Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra fyziológie živočíchov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.vedúci pracoviska, profesor DrSc.+421 37 641 4284AT_0_3Fpeter.massanyi@uniag.sk
Mamráková Renáta, Ing.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4286AT_0_9Frenata.mamrakova@uniag.sk
Zamestnanci    
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4343AT_0_4Fmarcela.capcarova@uniag.sk
Jambor Tomáš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4925ABT_1_2.31tomas.jambor@uniag.sk
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4258AT_0_8Fanna.kalafova@uniag.sk
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4119AT_0_11Fadriana.kolesarova@uniag.sk
Kováčik Anton, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4367AT_0_20Fanton.kovacik@uniag.sk
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4287AT_0_7Fjaroslav.kovacik@uniag.sk
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5381AT_0_10Fnorbert.lukac@uniag.sk
Maruniaková Nora, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4965ABT_1_2.26nora.maruniakova@uniag.sk
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4896AT_0_17Fmonika.schneidgenova@uniag.sk
Slanina Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4582AT_0_5Ftomas.slanina@uniag.sk
Svitačová Zdenkaupratovačka+421 37 641 5817AT_0_19Fzdenka.svitacova@uniag.sk
Tokárová Katarína, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4958ABT_1_2.32katarina.tokarova@uniag.sk
Tvrdá Eva, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4918ABT_0_1.107eva.tvrda@uniag.sk
Zemanová Jiřina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4282AT_0_6Fjirina.zemanova@uniag.sk
Externí pracovníci    
Bulla Jozef, prof. Ing., DrSc.externý učiteľ+421 37 641 4582AT_0_5Fbulla@is.uniag.sk
Vizzarri Francesco, Dr.zahraničný pracovník - mobilitaqvizzarri@is.uniag.sk
Doktorandi    
Baldovská Simona, Ing.doktorandka+421 37 641 4899AT_0_18Fxbaldovska@is.uniag.sk
Benko Filip, Ing.doktorand+421 37 641 4918ABT_0_1.107xbenkof@is.uniag.sk
Dupák Rudolf, Ing.doktorand+421 37 641 4288AT_0_18Fxdupak@is.uniag.sk
Ďuračka Michal, Ing.doktorand+421 37 641 4918AT_0_18Fxdurackam@is.uniag.sk
Greifová Hana, Ing.doktorandka+421 37 641 4288AT_0_18Fxgreifova@is.uniag.sk
Halo Marko, Ing.doktorand+421 37 641 4288AT_0_18Fxhalo@is.uniag.sk
Knížatová Nikola, Ing.doktorandka+421 37 641 4288AT_0_18Fxknizatovan@is.uniag.sk
Kováč Ján, Ing.doktorand+421 37 641 4288AT_0_18Fxkovacj6@is.uniag.sk
Speváková Ivana, Ing.doktorandka+421 37 641 4288AT_0_18Fxbovdis@is.uniag.sk
Tirpák Filip, Ing.doktorand+421 37 641 4899AT_0_18Fxtirpak@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra fyziológie živočíchov.

PopisTelefónMiestnosťTyp
laboratórium celulárnych a subcelulárnych štruktúr+421 37 641 429927FTelefón
laboratórium hematológie a klinickej biochémie+421 37 641 428314FTelefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.