Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoPracoviště
Zařazení
KancelářTelefonE-mail
DFEM FEM, KE FEModb. zaměstnanec, docentka
AE_7_8
+421 37 641 4581
uklízečka
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.KE FEModborná asistentkaAE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
CVVP FEMvýzkumná zaměstnanecAS_1_101+421 37 641 5897
DFEM FEM
uklízečka
AS_1_145+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
administrativa
AS_1_109
+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
Ing. Janka Bánskaodb. zaměstnanecAE_8_20+421 37 641 4574janka.banska [at] uniag.sk
PhDr. Pavol Barát
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
uklízečka
AS_1_145
+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
profesorka
AS_1_127
+421 37 641 4147
lubica.bartova [at] uniag.sk
Diana BencováKJ FEM
administrativa
AE_5_502+421 37 641 4556
odborná asistentka
AS_2_224
+421 37 641 4155
KM FEM
uklízečka
AS_1_145
+421 37 641 4163
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEModborný asistentAE_8_26+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.
odborný asistent
AS_3_309
+421 376 414 145
řemeslník
AS_1_102
+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec, profesor
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
Zita BírováDFEM FEM
administrativa
AS_1_108a
+421 37 641 5125
zita.birova [at] uniag.sk
KÚ FEMdocent
AS_2_219
+421 37 641 4199
DFEM FEM
administrativa
AS_1_106
+421 37 641 5896
Margita Bujná
strážný / vrátná
AS_0_31a
+421 37 641 4002
Ing. Tatiana Bullová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4577tatiana.bullova [at] uniag.sk
Mgr. Petra ČančováKJ FEM
asistentka
AE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEModborná asistentkaAE_8_24
+421 37 641 4578
Dagmar Čitáryová
administrativa
AS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
CVVP FEM
výzkumný zaměstnanec
AS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
JUDr. Mária DobišováKMan FEM
odborná asistentka
AS_2_204+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka
AE_8_26+421 37 641 4584
odborná asistentka
AS_1_111
+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEM
docent
AS_1_132+421 37 641 4176
KM FEModborná asistentka
AS_1_113
+421 37 641 4631
PaedDr. Irena FelixováKJ FEModborná asistentkaAE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka
AS_2_222
+421 37 641 4157alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
odborná asistentkaAE_5_504
+421 37 641 4543
administrativaAS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Gálik, PhD.
odborný asistent
AS_0_04+421 37 641 5891jozef.galik [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.odborná asistentkaAS_3_318+421 37 641 4126
odborná asistentka
AE_4_404
+421 37 641 4542
KI FEMvýzkumná zaměstnanecAS_2_212+421 37 641 4143galina.gerhatova [at] uniag.sk
CIT FEModb. zaměstnanec IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
KE FEM
docent
AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
odborná asistentkaAS_2_216+421 37 641 4137
KJ FEMuklízečka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
AS_1_125
+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
DFEM FEMadministrativaAS_1_106
+421 37 641 5511
petra.hargasova [at] uniag.sk
docentkaAS_2_211
+421 37 641 4198
klara.hennyeyova [at] uniag.sk
Alena Hlinková
odb. zaměstnanec
AS_1_121+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada Hlinková
odb. zaměstnanec
AS_2_200
+421 37 641 4138
KMO FEModborná asistentkaAS_3_303
+421 37 641 4144
maria.holotova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.KF FEMdocentAS_2_226
+421 37 641 4146
ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka
AE_5_503+421 37 641 4557
KM FEM
odborná asistentka
AS_1_116
+421 37 641 4180
FEM, KMO FEM
profesorka, administrativa
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
uklízečkaAS_2_220+421 37 641 4194
odborná asistentkaAE_4_405+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Patrícia HorváthováadministrativaAS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
KE FEM
odborná asistentka
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD.odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
docentka
AS_2_205+421 376 414 135
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.docentkaAE_7_4
+421 37 641 4580
výzkumná zaměstnanec
AS_1_112
+421 37 641 4163
tatiana.ivankova [at] uniag.sk
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.KJ FEM
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4545
odb. zaměstnanec IT
AS_2_217
+421 37 641 4196erik.jansto [at] uniag.sk
Dagmar JordanovováCIT FEM
administrativa
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
KMan FEModborná asistentkaAS_2_209+421 376 414 169
KMO FEM
odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
zdenka.kadekova [at] uniag.sk
administrativa
AS_1_109
+421 37 641 5172elena.kaliarikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEM
administrativa, docentka
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
odborný asistent
AS_1_110
+421 37 641 4634
norbert.kecskes [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557
KÚ FEMdocentAS_2_221+421 37 641 4151marian.kocner [at] uniag.sk
Magdaléna Kondeováuklízečka
