Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Mihina Štefan, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 5678MF-B_1_Ma211stefan.mihina@uniag.sk
Balková Agnešarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4303MF-B_1_Ma210agnesa.balkova@uniag.sk
Zamestnanci    
Balková Milada, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5778MQ_1_104milada.balkova@uniag.sk
Boďo Štefan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5666MF-B_1_Ma217stefan.bodo@uniag.sk
Gálik Roman, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5400MF-B_1_Ma213roman.galik@uniag.sk
Halenárová Evaupratovačka+421 37 641 4838MQ_1_105eva.halenarova@uniag.sk
Holota Tomáš, Ing., PhD.externý učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4300MF-B_1_Ma214tomas.holota@uniag.sk
Karandušovská Ingrid, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5694MQ_1_102ingrid.karandusovska@uniag.sk
Kažimírová Viera, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4403MF-B_1_Ma216viera.kazimirova@uniag.sk
Kuchar Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677peter.kuchar@uniag.sk
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5777MQ_1_106jana.lendelova@uniag.sk
Pogran Štefan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 5400MQ_1_107stefan.pogran@uniag.sk
Szabóová Tímea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5695MQ_1_114timea.szaboova@uniag.sk
Žitňák Miroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5692MQ_1_103miroslav.zitnak@uniag.sk
Externí pracovníci    
Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľqkunc@is.uniag.sk
Doktorandi    
Hauliková Ana, Ing.doktorandka+421 37 641 4304MF-B_1_Ma212xhaulikova@is.uniag.sk
Némethová Michaela, Ing.doktorandka+421 37 641 4838MQ_1_111xnemethova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.