Katedra chémie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra chémie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesorka
+421 37 641 4606
AC_1_18
Gubová Margita
administratíva
+421 37 641 4377
AC_1_17
margita.gubova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4497
AC_1_9
odborný asistent
+421 37 641 4369
AC_1_13daniel.bajcan@uniag.sk
Čéryová Silvia, Ing., PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4607
AC_1_23silvia.ceryova@uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4376
AC_1_14
lubos.harangozo@uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
+421 376 414 607
AC_1_23
Lidiková Judita, doc. Ing., PhD.docentka+421 37 641 4353AC_1_15
výskumný zamestnanec
+421 37 641 5372
AC_1_21
peter.magdina@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4248
AC_1_12aradovan.stanovic@uniag.sk
Šnirc Marek, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4345
AC_1_8
Timoracká Mária, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4862AC_1_6
Tomeková Eva
upratovačka
+421 37 641 4377
AC_1_5
Tóth Tomáš, doc. RNDr. Ing., PhD.
docent
+421 37 641 5019
AC_1_7
odborný asistent
+421 37 641 5376
AC_2_6
Urminská Jana, doc. RNDr., PhD.docentka+421 37 641 4370
AC_1_4
jana.urminska@uniag.sk
profesorka
+421 37 641 4374
AC_1_16
Externí pracovníci
 
 
 
 
externá školiteľka
qdzugan@is.uniag.sk
Doktorandi 
 
 
 
Čeryová Natália, Ing.doktorandka+421 37 641 4378
AC_1_24
xceryova@is.uniag.sk
Franková Hana, Ing.
doktorandka
Jančo Ivona, Ing.doktorandka
doktorandka+421 37 641 4375
AC_2_4
xtirdilova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.