AS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka, administrativaAS_2_229+421 37 641 4116
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEModborná asistentkaAS_3_302
+421 37 641 4130
jana.kozakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.KÚ FEModborná asistentkaAE_6_607, AS_2_222+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
docentka
AS_3_301
+421 37 641 4165
docent
AS_2_225
+421 37 641 4191milan.kucera [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_8_25
+421 37 641 4594
docent
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
docentka
AS_2_223
+421 37 641 4149
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
odborná asistentka
AE_7_5
+421 37 641 4572
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.KHP FEModborná asistentka
AS_0_04
+421 37 641 5898
ema.lazorcakova [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_209+421 37 641 4169
KJ FEModborná asistentka
AE_4_406
+421 37 641 4558
Silvia Mányiová
odb. zaměstnanec
AS_3_307+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
Ing. Eva Matejková, PhD.KŠOV FEModborná asistentkaAS_1_128
+421 37 641 4148
Mgr. Eva Matušeková, PhD.KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4553
eva.matusekova [at] uniag.sk
KM FEM
odborný asistent
AS_1_117
+421 37 641 4632vladimir.matusek [at] uniag.sk
uklízečka
AS_1_145
+421 37 641 4138
odborná asistentka
AE_5_501
+421 37 641 4547
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM
docentka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
CIT FEM
uklízečka
AS_1_145
+421 37 641 4812
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEM
docent
AS_3_305
+421 37 641 4159
PhDr. Anna Mravcová, PhD.KSV FEModborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
KMO FEM
profesorka
AS_3_310
+421 37 641 4102
ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Dimuth Nambuge, PhD.odborný asistentAS_0_05+421 37 641 5894
KMO FEModborná asistentkaAS_3_306
+421 37 641 4136
katarina.neomaniova [at] uniag.sk
strážný / vrátný
AS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
KÚ FEModborná asistentkaAS_2_234
+421 37 641 4117
petra.novakova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent
AS_1_130
+421 37 641 4123
Mária Ocelková
administrativa
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEM
odborná asistentka
AS_0_5
+421 37 641 4882
docentkaAS_1_115+421 37 641 4181
KŠOV FEM
odborný asistent
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
odborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
eva.svitacova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.KM FEModborný asistent
AS_1_114
+421 37 641 4186
KŠOV FEM
odborná asistentka
AS_1_133
+421 37 641 4153
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMprofesorAS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEM
odborný asistent
SlPK_0_16+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
docentka
AS_1_129
+421 37 641 4122
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEModborný asistentAE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
KHP FEMdocentAS_0_01
+421 37 641 5893
odborný asistentAS_3_312
+421 37 641 4140
tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana RadolecováKHP FEModb. zaměstnanecAS_0_03+421 37 641 5895zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.KHP FEMdocentkaAS_0_05+421 37 641 5894miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
docentAS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
odborný asistentAE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
odborná asistentka
eva.richterova [at] uniag.sk
FEM, KMO FEMadministrativa, docentAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4754
jana.rybanska [at] uniag.sk
administrativa, docent
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
Ing. Lenka SelešiováCIT FEModb. zaměstnanec IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
lenka.selesiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEM
docent
AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
KŠOV FEMuklízečka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
uklízečkaAS_1_145+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk
KŠOV FEMprofesorkaAS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
odborná asistentka
AS_3_312
+421 37 641 4140
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
odborný asistent
AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.docentkaAS_2_201
+421 37 641 4139
maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Erika Šalátová
administrativa
AE_5_510
+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
odborný asistent
ABT_1_2.11
+421 37 641 4908, +421 37 641 5000
Ing. Ľubica Šemeláková
odb. zaměstnanec IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEMadministrativaAS_1_104+421 37 641 5170
Ing. Emília Škorecová, CSc.KÚ FEModborná asistentka
AS_2_227
+421 37 641 4197
emilia.skorecova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.odborná asistentka
AS_2_203
+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk
technická zaměstnanec provozu
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEMdocentAS_2_233
+421 37 641 4164
marian.toth [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_0_6A+421 37 641 4129
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.
