Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Anna Báreková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.ZP_0_1.25+421 37 641 5222anna.barekova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_0_1.02+421 37 641 5214dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.docentka CSc./PhD.AE_2_203, ZP_0_1.06+421 37 641 5518, +421 37 641 5219klaudia.halaszova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Halva, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
Ing. Marcel Kliment, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.30+421 37 641 5242marcel.kliment [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Konc, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.27+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.docentka CSc./PhD.TD_1_214, ZP_0_1.06+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.docentka CSc./PhD.ZP_0_1.05+421 37 641 5216zlatica.muchova [at] uniag.sk
Ing. Karol Šinka, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26+421 37 641 5251karol.sinka [at] uniag.sk
Milada ŠtancelováupratovačkaZP_0_1.04+421 37 641 5214milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.docentka CSc./PhD.ZP_0_1.07+421 37 641 5221lucia.tatosova [at] uniag.sk