adamovsky@uniag.sk
Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5783MF-B_2_Va320vladimir.cviklovic@uniag.sk
Galová Danaupratovačka+421 37 641 4750MF-B_2_Va331dana.galova@uniag.sk
Harničárová Marta, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5782Vu306marta.harnicarova@uniag.sk
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4764MF-B_2_Va319dusan.hruby@uniag.sk
Okenková Marieta, JUDr., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4765MF-B_2_Va321marieta.okenkova@uniag.sk
Olejár Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4766MF-B_2_Va318martin.olejar@uniag.sk
Palková Zuzana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4765MF-B_2_Va321zuzana.palkova@uniag.sk
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4407MF-B_2_Va322stanislav.paulovic@uniag.sk
Tóth Ladislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4763MF-B_2_Va317ladislav.toth1@uniag.sk
Vacho Lukáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4763MF-B_2_Va317lukas.vacho@uniag.sk
Valíček Jan, doc. Ing., Ph.D.docent CSc./PhD.+421 37 641 5782Vu306jan.valicek@uniag.sk
Externí pracovníci    
Takáč Ondrej, Ing., PhD.externý učiteľqtakac@is.uniag.sk
Doktorandi    
Horňák Dominik, Ing.doktorand+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411xhornakd@is.uniag.sk
Kišev Marián, Ing.doktorand+421 37 641 47232KZxkisevm@is.uniag.sk
Kósa Patrik, Ing.doktorand+421 37 641 47232KZxkosa@is.uniag.sk
Marko Dušan, Ing.doktorandxmarkod@is.uniag.sk
Srnánek Rastislav, Ing.doktorand+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411xsrnanek@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky.

PopisTelefónMiestnosťTyp
laboratórium KEA+421 37 641 5782Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.