Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Milan Adamecodborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.DFEM FEM, KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.AE_7_8+421 37 641 4581
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAS_1_101+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
Veronika Bakošová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
Ing. Janka Bánskaodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_8_20+421 37 641 4574
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
PhDr. Pavol Barátodborný asistentSlPK_0_12+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
KE FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
erika.barczyova1 [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
Diana Bencová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502+421 37 641 4556
Ing. Tatiana Bencová, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
Alžbeta BeneováupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4163
alzbeta.beneova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
Gabriela Bernáthová
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
Ing. Eva Bieleková, PhD.KHP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891
eva.bielekova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_219+421 37 641 4199
Ing. Mária Borbélyová, PhD.DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
Margita Bujná
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
Mgr. Petra ČančováKJ FEM
asistentka
AE_5_507+421 37 641 4546
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
Dagmar ČitáryováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108c
+421 37 641 5177
vŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26+421 37 641 4584
RNDr. Janka Drábeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_111
+421 37 641 4633
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
RNDr. Mária Farkašová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
maria.farkasova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222+421 37 641 4157alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210+421 37 641 4160
Mgr. Mária Fördösová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
CVVP FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
Ing. Galina GerhátováKI FEM
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
galina.gerhatova [at] uniag.sk
CIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
radka.grnova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
Zuzana HamarováKJ FEMupratovačka
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158
Mgr. Petra Hargašovádekanát - centrumAS_1_106+421 37 641 5511petra.hargasova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
Alena HlinkováKŠOV FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
Milada HlinkováKMan FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
docent CSc./PhD.AS_2_226+421 37 641 4146
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_116
+421 37 641 4180
radomira.greganova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
Iveta Horváthová
upratovačka
AS_2_220+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
patricia.horvathova [at] uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
Ing. Veronika Hrdá, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
docentka CSc./PhD.AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
Ing. Tatiana Ivanková
vŠ II.stupeň
AS_1_112+421 37 641 4163
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
rektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
zdenka.kadekova [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
elena.kaliarikova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_110
+421 37 641 4634
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
marian.kocner [at] uniag.sk
Magdaléna KondeováDFEM FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
jana.kozakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_607, AS_2_222+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
KMO FEMdocentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
lubica.kubicova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AS_2_225
+421 37 641 4191
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594jana.ladvenicova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
anna.lateckova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
ema.lazorcakova [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406
+421 37 641 4558
ludmila.madarova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
silvia.manyiova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634
KMan FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
CIT FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.docent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4746anna.mravcova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306+421 37 641 4136
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.docent CSc./PhD.AS_1_130+421 37 641 4123
KSV FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181
dana.orszaghova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_1_114+421 37 641 4186
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMprofesor CSc./PhD.
AS_0_02
+421 37 641 5892jan.pokrivcak [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
miroslav.polacek [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocentka CSc./PhD.AS_1_129+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.docent CSc./PhD.AS_2_217
+421 376 414 196
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2+421 37 641 4571
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
peter.porubcan [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
viera.pridavkova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
Ing. Tomáš Rábek, PhD.KF FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
KHP FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
docentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Eva Richterová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.FEM, KMO FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4898
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
Ing. Lenka SelešiováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
lenka.selesiova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
KMO FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
Ing. Peter Stuchlý, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Erika Šalátovárektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šedík, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_1_103+421 37 641 4905peter.sedik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19
+421 37 641 4755
dekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170
KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_227
+421 37 641 4197
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk
KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129
darina.tothova [at] uniag.sk
KI FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_2_215
+421 376 414 161
FEM, KE FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
Jozef Ujlakyodb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_9
+421 37 641 4817
Ing. Mária Urbánová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
Marta ValentováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108a+421 37 641 5125
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_228
+421 37 641 4193
Ing. Roderik Virágh, PhD.KI FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213
+421 37 641 4132roderik.viragh [at] uniag.sk
PhDr. Jana Vrbová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_507
+421 37 641 4551
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205
+421 37 641 5562
hana.zach [at] uniag.sk
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576

Externí pracovníci

Jméno
PracovištěZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Adriana AlsharabiováFEM
Externí spolupracovnice
qalsharabiov [at] is.uniag.sk
KHP FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qbaculikova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. Petra Bálešová, PhD.
