Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.docentka, odb. zamestnankyňa
AE_7_8
+421 37 641 4581
izabela.adamickova [at] uniag.sk
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAE_8_22
+421 37 641 4527
Ing. Adriána Bakošová, MBACVVP FEMvýskumná zamestnankyňaAS_1_101
+421 37 641 5897
Veronika Bakošová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Ing. Janka Balážiová
administratíva
AS_1_109+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AE_8_20
+421 37 641 4574
janka.banska [at] uniag.sk
PhDr. Pavol Barát
odborný asistent
SlPK_0_12+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
Erika BárczyováKE FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.profesorkaAS_1_127
+421 37 641 4147
lubica.bartova [at] uniag.sk
Diana BencováKJ FEMadministratívaAE_5_502
+421 37 641 4556
KF FEM
odborná asistentka
AS_2_224
+421 37 641 4155
Alžbeta BeneováKM FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEM
odborný asistent
AE_8_26+421 37 641 4583
KMO FEModborný asistent
AS_3_309
+421 376 414 145
DFEM FEMremeselníkAS_1_102+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
profesor, odb. zamestnanec
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
Zita BírováadministratívaAS_1_108a+421 37 641 5125
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMdocentAS_2_219
+421 37 641 4199
DFEM FEM
administratíva
AS_1_106
+421 37 641 5896
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
odborná asistentkaAE_8_24+421 37 641 4577tatiana.bullova [at] uniag.sk
asistentka
AE_5_507+421 37 641 4546
odborná asistentka
AE_8_24+421 37 641 4578
Dagmar Čitáryová
administratíva
AS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
CVVP FEMvýskumný zamestnanec
AS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_8_26
+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
odborná asistentka
AS_1_111
+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocentAS_1_132
+421 37 641 4176
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEModborná asistentkaAS_1_113
+421 37 641 4631
PaedDr. Irena Felixová
odborná asistentka
AE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
KÚ FEModborná asistentkaAS_2_222+421 37 641 4157
Ing. Alexandra Filová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_210+421 37 641 4160
KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_504
+421 37 641 4543
Bc. Michaela FrankováDFEM FEM
administratíva
AS_1_102+421 37 641 5155michaela.frankova [at] uniag.sk
odborný asistent
AS_0_04
+421 37 641 5891
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM
odborná asistentka
AS_3_318+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAE_4_404
+421 37 641 4542
stanislava.galova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AS_2_212
+421 37 641 4143
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
KE FEM
docent
AE_8_19+421 37 641 4595
Ing. Marcela Hallová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
AS_1_125
+421 37 641 4158
Mgr. Petra Hargašová
administratíva
AS_1_106
+421 37 641 5511
petra.hargasova [at] uniag.sk
KI FEM
docentka
AS_2_211+421 37 641 4198
Alena HlinkováKŠOV FEM
odb. zamestnankyňa
AS_1_121
+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
KMan FEModb. zamestnankyňa
AS_2_200
+421 37 641 4138
odborná asistentka
AS_3_303+421 37 641 4144
docent
AS_2_226
+421 37 641 4146
ivan.holubek [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_503+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.KM FEModborná asistentkaAS_1_116+421 37 641 4180
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEMprofesorka, administratíva
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
Iveta HorváthováKÚ FEM
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4544
DFEM FEMadministratívaAS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
patricia.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.
