Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.+421 37 641 4567AE_6_603jana.jarabkova@uniag.sk
Jaleczová Zuzanaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4568AE_6_604zuzana.jaleczova@uniag.sk
Zamestnanci    
Beresecká Janka, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4566AE_6_601janka.beresecka@uniag.sk
Fáziková Mária, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4563AE_6_612maria.fazikova@uniag.sk
Chreneková Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4562AE_6_602marcela.chrenekova@uniag.sk
Jacková Silvia, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4566AE_6_601silvia.jackova@uniag.sk
Mariš Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4562AE_6_602martin.maris@uniag.sk
Externí pracovníci    
Hamada Marián, Ing., PhD.externý školiteľqhamada@is.uniag.sk
Roháčiková Oľga, doc. Ing., PhD.externá školiteľka+421 37 641 5730AZ_0_17olga.rohacikova@uniag.sk
Doktorandi    
Hrivnák Michal, Ing.doktorand+421 37 641 4565AE_6_608xhrivnak@is.uniag.sk
Varecha Lukáš, Ing.doktorand+421 37 641 4565AE_6_608xvarecha@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.