Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Milan AdamecKJ FEModborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
milan.adamec [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.AE_7_8
+421 37 641 4581
Marcela Antalová
upratovačka
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
DFEM FEMvŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897
Veronika BakošováDFEM FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
Ing. Janka BalážiováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
odborný asistentSlPK_0_12+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
Diana Bencovárektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_502
+421 37 641 4556
diana.bencova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bencová, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_224
+421 37 641 4155
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
alzbeta.beneova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AE_8_26+421 37 641 4583ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
Gabriela BernáthováDFEM FEM
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
gabriela.bernathova [at] uniag.sk
Ing. Eva Bieleková, PhD.KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5891eva.bielekova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
Zita Bírová
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
docent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199jozef.bojnansky [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896maria.borbelyova [at] uniag.sk
DFEM FEMstrážnik / vrátnikAS_0_31a+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
Mgr. Petra ČančováKJ FEMasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103+421 37 641 4908
Dagmar ČitáryováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
DFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
JUDr. Mária DobišováKMan FEM
odborná asistentka
AS_2_204+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
maria.farkasova [at] uniag.sk
PaedDr. Irena FelixováKJ FEM
odborná asistentka
AE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
alexandra.filova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
Ing. Jana Gálová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404
+421 37 641 4542
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
Mgr. Radka Grňová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
KI FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_215+421 37 641 4137
Zuzana HamarováKJ FEMupratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_106
+421 37 641 5511
petra.hargasova [at] uniag.sk
KI FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_211
+421 37 641 4198
klara.hennyeyova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_1_121
+421 37 641 4190
Milada Hlinková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holotová, PhD.CVVP FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126maria.holotova [at] uniag.sk
KF FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
Iveta HorváthováupratovačkaAS_2_220
+421 37 641 4194
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_2_218
+421 376 414 854
Ing. Elena Hošková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
Ing. Veronika Hrdá, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210+421 37 641 4160veronika.hrda [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Ivanková
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Dagmar Jordanovovárektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
Ing. Elena Kaliarikovádekanát - centrumAS_1_109+421 37 641 5172elena.kaliarikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_221
+421 37 641 4151
upratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
Ing. Jana Kozáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
KMO FEM
docentka CSc./PhD.
AS_3_301+421 37 641 4165lubica.kubicova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AS_2_225+421 37 641 4191milan.kucera [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_25+421 37 641 4594jana.ladvenicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_223+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04
+421 37 641 5898
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406
+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
KMO FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
Ing. Eva Matejková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506
+421 37 641 4553
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
Alena Matušíková
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501+421 37 641 4547
docentka CSc./PhD.SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
Jana MoravčíkováCIT FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEMdocent CSc./PhD.AS_3_305
+421 37 641 4159
KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Jaroslav NerečaDFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a+421 37 641 4002
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Mária OcelkováKSV FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
Ing. Eva Oláhová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5+421 37 641 4882eva.olahova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
eva.svitacova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186tomas.pechociak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AS_0_02+421 37 641 5892
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_16
+421 37 641 4895
Ing. Tomáš Poláčikodb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.KŠOV FEM
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
docent CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4161
peter.polakovic [at] uniag.sk
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.odborný asistent CSc./PhD.AE_7_2+421 37 641 4571
PhDr. Peter Porubčan, CSc.KSV FEM
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
peter.porubcan [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893artan.qineti [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Rábek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
tomas.rabek [at] uniag.sk
KHP FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
KHP FEMdocentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Eva Richterová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.FEM, KMO FEM
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
jana.rybanska [at] uniag.sk
KMan FEM, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_208
+421 37 641 4168
Ing. Lenka SelešiováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
Jana SkovajsováKŠOV FEM
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140
KI FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214+421 37 641 4172peter.stuchly [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139
Erika ŠalátováKJ FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
CIT FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_1_103
+421 37 641 4905
Ing. Ľubica Šemelákováodb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
viera.sevcechova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAS_1_104
+421 37 641 5170
erika.sindlerova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_227
+421 37 641 4197
emilia.skorecova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
marian.toth [at] uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_0_6A
+421 37 641 4129
darina.tothova [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.FEM, KE FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_9
+421 37 641 4817
Ing. Mária Urbánová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108a+421 37 641 5125marta.valentova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_228
+421 37 641 4193
CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213
+421 37 641 4132roderik.viragh [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205
+421 37 641 5562
docentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576
iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Adriana Alsharabiová
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír Babrňák
Externý spolupracovník
Ing. Nina Baculíková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbaculikova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Bahelková
Externá spolupracovníčka
qbahelkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