odborná asistentka
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
docentkaAS_2_205
+421 376 414 135
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEMdocentkaAE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
KM FEMvýskumná zamestnankyňaAS_1_112
+421 37 641 4163
odborná asistentkaAE_4_405+421 37 641 4545
CIT FEMadministratíva
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171zdenka.kadekova [at] uniag.sk
Ing. Elena KaliarikováDFEM FEMadministratívaAS_1_109
+421 37 641 5172
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.docentka, administratíva
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
KM FEM
odborný asistent
AS_1_110
+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557
katarina.klimentova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEM
docent
AS_2_221
+421 37 641 4151
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511magdalena.kondeova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEM
odborná asistentka, administratíva
AS_2_229
+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEModborná asistentkaAS_3_302
+421 37 641 4130
KÚ FEModborná asistentka
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.KMO FEMdocentka
AS_3_301
+421 37 641 4165
docentAS_2_225
+421 37 641 4191
milan.kucera [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentkaAE_8_25
+421 37 641 4594
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
docent
AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
docentkaAS_2_223+421 37 641 4149
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEM
odborná asistentka
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.KHP FEM
odborná asistentka
AS_0_04+421 37 641 5898
KMan FEModborná asistentka
AS_2_209
+421 37 641 4169
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.odborná asistentkaAE_4_406+421 37 641 4558
odb. zamestnankyňa
AS_3_307
+421 37 641 4188
Ing. Eva Matejková, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
AS_1_128
+421 37 641 4148
Mgr. Eva Matušeková, PhD.odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4553
eva.matusekova [at] uniag.sk
KM FEModborný asistent
AS_1_117
+421 37 641 4632
vladimir.matusek [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
odborná asistentka
AE_5_501
+421 37 641 4547
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.docentka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
CIT FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
docent
AS_3_305
+421 37 641 4159
odborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
anna.mravcova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
profesorka
AS_3_310
+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
KHP FEModborný asistent
AS_0_05
+421 37 641 5894dimuth.nambuge [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_3_306
+421 37 641 4136
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002jaroslav.nereca [at] uniag.sk
KÚ FEModborná asistentka
AS_2_234
+421 37 641 4117petra.novakova [at] uniag.sk
docent
AS_1_130
+421 37 641 4123
Mária Ocelkováadministratíva
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEM
odborná asistentka
AS_0_5
+421 37 641 4882
eva.olahova [at] uniag.sk
KM FEM
docentka
AS_1_115
+421 37 641 4181
Ing. Jozef Palkovič, PhD.
odborný asistent
AS_1_126
+421 37 641 4162
odborná asistentkaSlPK_0_13+421 37 641 4897
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
odborný asistent
AS_1_114
+421 37 641 4186tomas.pechociak [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.
odborná asistentka
AS_1_133+421 37 641 4153miriam.pietrikova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEM
profesor
AS_0_02
+421 37 641 5892
CPPP FEModborný asistent
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
CIT FEM
odb. zamestnanec IT
AS_0_4+421 37 641 4813
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.KŠOV FEMdocentka
AS_1_129
+421 37 641 4122
zuzana.polakova [at] uniag.sk
KE FEM
odborný asistent
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4552
viera.pridavkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
docent
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
odborný asistent
AS_3_312+421 37 641 4140tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Radolecováodb. zamestnankyňaAS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
docentka
AS_0_05
+421 37 641 5894
Ing. Roman Récky, PhD.
odborný asistent
AS_3_305
+421 37 641 4159
KŠOV FEMdocent
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
odborný asistent
AE_7_10
+421 37 641 4593martin.richter [at] uniag.sk
Ing. Eva Richterová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
FEM, KMO FEM
docent, administratíva
AS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
CPPP FEM
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4754
jana.rybanska [at] uniag.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEMdocent, administratívaAS_2_208
+421 37 641 4168
CIT FEM
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.docent
AS_0_01
+421 37 641 5893
Jana SkovajsováKŠOV FEM
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
Beáta SmidováKMO FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4188
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.profesorkaAS_1_122
+421 37 641 4183
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentka
AS_3_312
+421 37 641 4140
KI FEM
odborný asistent
AS_2_214
+421 37 641 4172
docentka
AS_2_201
+421 37 641 4139
KJ FEMadministratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
odborná asistentkaSlPK_0_17
+421 37 641 4894
Ing. Peter Šedík, PhD.CVVP FEModborný asistent
AS_1_103
+421 37 641 4905
peter.sedik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEModb. zamestnankyňa ITAS_0_7+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEMadministratívaAS_1_104+421 37 641 5170erika.sindlerova [at] uniag.sk
KÚ FEM
odborná asistentka
AS_2_227
+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_203
+421 37 641 4134
Ivana TokarčíkováCPPP FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
docent
AS_2_233+421 37 641 4164
RNDr. Darina Tóthová, PhD.odborná asistentka
AS_0_6A
+421 37 641 4129
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.KI FEM
odborný asistent
AS_2_215+421 376 414 161tomas.toth1 [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
docentka, administratíva
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
Jozef UjlakyCIT FEM
odb. zamestnanec IT
AS_0_9+421 37 641 4817
Ing. Mária Urbánová, PhD.KE FEModborná asistentka
AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Jana ValentováCIT FEModb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
Marta Valentováadministratíva
AS_1_108a
+421 37 641 5125
Ing. Ivana Váryová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka
AS_2_228
+421 37 641 4193
ivana.varyova [at] uniag.sk
Ing. Roderik Virágh, PhD.odborný asistentAS_2_213+421 37 641 4132roderik.viragh [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_2_205
+421 37 641 5562
KE FEM
docentka
AE_7_3
+421 37 641 4576
iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Milan AdamecFEM
Externý spolupracovník
AE_5_505+421 37 641 4517