odborný asistent
AS_2_215
+421 376 414 161
administrativa, docentka
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
Jozef UjlakyCIT FEM
odb. zaměstnanec IT
AS_0_9
+421 37 641 4817
jozef.ujlaky [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentkaAE_7_10
+421 37 641 4593
CIT FEM
odb. zaměstnanec IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
administrativa
AS_1_108a
+421 37 641 5125
odborná asistentka
AS_2_228
+421 37 641 4193
Ing. Roderik Virágh, PhD.odborný asistent
AS_2_213
+421 37 641 4132
KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk
Ing. Hana Zach, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka
AE_2_209
+421 37 641 5562
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.KE FEM
docentka
AE_7_3
+421 37 641 4576

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
Ing. Milan AdamecExterní spolupracovník
AE_5_505
+421 37 641 4517
Externí spolupracovnice
qalsharabiov [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Vladimír Babrňák
Externí spolupracovník
Ing. Nina Baculíková, PhD.
Externí spolupracovnice
qbaculikova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qbahelkova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Baláži
Externí spolupracovník
qbalazi [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
AS_3_318
Externí spolupracovniceqbalintova [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela BalkováExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
qbaloghova [at] is.uniag.sk
PhDr. Janka BalogováFEM
Externí spolupracovnice
qbalogova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
Mgr. Eva BebjakováFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Miroslava BebjakováExterní spolupracovnice
qbebjakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Ing. Ivan BednárikExterní spolupracovník
qbednarik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqbekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana BelenčíkováFEMExterní spolupracovnice
Ing. Igor Beleš
Externí spolupracovník
qbeles [at] is.uniag.sk
Ing. Helena BelianskáExterní spolupracovnice
qbelianska [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Belica, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BeneFEM
Externí spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Norbert Beták
Externí spolupracovník
Ing. Miroslav BezákFEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
qbilikova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Bitter, PhD.Externí spolupracovník
Ing. Michaela Bláhová
Externí spolupracovnice
Ing. Erika BlesákováFEM
Externí spolupracovnice
qblesakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Ján Boledovič
Externí spolupracovník
qboledovic [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qbozik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qbozikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.FEM
Externí spolupracovnice
qbrozova [at] is.uniag.sk
Ing. Marian BrunaiExterní spolupracovník
qbrunai [at] is.uniag.sk
Ing. Milan BrunckoFEMExterní spolupracovníkqbruncko [at] is.uniag.sk
Mag Martin BuganExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Bulík, PhD.FEMExterní spolupracovník
qbulik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Bulla, PhD.FEMExterní spolupracovník
xbullap [at] is.uniag.sk
JUDr. Ivana BuranskáFEM
Externí spolupracovnice
qburanska [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Zuzana CaletkováFEMExterní spolupracovnice
qcaletkova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
804
+421 37 641 4590cehula [at] is.uniag.sk
Ing. Pavel Ciaian, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Miroslav CibuľkaFEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária CingeľováExterní spolupracovniceqcingelova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle CookKE FEM
Externí spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
qcsefova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qcsolleova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
Ing. Viera Čekmeová
Externí spolupracovnice
qcekmeova [at] is.uniag.sk
doc. Žiga Čepar, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Martina Čerňanská
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
qcorejova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.Externí spolupracovníkqcukan [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Marta Dankienicz
Externí spolupracovník
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qdavidova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimíra DebnárováFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Peter DepešExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qdohnalova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol DoležajExterní spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Valéria DorkováFEM
Externí spolupracovnice
qdorkova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqdorociakova [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka DovalováExterní spolupracovniceqdovalova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Drabik, PhD.FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qducka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana DudonováFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qdurisova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Dutková
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.FEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Juraj Fabuš, PhD.Externí spolupracovníkAS_0_10
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Externí spolupracovnice
qfaltovaleit [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
qfandelova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qfarkasb [at] is.uniag.sk
Ing. Boris FarkašFEMExterní spolupracovníkqfarkas [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Farkaš
Externí spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav FeketeFEM
Externí spolupracovník
Ing. Milan FekiačFEM
Externí spolupracovník
qfekiac [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Feranec
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
qfialova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Zuzana FilipekováExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovníkqfillo [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qfrantova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FüleováFEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qgabris [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
PhDr. Hajnalka Gálová