AS_3_318qbalesova [at] is.uniag.sk
Ing. Renáta BalintováFEM
Externá spolupracovníčka
qbalintova [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela BalkováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Oľga BaloghováExterná spolupracovníčka
qbaloghova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qbalogova [at] is.uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaFF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
FEMExterná spolupracovníčka
qbebjakovae [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qbecvarova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qbednarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Jarmila BekováFEM
Externá spolupracovníčka
qbekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana BelenčíkováExterná spolupracovníčkaqbelencikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef Belica, PhD.FEMExterný spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BeneFEM
Externý spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.FEMExterný spolupracovník
qbeno [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert BetákExterný spolupracovník
Ing. Miroslav BezákExterný spolupracovník
Ing. Soňa BilikováExterná spolupracovníčkaqbilikova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Bitter, PhD.FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qblahova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbobakova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal BohunčákFEMExterný spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
DFEM FEMExterný spolupracovník
Ing. Ján BoledovičExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Marián BorzaFEMExterný spolupracovník
qborza [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marian Božík, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qbozik [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana BožíkováFEM
Externá spolupracovníčka
qbozikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbraun [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BrnaFEM
Externý spolupracovník
qbrna [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbrozova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qbrunai [at] is.uniag.sk
Ing. Milan BrunckoFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
PhDr. Štefan Bugár, MBA, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Bulík, PhD.Externý spolupracovník
qbulik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Bulla, PhD.Externý spolupracovníkxbullap [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Alina BurliaiFEMExterná spolupracovníčkaqburliai [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qcaletkova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Cehula, CSc.
Externý spolupracovník
804+421 37 641 4590
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováExterná spolupracovníčka
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária CingeľováFEM
Externá spolupracovníčka
qcingelova [at] is.uniag.sk
Ing. Eduard CiváňExterný spolupracovník
prof. Lyle Cook
Externý spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ida CsefováFEM
Externá spolupracovníčka
qcsefova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ema CvangováExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
KE FEMExterný spolupracovník
Ing. Martina ČerňanskáFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ingrid Červená
Externá spolupracovníčka
qcervena [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Externý spolupracovník
Marta Dankienicz
Externý spolupracovník
qdankienicz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimíra DebnárováFEM
Externá spolupracovníčka
qdebnarova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qdohnalova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdominka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qdorkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qdorociakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qdovalova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Drabik, PhD.
Externý spolupracovník
qdrabik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qdubcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Dubovský
Externý spolupracovník
Ing. Marcela Ducká
Externá spolupracovníčka
qducka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana DudonováFEMExterná spolupracovníčka
qdudonova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga ĎuricováExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qdutkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqdvonc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
AS_0_10
FEMExterná spolupracovníčka
qfaltovaleit [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Farkaš
Externý spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav FeketeExterný spolupracovníkqfeketej [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Peter FeranecFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfialova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin FidesFEMExterný spolupracovník
qfides [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana FilipekováFEMExterná spolupracovníčka
qfilipekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Fillo, CSc.FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qfilo [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qfilova [at] is.uniag.sk
Ing. Viera FrantováExterná spolupracovníčka
qfrantova [at] is.uniag.sk
Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Daniela FüleováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Rudolf GábrišFEMExterný spolupracovník
qgabris [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Mária GalabováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Externý spolupracovník
PhDr. Hajnalka Gálová
Externá spolupracovníčka
qgalova [at] is.uniag.sk
PhDr. Valentína GálováKJ FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Roman GálFEM
Externý spolupracovník
qgal [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Gecíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivan Getta
Externý spolupracovník
qgetta [at] is.uniag.sk
Ing. Jana GirmanováExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qgnypova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris Goga
Externý spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qgozora [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Externý spolupracovník
qgrega [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.FEM
Externý spolupracovník
Monika GyorgyDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qgyorgy [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef HajdenFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.
Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144
Ing. Peter HaníkFEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qharcsa [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter HatalaExterný spolupracovník
qhatala [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.FEMExterný spolupracovník
Ing. Petra HeiserováFEM
Externá spolupracovníčka
xbirdasova [at] is.uniag.sk
Ing. Adriana HellenováFEM
Externá spolupracovníčka
qhellenova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Hičák
Externý spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.DFEM FEMExterný spolupracovník
Ing. Peter HlaváčikFEM
Externý spolupracovník
qhlavacik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqhlusekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Hlušková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qhluskova [at] is.uniag.sk
Ing. Branislav HomoľaFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qhruby [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Hrušovský
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Slávka HudecováFEMExterná spolupracovníčkaqhudecova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.Externý spolupracovník
qhusarj [at] is.uniag.sk
Ing. Timotej HusárFEM
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ChalányFEM
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír ChlebecExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav IvánekFEMExterný spolupracovník
Ing. Marta IvanováExterná spolupracovníčkaqivanova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Jahnátek, Ph.D.