Externí spolupracovnice
AS_3_318
qbalesova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qbalintova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qbalkova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
PhDr. Janka BalogováExterní spolupracovnice
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Externí spolupracovnice
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.FEMExterní spolupracovniceqbecvarova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan BednárikFEMExterní spolupracovník
qbednarik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqbekova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qbelencikova [at] is.uniag.sk
Ing. Igor BelešFEM
Externí spolupracovník
qbeles [at] is.uniag.sk
Ing. Helena Belianská
Externí spolupracovnice
Ing. Jozef Belica, PhD.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.FEMExterní spolupracovník
qbeno [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qbetak [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Bezák
Externí spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qbilikova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qbitter [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela BláhováFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Erika BlesákováFEMExterní spolupracovnice
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Externí spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Externí spolupracovniceqbobakova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Michal BohunčákFEMExterní spolupracovník
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.Externí spolupracovnice
qbojnanska [at] is.uniag.sk
Stefan BojnecExterní spolupracovník
qbojnec [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BoledovičFEM
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Kamil BorošFEM
Externí spolupracovník
Ing. Marián BorzaFEM
Externí spolupracovník
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.FEMExterní spolupracovník
doc. Ing. Marian Božík, PhD.
Externí spolupracovník
qbozik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.
Externí spolupracovnice
qbrozova [at] is.uniag.sk
Ing. Marian BrunaiFEM
Externí spolupracovník
Ing. Milan BrunckoFEM
Externí spolupracovník
Mag Martin Bugan
Externí spolupracovník
qbugan [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
xbullap [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qburanska [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qburliai [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Michal Cehula, CSc.Externí spolupracovník
804
+421 37 641 4590
FEM
Externí spolupracovník
qciaian [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qcibulka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Mária CingeľováFEM
Externí spolupracovnice
qcingelova [at] is.uniag.sk
Ing. Eduard CiváňExterní spolupracovník
prof. Lyle CookExterní spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Ida Csefová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qcsolleova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
doc. Žiga Čepar, PhD.
Externí spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ČerňanskáFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qcervena [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qcorejova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.FEMExterní spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.Externí spolupracovník
Marta DankieniczExterní spolupracovník
qdankienicz [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
qdepes [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qdohnalova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qdorociakova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.FEMExterní spolupracovník
Ing. Dušan Drabik, PhD.FEMExterní spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
qdubovsky [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Zuzana DudonováExterní spolupracovnice
qdudonova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga ĎuricováFEMExterní spolupracovnice
qdurisova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.Externí spolupracovník
qdzupina [at] is.uniag.sk
CIT FEM
Externí spolupracovník
AS_0_10
qfabus [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav FeketeExterní spolupracovník
Ing. Milan FekiačFEM
Externí spolupracovník
qfekiac [at] is.uniag.sk
Ing. Peter FeranecExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Martin FidesExterní spolupracovník
qfides [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qfilipekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Fillo, CSc.FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Daniela Filová
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
qfrantova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. Jozef Gálik, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
KJ FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
DFEM FEM
Externí spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqgecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan GettaFEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Silvia Gnypová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Externí spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.FEMExterní spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
Monika GyorgyExterní spolupracovnice
qgyorgy [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef HajdenFEMExterní spolupracovníkqhajden [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qhajkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEM
Externí spolupracovnice
AS_3_303
+421 37 641 4144
Ing. Peter Haník
Externí spolupracovník
qhanik [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander Hanuska
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qharcsa [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
qhatala [at] is.uniag.sk
Mgr. Nina HaverováFEMExterní spolupracovnice
qhaverova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qhavlicek [at] is.uniag.sk
Ing. Petra HeiserováExterní spolupracovnice
Ing. Adriana HellenováExterní spolupracovnice
KHP FEM
Externí spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Externí spolupracovník
qhittmar [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qhlavacik [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HlúšekováFEM
Externí spolupracovnice
qhlusekova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Anna HornákováExterní spolupracovnice
qhornakova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela Hrabovská
Externí spolupracovnice
qhrabovska [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Marek Hrušovský
Externí spolupracovník
qhrusovsky [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qhudecova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Ing. Richard Hulík, PhD.
