Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra fyziológie živočíchov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.
vedúci pracoviska, profesor DrSc.
+421 37 641 4284
AT_0_3Fpeter.massanyi@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4286AT_0_9F
Zamestnanci
 
 
 
 
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258
AT_0_8Fanna.kalafova@uniag.sk
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4119
AT_0_11F
adriana.kolesarova@uniag.sk
Kováčik Anton, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4367
AT_0_20Fanton.kovacik@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287AT_0_7F
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5381
AT_0_10F
Maruniaková Nora, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4896
AT_0_17F
monika.schneidgenova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4582AT_0_5F
upratovačka
+421 37 641 5817
AT_0_19Fzdenka.svitacova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4918ABT_0_1.107eva.tvrda@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4282AT_0_6Fjirina.zemanova@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
externý učiteľ
+421 37 641 4582
AT_0_5F
Vizzarri Francesco, Dr.
zahraničný pracovník - mobilita
qvizzarri@is.uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Baldovská Simona, Ing.doktorandka+421 37 641 4899
AT_0_18F
doktorand+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
xbenkof@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
Ďuračka Michal, Ing.doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
Greifová Hana, Ing.doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
doktorand+421 37 641 4288AT_0_18F
doktorandka+421 37 641 4288AT_0_18F
doktorand
+421 37 641 4288AT_0_18F
doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xbovdis@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4899AT_0_18Fxtirpak@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra fyziológie živočíchov.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
laboratórium celulárnych a subcelulárnych štruktúr+421 37 641 429927F
Telefón
laboratórium hematológie a klinickej biochémie
+421 37 641 428314FTelefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.