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Miroslava Artimová, PhD.KHP FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Nina Baculíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Lucia BahelkováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin BalážiExterný spolupracovník
Ing. Petronela BalážováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
AS_3_318
Ing. Renáta BalintováFEM
Externá spolupracovníčka
qbalintova [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela BalkováFEMExterná spolupracovníčka
qbalkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qballek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbaloghova [at] is.uniag.sk
PhDr. Janka BalogováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaFF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
Mgr. Eva BebjakováFEMExterná spolupracovníčka
qbebjakovae [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qbebjakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbecvarova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan BednárikExterný spolupracovníkqbednarik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana BelenčíkováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Helena BelianskáFEM
Externá spolupracovníčka
qbelianska [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Belica, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.Externý spolupracovník
qbeno [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbetak [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
Ing. Soňa Biliková
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Blcháč, PhD.FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qbobakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Bohunčák
Externý spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbojnec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qboledovic [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Marian Božík, PhD.FEMExterný spolupracovník
Ing. Zuzana Božíková
Externá spolupracovníčka
qbozikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqbrna [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Marian BrunaiFEMExterný spolupracovník
Ing. Milan BrunckoFEMExterný spolupracovník
qbruncko [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Bulík, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qbulik [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana CaletkováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
804
+421 37 641 4590
Ing. Pavel Ciaian, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qciaian [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle CookKE FEMExterný spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
Ing. Angelika CsankováExterná spolupracovníčka
Ing. Ida Csefová
Externá spolupracovníčka
qcsefova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qcsolleova [at] is.uniag.sk
Ing. Ema CvangováExterná spolupracovníčka
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera Čekmeová
Externá spolupracovníčka
KE FEMExterný spolupracovník
Ing. Martina ČerňanskáExterná spolupracovníčkaqcernanska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qcorejova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.FEMExterný spolupracovník
DFEM FEMExterný spolupracovník
qdankienicz [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qdavidova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdepes [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qdohnalova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol DoležajFEM
Externý spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdominka [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Lenka DovalováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qdubovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Marcela DuckáExterná spolupracovníčkaqducka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana DudonováExterná spolupracovníčka
qdudonova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qdurisova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína DutkováFEMExterná spolupracovníčka
qdutkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Juraj Fabuš, PhD.CIT FEMExterný spolupracovník
AS_0_10
FEM
Externá spolupracovníčka
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qfandelova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris Farkaš
Externý spolupracovník
Ing. Boris FarkašExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Milan FekiačExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qferanec [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Martin FidesExterný spolupracovník
qfides [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qfilipekova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qfilo [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela Filová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqfrantova [at] is.uniag.sk
Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav GajdošFEMExterný spolupracovník
qgajdos [at] is.uniag.sk
Ing. Mária GalabováExterná spolupracovníčka
PhDr. Hajnalka GálováExterná spolupracovníčka
PhDr. Valentína GálováKJ FEMExterná spolupracovníčka
galovav [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qgal [at] is.uniag.sk
Damian GardzielDFEM FEM
Externý spolupracovník
Ing. Ivana Gecíková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivan GettaExterný spolupracovník
qgetta [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Silvia GnypováExterná spolupracovníčka
qgnypova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris GogaFEMExterný spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qgozora [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Externý spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qgyorgy [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qhajden [at] is.uniag.sk
Mgr. Iveta HajkováFEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144
Ing. Peter HaníkFEM
Externý spolupracovník
qhanik [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander HanuskaFEMExterný spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qharcsa [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qharing [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HaškováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter HatalaExterný spolupracovník
Mgr. Nina HaverováExterná spolupracovníčkaqhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xbirdasova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
KHP FEM
Externý spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.DFEM FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Eva Hlušková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Branislav HomoľaFEMExterný spolupracovník
Ing. Anna HornákováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Peter HosťanskýFEMExterný spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela Hrabovská
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Hrubý, PhD.FEMExterný spolupracovník
Ing. Marek Hrušovský
Externý spolupracovník
qhrusovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jana HučkováExterná spolupracovníčka
qhuckova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qhudecova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Richard Hulík, PhD.
