Študentský domov Akademická (SDaJ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Študentský domov Akademická. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Zamestnanci
 
 
  
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Budayová Marcelaprevádzková zamestnankyňa ŠD
marcela.budayova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Hercová Renátaprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
renata.hercova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Mentová Kláraprevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4005
andrea.pinterova@uniag.sk
Ryznerová Darina
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005darina.ryznerova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
bozena.szabova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
ivana.tokarcikova@uniag.sk
Vozáriková Jarmilaprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4005
jarmila.vozarikova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.