Katedra konštruovania strojov (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra konštruovania strojov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Rusnák Juraj, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4100MF-B_4_Fa505juraj.rusnak@uniag.sk
Jánošíková Miroslavarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4306MF-B_4_Fa504miroslava.janosikova@uniag.sk
Zamestnanci    
Kadnár Milan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4107MF-B_4_Fa517milan.kadnar@uniag.sk
Kondeová Evaupratovačka+421 37 641 5672MF-A_4_Fu505eva.kondeova@uniag.sk
Kučera Marian, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4106MF-B_4_Fa518marian.kucera@uniag.sk
Malý Vlastimil, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4109MF-B_4_Fa512vlastimil.maly@uniag.sk
Páleš Dušan, Ing., CSc.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5669MF-B_4_Fa513dusan.pales@uniag.sk
Rédl Jozef, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5670MF-B_4_Fa514jozef.redl@uniag.sk
Tóth František, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4108MF-B_4_Fa515frantisek.toth@uniag.sk
Doktorandi    
Nosian Jozef, Ing.doktorand+421 37 641 4616MQ_2_207xnosian@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra konštruovania strojov.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Konzultačná miestnosť+421 37 641 5671Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.