Externí spolupracovník
qhulik [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Ing. Timotej HusárFEMExterní spolupracovník
qhusart [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qchalany [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír ChlebecFEM
Externí spolupracovník
Mgr. Ing. František ChovanecFEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
ivanek [at] is.uniag.sk
Ing. Marta Ivanová
Externí spolupracovnice
William JACOBS
Externí spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej Jahnátek, Ph.D.Externí spolupracovník
Bc. Miroslav Jahoda, MBAFEM
Externí spolupracovník
Ing. Veronika JamrichováFEMExterní spolupracovnice
qjamrichova [at] is.uniag.sk
Mgr. Michaela JančíchováFEM
Externí spolupracovnice
qjancichova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Mgr. Anna JaníčkováFEM
Externí spolupracovnice
qjanikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana JankechováFEMExterní spolupracovnice
Ing. Jarmila Janošková
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Viliam JánošFEMExterní spolupracovník
Natalia JedrzejewskaDFEM FEM
Externí spolupracovnice
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qjezik [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Ing. Zuzana Jurčová
Externí spolupracovnice
qjurcova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Pavol JurkovičFEMExterní spolupracovník
qjurkovic [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
qkabatova [at] is.uniag.sk
KMan FEM
Externí spolupracovnice
AS_2_202
+421 37 641 4192
kadlecikova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Ľubica KapustováExterní spolupracovniceqkapustova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga KarvackáFEMExterní spolupracovniceqkarvacka [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqkelemenova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Mgr. Lenka KimFEM
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovniceqklufova [at] is.uniag.sk
Ing. Karol KnížatFEM
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qkochan [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kolinek
Externí spolupracovník
qkolinek [at] is.uniag.sk
Ing. Vincent Kontura
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qkoprdova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KorcováKI FEM, FEM
Externí spolupracovnice
AS_2_214+421 37 641 4172korcova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qkotes [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qkovaca [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qkovacova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Kováčová
Externí spolupracovnice
prof. Dr. Olena Kovtun, Ph.D.Externí spolupracovniceqkovtun [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qkozakova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qkozar [at] is.uniag.sk
Ing. Eva KozayováFEM
Externí spolupracovnice
doc. Dr inż. Andrzej KrasnodebskiExterní spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Kratochvílová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Externí spolupracovník
AS_3_309
+421 37 641 4145
kretter [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Kristeková
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.FEM
Externí spolupracovnice
RNDr. Slávka KrížováFEMExterní spolupracovnice
Valéria KročkováFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovniceqkrochtova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Externí spolupracovník
qkrpalek [at] is.uniag.sk
Dr. Ing. Igor KršňákFEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovniceqkubickova [at] is.uniag.sk
CPPP FEMExterní spolupracovnice
prof. Dr hab. Karol KukułaExterní spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qkulhanova [at] is.uniag.sk
Anna KulichováCPPP FEMExterní spolupracovnice
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
kulichova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.Externí spolupracovniceqkutna [at] is.uniag.sk
FEM, KHP FEMExterní spolupracovníkAE_8_24
+421 37 641 4578
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Externí spolupracovnice
qkuzmisinova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qkuzmova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Peter LabantFEMExterní spolupracovníkqlabant [at] is.uniag.sk
RNDr. Viera Labudová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
qlabudova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Lacová
Externí spolupracovnice
qlacovae [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqlajdova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qlevayova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qligacova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana LiptayováExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
