Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Halajová Denisa, Ing., PhD.vedúci pracoviska, odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422
TD_1_202
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5420
TD_1_201
Zamestnanci
 
 
 
 
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5425
TD_0_121
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5427TD_0_120ivan.citary@uniag.sk
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5426
TD_0_102
Flóriš Roman, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5428
TD_0_122
Jenisová Eva
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114
eva.jenisova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409
TD_0_130
Supuka Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 37 641 5421
TD_0_101
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5429
TD_1_203roberta.stepankova@uniag.sk
Tóth Attila, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103
attila.toth@uniag.sk
Verešová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5425
TD_0_121martina.veresova@uniag.sk
Externí pracovníci
    
externá učiteľka
+421 37 641 5448TD_0_128
Greguš Ivan, Mgr., DiS.externý učiteľ
Klimantová Ingrid, PaedDr., PhD.externá učiteľka
externý učiteľ
+421 37 641 5406
TD_1_215xpikalik@is.uniag.sk
Doktorandi    
Bechera Denis, Ing.
doktorand
+421 37 641 5407
136
doktorand
+421 37 641 5447
TD_0_129
xcibikm@is.uniag.sk
Totkovič Monika, Ing.doktorandka+421 37 641 5447TD_0_129xbillikova@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5407
136xvincur@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.