Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra regionálnej bioenergetiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Gaduš Ján, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4620Q-gar_0_5jan.gadus@uniag.sk
Civáňová Ľubica, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4617Q-gar_0_4lubica.civanova@uniag.sk
Zamestnanci    
Giertl Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4622MQ_0_KRBE7tomas.giertl@uniag.sk
Glowacka Natalia, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 724Q-gar_0_4natalia.glowacka@uniag.sk
Jureková Zuzana, prof. RNDr., CSc.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5616Q-gar_0_6zuzana.jurekova@uniag.sk
Kotrla Marián, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5613MQ_0_KRBE7marian.kotrla@uniag.sk
Doktorandi    
Beláková Lenka, Ing.doktorandka+421 376 414 724Q-gar_0_4xbelakova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.