Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefónKancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5678
MF-B_1_Ma211
administratíva
+421 37 641 4303
MF-B_1_Ma210agnesa.balkova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
Balková Milada, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5778
MQ_1_104
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5666
MF-B_1_Ma217
Gálik Roman, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5400
MF-B_1_Ma213
Halenárová Evaupratovačka
+421 37 641 4838
MQ_1_105
Holota Tomáš, Ing., PhD.
externý učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4300
MF-B_1_Ma214
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5694
MQ_1_102
ingrid.karandusovska@uniag.sk
Kažimírová Viera, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4403
MF-B_1_Ma216
Kuchar Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677
peter.kuchar@uniag.sk
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5777
MQ_1_106
jana.lendelova@uniag.sk
Pogran Štefan, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5400MQ_1_107stefan.pogran@uniag.sk
Szabóová Tímea, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5695
MQ_1_114
timea.szaboova@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 5692
MQ_1_103
miroslav.zitnak@uniag.sk
Externí pracovníci    
externý školiteľqkunc@is.uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Hauliková Ana, Ing.doktorandka
+421 37 641 4304
MF-B_1_Ma212xhaulikova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.