Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra kvality a strojárskych technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4308
MF-B_3_24rastislav.mikus@uniag.sk
Mišečková Júlia
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4305MF-B_3_24
Zamestnanci
 
 
  
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
Bernát Rastislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796
MF-B_3_Sa418rastislav.bernat@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410
marian.bujna@uniag.sk
Čičo Peter, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5686
MF-B_3_Sa416
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5685MF-B_3_Sa412
docent CSc./PhD.+421 37 641 4402
MF-B_3_Sa411
maros.korenko@uniag.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419martin.kotus@uniag.sk
Kováč Ivan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5687
MF-B_3_Sa417
ivan.kovac@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4101
MF-B_3_Sa413
pavel.polak@uniag.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4105
MF-B_3_Sa414
miroslav.pristavka@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5784
MF-B_3_1P3
Žitňanský Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4104
MF-B_3_Sa415
jan.zitnansky@uniag.sk
upratovačka+421 37 641 5684Su406
Doktorandi
 
 
  
Baráth Martin, Ing.doktorand
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra kvality a strojárskych technológií.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Cvičebňa
+421 37 641 5698
SI135
Telefón
Kabinet
+421 37 641 5683
SI134
Telefón
Laboratórium
+421 37 641 5664
SI131
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.