Katedra biotechniky zelene (FZKI) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra biotechniky zelene. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5431TD_1_211viera.paganova@uniag.sk
Zeleňáková Danielarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5430TD_1_212daniela.zelenakova@uniag.sk
Zamestnanci
 
   
Bakay Ladislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131
ladislav.bakay@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5437TD_0_132
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5432
TD_1_210
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131jan.kollar@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5443
TD_0_124helena.lichtnerova@uniag.sk
Raček Marcel, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5433
TD_0_111marcel.racek@uniag.sk
Rovná Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5434
TD_0_112katarina.rovna@uniag.sk
Šajbidorová Viera, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5436
TD_0_110
viera.sajbidorova@uniag.sk
Doktorandi
    
Hus Marek, Ing.
doktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra biotechniky zelene.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Knižnica
+421 37 641 5439
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.