Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra fyziológie živočíchov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor DrSc.+421 37 641 4284
AT_0_3F
Mamráková Renáta, Ing.rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4286
AT_0_9F
Zamestnanci
 
 
 
 
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
marcela.capcarova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258
AT_0_8F
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4119AT_0_11F
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4367
AT_0_20F
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4287
AT_0_7F
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5381
AT_0_10F
norbert.lukac@uniag.sk
Maruniaková Nora, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
nora.maruniakova@uniag.sk
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4896AT_0_17Fmonika.schneidgenova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4582AT_0_5Ftomas.slanina@uniag.sk
Svitačová Zdenkaupratovačka+421 37 641 5817AT_0_19Fzdenka.svitacova@uniag.sk
Tokárová Katarína, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
katarina.tokarova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
eva.tvrda@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4282
AT_0_6F
jirina.zemanova@uniag.sk
Externí pracovníci
  
 
 
externý učiteľ+421 37 641 4582
AT_0_5F
Vizzarri Francesco, Dr.zahraničný pracovník - mobilita
Doktorandi
 
   
Baldovská Simona, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4899
AT_0_18F
xbaldovska@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107xbenkof@is.uniag.sk
doktorand+421 37 641 4288
AT_0_18F
xdupak@is.uniag.sk
Ďuračka Michal, Ing.
doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
xdurackam@is.uniag.sk
Greifová Hana, Ing.doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xgreifova@is.uniag.sk
Halo Marko, Ing.
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
Knížatová Nikola, Ing.doktorandka+421 37 641 4288AT_0_18Fxknizatovan@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288AT_0_18F
Speváková Ivana, Ing.doktorandka+421 37 641 4288AT_0_18Fxbovdis@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4899
AT_0_18F
xtirpak@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra fyziológie živočíchov.

PopisTelefón
Miestnosť
Typ
laboratórium celulárnych a subcelulárnych štruktúr
+421 37 641 4299
27F
Telefón
laboratórium hematológie a klinickej biochémie
+421 37 641 4283
14FTelefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.