Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra biometeorológie a hydrológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Čimo Ján, Ing., PhD.vedúci pracoviska, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5224ZP_1_2.10jan.cimo@uniag.sk
Pustajová Líviaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5254ZP_1_2.06livia.pustajova@uniag.sk
Zamestnanci    
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 37 641 5240ZB_1_109jaroslav.antal@uniag.sk
Aydin Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5252ZB_2_201elena.aydin@uniag.sk
Drgoňová Katarína, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5252ZP_1_2.23katarina.drgonova@uniag.sk
Horák Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5244ZP_1_2.04jan.horak@uniag.sk
Igaz Dušan, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5410TD_1_218dusan.igaz@uniag.sk
Molnárová Martaupratovačka+421 37 641 52546marta.molnarova@uniag.sk
Slížik Robert, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5247ZB_0_8robert.slizik@uniag.sk
Tárník Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5249ZB_0_7andrej.tarnik@uniag.sk
Externí pracovníci    
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.externý školiteľqlichner@is.uniag.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.externý školiteľqsurda@is.uniag.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.externý školiteľqtall@is.uniag.sk
Doktorandi    
Toková Lucia, Ing.doktorandkaxtokova@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra biometeorológie a hydrológie.

PopisTelefónMiestnosťTyp
+421 37 641 5250Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.