KJ FEMExterní spolupracovníkAE_5_508
+421 37 641 4555
FEMExterní spolupracovník
qlobodas [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Milan ĽošťákFEMExterní spolupracovník
qlostak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj LovasExterní spolupracovník
Ing. Marcela LučanskáExterní spolupracovniceqlucanska [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukácsExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
qlukacik [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukachFEM
Externí spolupracovník
qlukach [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Macejka
Externí spolupracovník
qmacejka [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externí spolupracovník
Ing. Miriam Macová
Externí spolupracovnice
Ing. Štefan MačákExterní spolupracovník
Ing. Martina MagáthováFEM
Externí spolupracovnice
qmagathova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.Externí spolupracovníkqmaitah [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qmajercakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MajerhofferováExterní spolupracovnice
qmajerhoffer [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qmajer [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Malárik
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qmalisova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Peter MaňákExterní spolupracovník
qmanak [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qmarcanova [at] is.uniag.sk
Ing. Róbert Marenčák
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
qmarsalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MasnicaExterní spolupracovníkqmasnica [at] is.uniag.sk
Ing. Jana MaťašejeFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Miriam Matisová
Externí spolupracovnice
qmatisova [at] is.uniag.sk
Renata Matysik-PejasFEMExterní spolupracovnice
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
Mgr. Gabriela MeraváExterní spolupracovniceqmerava [at] is.uniag.sk
Ing. Alena MérésováExterní spolupracovnice
qmasiarova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovníkqmeszaros [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef MeszárošExterní spolupracovník
Ing. Marián Meško, MSc, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qmickova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Mgr. Alena Michalcová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
qmichalcova [at] is.uniag.sk
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEMExterní spolupracovníkqsvrbik [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína MiklošováExterní spolupracovnice
Ing. Melánia Miklóšová
Externí spolupracovnice
Ing. Simona MikulášovičováFEM
Externí spolupracovnice
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qminaric [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
JUDr. Ing. Janka Mináriková
Externí spolupracovnice
qminarikova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.
Externí spolupracovnice
qmizickova [at] is.uniag.sk
Ing. Dobruša Mižurová
Externí spolupracovnice
Ing. Marcel ModranskýFEMExterní spolupracovník
PhDr. Viera Mokrišová
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovníkqmoravec [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qmusak [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qmutnanska [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterní spolupracovnice
qmychlinska [at] is.uniag.sk
Dilshod NabievFEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
Bc. Anna NehézováCIT FEM
Externí spolupracovnice
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qnemec [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.
Externí spolupracovnice
qengelova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qnosianova [at] is.uniag.sk
Ing. Petra Novosádová
Externí spolupracovnice
qnovosadova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Ing. Czeslaw Nowak
Externí spolupracovník
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBA
Externí spolupracovník
qoestringer [at] is.uniag.sk
Ing. Olena Oliynyk, PhD.
Externí spolupracovnice
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard OlšovskýFEM
Externí spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
Mgr. Tatiana Ölvecká
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovniceqomastova [at] is.uniag.sk
Mgr. Marcel OndrušekExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
qonodiova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Ivan OravecFEM
Externí spolupracovník
qoraveci [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Oremus, PhD.