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Veronika JamrichováFEMExterná spolupracovníčka
Mgr. Michaela JančíchováExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna JaníčkováFEM
Externá spolupracovníčka
qjanikova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Jarmila JanoškováFEM
Externá spolupracovníčka
qjanoskova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Natalia Jedrzejewska
Externá spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Ing. Milan JežíkExterný spolupracovník
qjezik [at] is.uniag.sk
Ing. Benčík JozefFEM
Externý spolupracovník
qjozef [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana JurčováExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qjurik [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol Jurkovič
Externý spolupracovník
qjurkovic [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Lenka KabátováExterná spolupracovníčka
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.Externá spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
FEMExterný spolupracovníkqkajan [at] is.uniag.sk
Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD.Externý spolupracovník
qkapusta [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica KapustováExterná spolupracovníčka
qkapustova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkarvacka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudmila KelemenováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qkharin [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qkim [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qklufova [at] is.uniag.sk
Ing. Karol KnížatExterný spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj KochanExterný spolupracovník
qkochan [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kolinek
Externý spolupracovník
Ing. Vincent KonturaFEMExterný spolupracovník
Ing. Katarína KoprdováFEM
Externá spolupracovníčka
KI FEM, FEM
Externá spolupracovníčka
AS_2_214+421 37 641 4172korcova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Kotes, PhD.Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Petra KováčikováFEM
Externá spolupracovníčka
qkovacikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkovacova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KováčováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qkozakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkozar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anton Kretter, PhD.FEM
Externý spolupracovník
AS_3_309+421 37 641 4145kretter [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
RNDr. Slávka KrížováExterná spolupracovníčkaqkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria KročkováFEMExterná spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria KrochtováExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.FEMExterný spolupracovníkqkrpalek [at] is.uniag.sk
Dr. Ing. Igor KršňákFEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qkubickova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
kucirkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomíra KulháňováExterná spolupracovníčka
Anna KulichováCPPP FEMExterná spolupracovníčkaSlPK_0_17
+421 37 641 4898
Externá spolupracovníčka
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.KÚ FEM
Externá spolupracovníčka
qkutna [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkAE_8_24
+421 37 641 4578
kuzma [at] is.uniag.sk
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.Externá spolupracovníčka
qkuzmisinova [at] is.uniag.sk
Mgr. Mária KuzmováFEMExterná spolupracovníčka
qkuzmova [at] is.uniag.sk
Ing. Elena KysuckáExterná spolupracovníčka
qkysucka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqkyzansky [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
RNDr. Viera Labudová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qlacovae [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qlaurinc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qleitman [at] is.uniag.sk
Ing. Peter LencsésFEMExterný spolupracovníkqlencses [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qlevayova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Levický, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qlevicky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana LiptayováExterná spolupracovníčka
DFEM FEMExterný spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiExterný spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
qli [at] is.uniag.sk
Ing. Igor LobodášFEMExterný spolupracovník
qlobodas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LörincExterný spolupracovník
qlorinc [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ĽošťákExterný spolupracovníkqlostak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qlovas [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qlucanska [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor Lukács
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan MačákFEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Mária MajerhofferováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmajer [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Zuzana Mališová
Externá spolupracovníčka
qmalisova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmalovcova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qmanak [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela MarcinčákováFEMExterná spolupracovníčka
qmarcincakov [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MarčanováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmarsalkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jana MaťašejeExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqmerava [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qmeszaros [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqmickova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qmichalakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmiklosovak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qminaric [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qminarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Ing. Janka MinárikováFEM
Externá spolupracovníčka
qminarikova [at] is.uniag.sk
Ing. Artimová Miroslava, PhD.KHP FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin MoravecFEM
Externý spolupracovník
qmoravec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmutnanska [at] is.uniag.sk
Emilia MychlinskaDFEM FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna NehézováCIT FEM
Externá spolupracovníčka
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Erika Nosianová
Externá spolupracovníčka
qnosianova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qoestringer [at] is.uniag.sk
Ing. Olena Oliynyk, PhD.KF FEM
Externá spolupracovníčka
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard OlšovskýFEMExterný spolupracovník
Mgr. Tatiana Ölvecká
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qomastova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qondrusek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qoravec [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan OravecExterný spolupracovník
Ing. Peter Oremus, PhD.Externý spolupracovník
qoremus [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qoster [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Patrik Paleček
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpaprancova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpargac [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.FEMExterný spolupracovník
paskal1 [at] is.uniag.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.Externá spolupracovníčka
qpaskrtova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qpauhofova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qpaulisinova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryFEM
Externý spolupracovník
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.CPPP FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef PetrekFEMExterný spolupracovníkqpetrek [at] is.uniag.sk
Ing. Alexandra PetríčkováFEMExterná spolupracovníčkaqpetrickova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Štefan PetríkFEM
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
Ing. Jana PetrincováFEMExterná spolupracovníčka
qpetrincova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Piotr PlatosDFEM FEM
Externý spolupracovník
qplatos [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpocikova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.Externý spolupracovník
qpodolak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.CPPP FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
Externý spolupracovník
qprochaszka [at] is.uniag.sk
Orsolya PszotaDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qpszota [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Rakovská
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEMExterný spolupracovník
qrasner [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka RebrováExterná spolupracovníčka
Ing. Edita RechtorisováFEMExterná spolupracovníčka
qrechtorisov [at] is.uniag.sk
Ing. Peter RepiskýFEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Igor Repka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Katarína ReťkovskáExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Miroslav RobynekExterný spolupracovník
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qrolinek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
prof. Fred RuppelKE FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEM
Externý spolupracovník
AS_2_232+421 37 641 4834
FEMExterný spolupracovník
Ing. Lukáš SchönFEMExterný spolupracovník
qschon [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Ing. Dáša SlezákováExterná spolupracovníčka
qslezakova [at] is.uniag.sk
PhDr. Radovan SlobodníkFEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qsmutka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Janusz SobońFEM
Externý spolupracovník
qsobon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
qstavkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Lucia StejskalováFEM
Externá spolupracovníčka
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
qsvatosova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qszabo [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqszafranska [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qszitas [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsafar [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qsiatkovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Externý spolupracovník
qsikula [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
Externý spolupracovník
simo [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Peter ŠimšíkExterný spolupracovník
qsimsik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqskarbala [at] is.uniag.sk
Ing. Mária ŠkulecováExterná spolupracovníčkaAS_0_7
FEMExterný spolupracovník
qsmacho [at] is.uniag.sk
Ing. František ŠmajdaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martina ŠmatlákováFEMExterná spolupracovníčka
qsmatlakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Mikuláš Šranko
Externý spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.
Externý spolupracovník
Ing. Viera ŠtechováFEM
Externá spolupracovníčka
qstechova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsterdas [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qstudenc [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqsupa [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qsustek [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsvecova [at] is.uniag.sk
KMO FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Emília TeplanskáFEMExterná spolupracovníčkaqteplanska [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír TichanskýExterný spolupracovník
qtichansky [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qtisovska [at] is.uniag.sk
Bc. Filip TkáčExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Anna Tomanová
Externá spolupracovníčka
qtomanova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qtothova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga TóthováFEMExterná spolupracovníčka
qtothovao [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar TurečekováFEMExterná spolupracovníčka
qturecekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qtusimova [at] is.uniag.sk
Ing. Amália UhliarováExterná spolupracovníčka
quhliarova [at] is.uniag.sk
Ing. František UrbanFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qvakos [at] is.uniag.sk
PhDr. Michal Valach, PhD.FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Renáta ValentíniováExterná spolupracovníčka
Mgr. Klaudia VaňkováExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qvanova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qvargaj [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvarhelyiova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek VaškoExterný spolupracovníkqvasko [at] is.uniag.sk
Ing. Božena Vavrová
Externá spolupracovníčka
qvavrova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.Externý spolupracovníkqveber [at] is.uniag.sk
Ing. Peter VeľkýFEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qvicen [at] is.uniag.sk
Ing. Margaréta Víghová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Júlia VirágováExterná spolupracovníčkaqviragova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.FEM
Externý spolupracovník
visnovsky [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Martin VyoralFEM
Externý spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvysoky [at] is.uniag.sk
Olga WalczakExterná spolupracovníčkaqwalczak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
KJ FEMExterná spolupracovníčkaAE_5_508+421 37 641 4555
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Karol Zalai, PhD.Externý spolupracovníkqzalai [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Miroslav Žákovič
Externý spolupracovník
qzakovic [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Dr. Jaka ŽgajnarExterný spolupracovník
Ing. Branislav ŽidekExterný spolupracovníkqzidek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzilcai [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qzivelova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Externý spolupracovníkqzufan [at] is.uniag.sk