Študentský domov Poľnohospodár (SDaJ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Emília Ferencziová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006emilia.ferencziova [at] uniag.sk
Veronika Hegedüšová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.hegedusova [at] uniag.sk
Darina Horníkováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
darina.hornikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
katarina.kovacova [at] uniag.sk
Veronika Slávikováprevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.slavikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
Jaroslava Uharčeková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006