Katedra konštruovania strojov (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra konštruovania strojov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Rusnák Juraj, prof. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, profesor
+421 37 641 4100
MF-B_4_Fa505
juraj.rusnak@uniag.sk
administratíva+421 37 641 4306
MF-B_4_Fa504
Zamestnanci
 
  
 
docent+421 37 641 4107MF-B_4_Fa517
upratovačka+421 37 641 5672MF-A_4_Fu505eva.kondeova@uniag.sk
Kučera Marian, doc. Ing., PhD.
docent
+421 37 641 4106
MF-B_4_Fa518
marian.kucera@uniag.sk
Malý Vlastimil, Ing., PhD.odborný asistent
+421 37 641 4109
MF-B_4_Fa512
odborný asistent
+421 37 641 5669
MF-B_4_Fa513
docent
+421 37 641 5670MF-B_4_Fa514jozef.redl@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4108
MF-B_4_Fa515

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra konštruovania strojov.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Konzultačná miestnosť
+421 37 641 5671
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.