Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra technológie a kvality rastlinných produktov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4379AT_4_2jan.marecek@uniag.sk
Hóková Eva, Ing.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4429AT_4_4eva.hokova@uniag.sk
Zamestnanci    
Ácsová Zuzana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21azuzana.acsova@uniag.sk
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4901ABT_0_1.48tatiana.bojnanska@uniag.sk
Czako Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5808BA_0_7peter.czako@uniag.sk
Dráb Štefan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4421AT_4_18stefan.drab@uniag.sk
Handzušová Adriana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21aadriana.handzusova@uniag.sk
Ivanišová Eva, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4421AT_4_18eva.ivanisova@uniag.sk
Kolesárová Anna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5808BA_0_18anna.kolesarova@uniag.sk
Mendelová Andrea, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4777BA_0_7andrea.mendelova@uniag.sk
Paulisová Dagmar, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4809AT_4_21adagmar.paulisova@uniag.sk
Solgajová Miriam, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4421AT_4_18miriam.solgajova@uniag.sk
Šimková Jaroslavaupratovačka+421 37 641 4429AT_S_22jaroslava.simkova@uniag.sk
Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4793BA_0_10vladimir.vietoris@uniag.sk
Doktorandi    
Martišová Patrícia, Ing.doktorandka+421 37 641 4608BA_1_102xmartisovap@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra technológie a kvality rastlinných produktov.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Reologické laboratórium+421 37 641 5816Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.