Externí spolupracovnice
qgalova [at] is.uniag.sk
KJ FEM
Externí spolupracovnice
galovav [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Damian Gardziel
Externí spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qgetta [at] is.uniag.sk
Ing. Jana GirmanováExterní spolupracovniceqgirmanova [at] is.uniag.sk
Ing. Silvia GnypováFEMExterní spolupracovnice
Ing. Boris GogaFEMExterní spolupracovníkqgoga [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Externí spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterní spolupracovnice
Ing. Jozef HajdenFEM
Externí spolupracovník
Mgr. Iveta HajkováExterní spolupracovnice
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEMExterní spolupracovnice
AS_3_303
+421 37 641 4144
Externí spolupracovník
qhanik [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander HanuskaFEMExterní spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qharcsa [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav HaringFEM
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
qhaskova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qhatala [at] is.uniag.sk
Mgr. Nina HaverováFEMExterní spolupracovnice
qhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
xbirdasova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
DFEM FEM
Externí spolupracovník
qhittmar [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HlaváčikFEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qhrabovska [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Hrubý, PhD.FEM
Externí spolupracovník
Ing. Marek HrušovskýFEM
Externí spolupracovník
qhrusovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jana HučkováExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qhudecova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol HudecFEM
Externí spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Ing. Richard Hulík, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qhulik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qchlebec [at] is.uniag.sk
Mgr. Ing. František ChovanecFEMExterní spolupracovník
Ing. Miroslav Ivánek
Externí spolupracovník
ivanek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qivanova [at] is.uniag.sk
William JACOBSExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qjahnatek [at] is.uniag.sk
Bc. Miroslav Jahoda, MBAFEM
Externí spolupracovník
Ing. Veronika JamrichováFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Ing. Ján JaníčekFEM
Externí spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna JaníčkováFEM
Externí spolupracovnice
qjanikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana JankechováExterní spolupracovniceqjankechova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Viliam JánošFEM
Externí spolupracovník
qjanos [at] is.uniag.sk
Natalia JedrzejewskaDFEM FEMExterní spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Benčík JozefExterní spolupracovník
Ing. Zuzana JurčováFEMExterní spolupracovnice
qjurcova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Jurík
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.FEMExterní spolupracovník
qkabat [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
AS_2_202+421 37 641 4192
Ing. Vladimír KajanFEM
Externí spolupracovník
qkajan [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Ľubica Kapustová
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
qkarvacka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qkelemenova [at] is.uniag.sk
Sergei Kharin
Externí spolupracovník
Mgr. Lenka Kim
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.Externí spolupracovníkqkliestik [at] is.uniag.sk
Ing. Anna KlimantováExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Stanislav KolinekFEMExterní spolupracovníkqkolinek [at] is.uniag.sk
Ing. Vincent KonturaFEM
Externí spolupracovník
Ing. Katarína KoprdováFEMExterní spolupracovnice
qkoprdova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KorcováKI FEM, FEMExterní spolupracovniceAS_2_214+421 37 641 4172
Ing. Marián Košč, CSc.Externí spolupracovník
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Petra KováčikováFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Alena KováčováExterní spolupracovnice
qkovacova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qkozakova [at] is.uniag.sk
Ing. František KozarExterní spolupracovník
qkozar [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Mgr. Veronika KremlFEM
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Externí spolupracovník
AS_3_309
+421 37 641 4145
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
qkrizanova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria KročkováFEM
Externí spolupracovnice
krockova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.FEMExterní spolupracovník
Dr. Ing. Igor Kršňák
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.Externí spolupracovnice
kucirkova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Karol Kukuła
Externí spolupracovník
Ing. Ľubomíra KulháňováExterní spolupracovnice
Anna KulichováCPPP FEM
Externí spolupracovnice
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
kulichova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
AE_4_410+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
KÚ FEMExterní spolupracovnice
qkutna [at] is.uniag.sk
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Externí spolupracovník
AE_8_24
+421 37 641 4578
kuzma [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Mgr. Mária Kuzmová
Externí spolupracovnice
qkuzmova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Miroslav Kyžňanský
Externí spolupracovník
Ing. Peter LabantFEMExterní spolupracovník
RNDr. Viera Labudová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qlajdova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovníkqleitman [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.FEMExterní spolupracovnice
qlesakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qlevayova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Levický, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Zuzana LigačováExterní spolupracovnice
Ing. Zuzana LiptayováFEM
Externí spolupracovnice
qliptayova [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externí spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiKJ FEM
Externí spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Ing. Igor LobodášFEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
qlorinc [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ĽošťákExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