Externý spolupracovník
qhulik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Timotej HusárFEMExterný spolupracovník
qhusart [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Ing. František ChovanecFEMExterný spolupracovník
Ing. Miroslav IvánekFEM
Externý spolupracovník
ivanek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Bc. Miroslav Jahoda, MBAFEM
Externý spolupracovník
Ing. Veronika Jamrichová
Externá spolupracovníčka
qjamrichova [at] is.uniag.sk
Mgr. Michaela JančíchováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna Janíčková
Externá spolupracovníčka
qjanikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qjankechova [at] is.uniag.sk
Ing. Jarmila Janošková
Externá spolupracovníčka
qjanoskova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Natalia JedrzejewskaDFEM FEMExterná spolupracovníčkaqjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjozef [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana JurčováFEMExterná spolupracovníčka
qjurcova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qjurik [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qjurkovic [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.FEMExterný spolupracovníkqkabat [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka KabátováExterná spolupracovníčka
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.KMan FEM
Externá spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
kadlecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Kajan
Externý spolupracovník
Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD.FEMExterný spolupracovníkqkapusta [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica KapustováExterná spolupracovníčkaqkapustova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga Karvacká
Externá spolupracovníčka
qkarvacka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudmila Kelemenová
Externá spolupracovníčka
qkelemenova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkim [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Anna KlimantováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Zdenka KlimekováExterná spolupracovníčkaqklimekova [at] is.uniag.sk
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Ing. Karol Knížat
Externý spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj KochanFEM
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav KolinekFEM
Externý spolupracovník
Ing. Vincent Kontura
Externý spolupracovník
qkontura [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KoprdováFEMExterná spolupracovníčkaqkoprdova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KorcováKI FEM, FEMExterná spolupracovníčka
AS_2_214
+421 37 641 4172
korcova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEMExterný spolupracovník
qkotes [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander KováčExterný spolupracovník
qkovaca [at] is.uniag.sk
Ing. Petra KováčikováExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qkovacova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KováčováFEM
Externá spolupracovníčka
qkovacovak [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Olena Kovtun, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
RNDr. Katarína Kozáková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
KE FEMExterný spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkratochvilo [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anton Kretter, PhD.Externý spolupracovníkAS_3_309+421 37 641 4145
Ing. Zuzana Kristeková
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qkrizova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkrochtova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Dr. Ing. Igor KršňákFEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.FEMExterná spolupracovníčka
qkubickova [at] is.uniag.sk
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomíra KulháňováExterná spolupracovníčka
Anna Kulichová
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
Iveta KunováExterná spolupracovníčkaAE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.KÚ FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
AE_8_24
+421 37 641 4578
kuzma [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Mária KuzmováFEM
Externá spolupracovníčka
qkuzmova [at] is.uniag.sk
Ing. Elena Kysucká
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslav KyžňanskýFEMExterný spolupracovník
qkyzansky [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qlabudova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga Lajdová, CSc.Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš Laurinc
Externý spolupracovník
qlaurinc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana LigačováExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana LiptayováFEMExterná spolupracovníčka
DFEM FEM
Externý spolupracovník
Mgr. Xiang LiKJ FEM
Externý spolupracovník
AE_5_508+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Ing. Igor Lobodáš
Externý spolupracovník
Ing. Tibor LörincFEM
Externý spolupracovník
qlorinc [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Ľošťák
Externý spolupracovník
qlostak [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqlukacs [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Lukáčik
Externý spolupracovník
Ing. Tibor Lukach
Externý spolupracovník
qlukach [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Aleksandra MackowskaDFEM FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qmacak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.FEM
Externý spolupracovník
qmaitah [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmajercakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MajerhofferováFEMExterná spolupracovníčka
qmajerhoffer [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ján Malárik
Externý spolupracovník
qmalarik [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Mališová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter MaňákFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Martina MarčanováFEMExterná spolupracovníčkaqmarcanova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qmasnica [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmataseje [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam MatisováExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Mgr. Gabriela MeraváFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Alena Mérésová
Externá spolupracovníčka
qmasiarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmeszaros [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Ing. Mária Mičková
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Michaláková, PhD.Externá spolupracovníčkaqmichalakova [at] is.uniag.sk
Mgr. Alena Michalcová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEM
Externý spolupracovník
qsvrbik [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína MiklošováFEMExterná spolupracovníčka
qmiklosovak [at] is.uniag.sk
Ing. Melánia MiklóšováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Simona Mikulášovičová
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qminaric [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
JUDr. Ing. Janka MinárikováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmizickova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qmokrisova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
KMO FEMExterný spolupracovník
Mgr. Alena MutňanskáFEM
Externá spolupracovníčka
qmutnanska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmychlinska [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqnabiev [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Nagyová
Externá spolupracovníčka
qnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna NehézováExterná spolupracovníčkaAS_0_10
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
prof. Dr hab. Ing. Czeslaw NowakFEMExterný spolupracovník
