Katedra chémie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra chémie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4606
AC_1_18
janette.musilova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4377
AC_1_17
Zamestnanci
 
 
 
 
Árvay Július, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4497
AC_1_9
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4369
AC_1_13
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4607AC_1_23silvia.ceryova@uniag.sk
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4376
AC_1_14
Hrstková Miroslava, Ing.vŠ II.stupeň
+421 376 414 607
AC_1_23miroslava.hrstkova@uniag.sk
Lidiková Judita, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4353
AC_1_15
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5372
AC_1_21
Stanovič Radovan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4248
AC_1_12aradovan.stanovic@uniag.sk
Šnirc Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4345AC_1_8marek.snirc@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4862
AC_2_5maria.timoracka@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4264
AC_1_6
Tomeková Evaupratovačka
+421 37 641 4377
AC_1_5
Tóth Tomáš, doc. RNDr. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5019
AC_1_7
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5376
AC_1_4
pavol.trebichalsky@uniag.sk
Vollmannová Alena, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4374
AC_1_16
alena.vollmannova@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
Dżugan Malgorzata, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqdzugan@is.uniag.sk
Doktorandi
   
 
doktorandka
doktorandka
doktorand
+421 376 414 375AC_2_4xkovarovic@is.uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4378
AC_1_24

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.