Ing. Marcela LučanskáFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Tibor LukácsFEMExterní spolupracovník
qlukacs [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Lukáčik
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Juraj MacejkaExterní spolupracovník
qmacejka [at] is.uniag.sk
Aleksandra MackowskaDFEM FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. Štefan Mačák
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
Ing. Zuzana MajerčákováFEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qmajer [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Zuzana MališováFEMExterní spolupracovniceqmalisova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Ing. Peter MaňákFEM
Externí spolupracovník
qmanak [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela MarcinčákováExterní spolupracovnice
qmarcincakov [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MarčanováFEM
Externí spolupracovnice
qmarcanova [at] is.uniag.sk
Ing. Róbert Marenčák
Externí spolupracovník
qmarencak [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovniceqmataseje [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qmatisova [at] is.uniag.sk
Renata Matysik-Pejas
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovniceqmerava [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qmasiarova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Jozef MeszárošFEMExterní spolupracovník
Ing. Marián Meško, MSc, PhD.Externí spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MičkováFEMExterní spolupracovnice
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
Externí spolupracovnice
Ing. Jana Michaláková, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Katarína Miklošová
Externí spolupracovnice
qmiklosovak [at] is.uniag.sk
Ing. Melánia Miklóšová
Externí spolupracovnice
qmiklosova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqmikolasovic [at] is.uniag.sk
Ing. Matúš MinaričFEM
Externí spolupracovník
Ing. Ivan Minárik
Externí spolupracovník
JUDr. Ing. Janka MinárikováExterní spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
qmisuta [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovniceqmizurova [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel ModranskýExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Jozef Mušák, PhD.
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
qmutnanska [at] is.uniag.sk
Emilia Mychlinska
Externí spolupracovnice
Dilshod NabievExterní spolupracovník
Ing. Zuzana NagyováFEM
Externí spolupracovnice
qnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna Nehézová
Externí spolupracovnice
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qnemec [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.CPPP FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qnosianova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
qnowakc [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Ing. Olena Oliynyk, PhD.Externí spolupracovnice
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
Mgr. Tatiana ÖlveckáFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Mgr. Marcel OndrušekFEM
Externí spolupracovník
Ing. Csilla OnodiováExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
Ing. Peter Oremus, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qoremus [at] is.uniag.sk
Ing. Marián OrságFEMExterní spolupracovníkqorsag [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Martin Pakan
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Terézia PapayováFEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qpaprancova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Pargáč
Externí spolupracovník
qpargac [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
paskal1 [at] is.uniag.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
Ing. Katarína PaulišinováFEMExterní spolupracovnice
qpaulisinova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.CPPP FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qpetovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Petrek
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qpetrickova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol PetríkFEM
Externí spolupracovník
qpetrikp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan PetríkFEM
Externí spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Petrincová
Externí spolupracovnice
qpetrincova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqpinterova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qpisulewski [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externí spolupracovník
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.FEM
Externí spolupracovník
qpodolak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.CPPP FEM
Externí spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.Externí spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
popelka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qprochaszka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Eva RakovskáExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Lenka RebrováFEM
Externí spolupracovnice
qrebrova [at] is.uniag.sk
Ing. Edita Rechtorisová
Externí spolupracovnice
qrechtorisov [at] is.uniag.sk
Ing. Peter RepiskýExterní spolupracovníkqrepisky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Igor Repka, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qrepka [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqretkovska [at] is.uniag.sk
Viera RihovaExterní spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
prof. Marian RizovFEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovníkqrobynek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Externí spolupracovník
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
Ing. Tibor RumanFEMExterní spolupracovník
prof. Fred RuppelKE FEM
Externí spolupracovník
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.Externí spolupracovník
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Externí spolupracovník
qsablik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter SekeraFEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovníkAS_2_232
+421 37 641 4834
serencesp [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovníkqschon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Externí spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Ing. Dáša Slezáková
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovníkqslobodnik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD.