qnowakc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard OlšovskýExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana OmastováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qondrusek [at] is.uniag.sk
Ing. Csilla OnodiováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qoravec [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan Oravec
Externý spolupracovník
qoraveci [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qorsag [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qoster [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpakan [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qpalecek [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qpaprancova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Pargáč
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Externý spolupracovník
paskal1 [at] is.uniag.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqpataky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpauko [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína PaulišinováExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav Peťovský
Externý spolupracovník
Ing. Jozef PetrekExterný spolupracovník
Ing. Alexandra PetríčkováFEMExterná spolupracovníčkaqpetrickova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpetrikp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan Petrík
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qpinterova [at] is.uniag.sk
Andrzej PisulewskiExterný spolupracovník
Piotr PlatosDFEM FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Dana PóčikováFEM
Externá spolupracovníčka
qpocikova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Marcel Polička, PhD.CPPP FEMExterný spolupracovník
qpolicka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Externý spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
FEM
Externý spolupracovník
qprochaszka [at] is.uniag.sk
Orsolya PszotaExterná spolupracovníčkaqpszota [at] is.uniag.sk
Ing. Eva RakovskáExterná spolupracovníčka
qrakovska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qrasner [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qrebrova [at] is.uniag.sk
Ing. Edita RechtorisováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Peter RepiskýFEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Igor Repka, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Katarína ReťkovskáExterná spolupracovníčka
qretkovska [at] is.uniag.sk
Viera RihovaDFEM FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Robynek
Externý spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.FEMExterný spolupracovníkqrolinek [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqvanovaa [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qsablik [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
KF FEM
Externý spolupracovník
AS_2_232+421 37 641 4834serencesp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan SchmidtFEMExterný spolupracovník
Ing. Lukáš SchönFEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Ing. Dáša Slezáková
Externá spolupracovníčka
qslezakova [at] is.uniag.sk
PhDr. Radovan Slobodník
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsobon [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.Externý spolupracovník
qstehlo [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia StejskalováExterná spolupracovníčka
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qstrazikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef SupukaExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qsvatosova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qszabo [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqszafranska [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qszekeresova [at] is.uniag.sk
Ing. Csaba SzitásExterný spolupracovník
qszitas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor ŠafárFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsaliga [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Edita Šilerová, Ph.D.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsimonovicov [at] is.uniag.sk
Ing. Jana ŠimováFEMExterná spolupracovníčka
qsimova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qsimsik [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel ŠkarbalaFEM
Externý spolupracovník
CIT FEM
Externá spolupracovníčka
AS_0_7
qskulecova [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠmachoFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsmajda [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan Šmatlák
Externý spolupracovník
qsmatlak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsmatlakova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ŠnircFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qspuntova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Viera ŠtechováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qstomfaiova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Študenc, PhD.
Externý spolupracovník
qstudenc [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠupaExterný spolupracovník
qsupa [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsvecova [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Azeta TartarajExterná spolupracovníčkaqtartaraj [at] is.uniag.sk
Ing. Emília TeplanskáFEM
Externá spolupracovníčka
qteplanska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qtichansky [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
DFEM FEMExterný spolupracovník
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
xtkac [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qtlcik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
quhliarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qurbanf [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qurban [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvajcnerova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol Vakoš
Externý spolupracovník
qvakos [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qvalach [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvalek [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj ValentaFEMExterný spolupracovník
qvalenta [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.Externá spolupracovníčka
qvanova [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav Varga
Externý spolupracovník
qvargaj [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Varga
Externý spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Ing. Denisa VárhelyiováExterná spolupracovníčka
qvarhelyiova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvasko [at] is.uniag.sk
Ing. Božena VavrováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qveber [at] is.uniag.sk
Ing. Peter VeľkýFEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Margaréta Víghová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslav VichrestFEMExterný spolupracovník
PhDr. Renáta VilímkováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.Externá spolupracovníčka
qvincurova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qviragova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Vodička
Externý spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qvozari [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Vyoral
Externý spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Olga WalczakDFEM FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qwolfova [at] is.uniag.sk
Mgr. Su YangKJ FEM
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.Externá spolupracovníčka
qzatkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav ŽákovičExterný spolupracovníkqzakovic [at] is.uniag.sk
Ing. Anna ŽembováFEM
Externá spolupracovníčka
qzembova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzgajnar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ŽilčaiExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qzivelova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník