Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Ľubica Civáňová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5+421 37 641 4620jan.gadus [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
tomas.giertl [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613
odborná asistentka CSc./PhD.
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963