Externí spolupracovník
qsmutka [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj SoboňaExterní spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.FEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.FEM
Externí spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qsvatosova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.FEM
Externí spolupracovník
qszabo [at] is.uniag.sk
Monika SzafranskaFEM
Externí spolupracovnice
qszafranska [at] is.uniag.sk
Ing. Jana SzekeresováFEMExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
Ing. Tibor Šafár
Externí spolupracovník
qsafar [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qsaliga [at] is.uniag.sk
Ing. Oliver ŠiatkovskýFEM
Externí spolupracovník
qsiatkovsky [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qsikula [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qsilerova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Zuzana ŠimonovičováFEMExterní spolupracovniceqsimonovicov [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qsimova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Daniel ŠkarbalaExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
AS_0_7
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qsmajda [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qsmatlak [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ŠmatlákováFEM
Externí spolupracovnice
qsmatlakova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Ing. Jana Špuntová
Externí spolupracovnice
qspuntova [at] is.uniag.sk
Ing. Mikuláš ŠrankoFEMExterní spolupracovník
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Milan Šterdas
Externí spolupracovník
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.Externí spolupracovniceqstomfaiova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Študenc, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Roman ŠustekFEMExterní spolupracovník
qsustek [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína ŠvajlenkováFEMExterní spolupracovniceqsvajlenkova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qsvecova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqtartaraj [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qteplanska [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qtichansky [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qtisovska [at] is.uniag.sk
Ing. Filip TkáčExterní spolupracovník
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
Externí spolupracovník
Ing. Anna TomanováExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
qtothova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga TóthováFEM
Externí spolupracovnice
qtothovao [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar Turečeková
Externí spolupracovnice
qturecekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eliška Tušimová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Ing. František Urban
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.FEM
Externí spolupracovnice
qvajcnerova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qvakos [at] is.uniag.sk
PhDr. Michal Valach, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qvalach [at] is.uniag.sk
Ing. Milan VálekFEMExterní spolupracovník
qvalek [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Mgr. Klaudia Vaňková
Externí spolupracovnice
qvankova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
qvanova [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav Varga
Externí spolupracovník
Ing. Marcel Varga
Externí spolupracovník
Ing. Denisa VárhelyiováExterní spolupracovnice
Ing. Marek VaškoExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.FEMExterní spolupracovníkqveber [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.
Externí spolupracovník
qvicen [at] is.uniag.sk
Ing. Margaréta Víghová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
qvighova [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav VichrestExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qvilimkova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.FEMExterní spolupracovník
Ing. Júlia VirágováFEMExterní spolupracovniceqviragova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qvozari [at] is.uniag.sk
Ing. Martin VyoralExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
DFEM FEMExterní spolupracovnice
KSV FEMExterní spolupracovnice
qwolfova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
AE_5_508
+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
Ing. Lívia Zahradničeková
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.FEMExterní spolupracovnice
qzatkova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Žákovič
Externí spolupracovník
qzakovic [at] is.uniag.sk
Ing. Anna ŽembováFEM
Externí spolupracovnice
qzembova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qzgajnar [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Jozef ŽilčaiExterní spolupracovník
qzilcai [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník