Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Anna Báreková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
anna.barekova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Ing. Jozef Halva, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31+421 37 641 5223
Ing. Marcel Kliment, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.30+421 37 641 5242marcel.kliment [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Konc, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.27+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.TD_1_214, ZP_0_1.06+421 37 641 5415, +421 37 641 5219
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
Ing. Karol Šinka, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.docentka CSc./PhD.ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
lucia.tatosova [at] uniag.sk