Externí spolupracovník
qoremus [at] is.uniag.sk
Ing. Marián OrságExterní spolupracovník
qorsag [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav OsterExterní spolupracovník
qoster [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Patrik Paleček
Externí spolupracovník
qpalecek [at] is.uniag.sk
Ing. Terézia Papayová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qpaprancova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qpargac [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.FEM
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
qpataky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Imrich Pétery
Externí spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Ladislav PeťovskýExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
qpetrek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Pavol PetríkFEMExterní spolupracovník
qpetrikp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan PetríkFEM
Externí spolupracovník
Ing. Jana PetrincováExterní spolupracovnice
qpetrincova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qpinterova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovníkqpisulewski [at] is.uniag.sk
Piotr PlatosDFEM FEMExterní spolupracovník
qplatos [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýFEMExterní spolupracovník
Mgr. Dana PóčikováExterní spolupracovniceqpocikova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.Externí spolupracovníkAS_2_216
+421 37 641 4161
popelka [at] is.uniag.sk
Ing. František ProchászkaExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. Eva RakovskáFEM
Externí spolupracovnice
qrakovska [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
qrebrova [at] is.uniag.sk
Ing. Edita RechtorisováFEMExterní spolupracovnice
qrechtorisov [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
prof. Ing. Igor Repka, PhD.FEMExterní spolupracovník
qrepka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqretkovska [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qrizov [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav RobynekFEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qrolinek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
KE FEM
Externí spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.FEMExterní spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.FEMExterní spolupracovník
qsablik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter SekeraFEM
Externí spolupracovník
qsekera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEM
Externí spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834serencesp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan SchmidtFEMExterní spolupracovník
qschmidt [at] is.uniag.sk
Ing. Lukáš SchönExterní spolupracovník
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.Externí spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Ing. Dáša SlezákováFEMExterní spolupracovnice
PhDr. Radovan Slobodník
Externí spolupracovník
qslobodnik [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qsmutka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Janusz Soboń
Externí spolupracovník
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Externí spolupracovnice
qstavkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qstehlo [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qstejskalova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqstrazikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef SupukaFEMExterní spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.FEMExterní spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qsvatosova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Csaba SzitásFEM
Externí spolupracovník
Ing. Tibor ŠafárFEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovníkqsaliga [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
doc. Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
Mgr. Peter ŠimšíkExterní spolupracovník
Ing. Daniel ŠkarbalaFEMExterní spolupracovník
Ing. Mária Škulecová
Externí spolupracovnice
AS_0_7
qskulecova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qsmacho [at] is.uniag.sk
Ing. František ŠmajdaFEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Martina ŠmatlákováExterní spolupracovniceqsmatlakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qsnirc [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qspuntova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. Milan ŠterdasFEM
Externí spolupracovník
qsterdas [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠupaFEMExterní spolupracovník
Ing. Roman ŠustekFEMExterní spolupracovníkqsustek [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
doc. Dr. Azeta Tartaraj
Externí spolupracovnice
qtartaraj [at] is.uniag.sk
Ing. Emília Teplanská
Externí spolupracovnice
Ing. Ľubomír TichanskýExterní spolupracovník
Ing. Renáta TisovskáFEMExterní spolupracovniceqtisovska [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterní spolupracovník
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.FEMExterní spolupracovník
Ing. Anna Tomanová
Externí spolupracovnice
qtomanova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Tóthová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qtothovao [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar TurečekováFEM
Externí spolupracovnice
qturecekova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqtusimova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Igor Urban
Externí spolupracovník
qurban [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqvajcnerova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol VakošExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qvalach [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qvalek [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj ValentaExterní spolupracovníkqvalenta [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qvalentiniov [at] is.uniag.sk
Mgr. Klaudia Vaňková
Externí spolupracovnice
qvankova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
qvanova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Marcel Varga
Externí spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Ing. Denisa VárhelyiováFEM
Externí spolupracovnice
qvarhelyiova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qvasko [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
qveber [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qvicen [at] is.uniag.sk
Ing. Margaréta Víghová, PhD.Externí spolupracovnice
qvighova [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav VichrestFEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qvilimkova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Júlia VirágováFEMExterní spolupracovnice
qviragova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qvysoky [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externí spolupracovnice
qwalczak [at] is.uniag.sk
Ing. PhDr. Daniela Wolfová
Externí spolupracovnice
Mgr. Su Yang
Externí spolupracovnice
AE_5_508+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
prof. Ing. Karol Zalai, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qzalai [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qzatkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav ŽákovičFEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Branislav ŽidekExterní spolupracovník
qzidek [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qzilcai [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Externí spolupracovník