Centrum informačných a komunikačných technológií (UP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Dušan Balážodb. zamestnanec 3 - ITAT_0_2+421 37 641 4184dusan.balaz [at] uniag.sk
Ing. Helena Baroškováodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_411+421 37 641 4400helena.baroskova [at] uniag.sk
Jozefa FrantišováupratovačkaA_0_34+421 37 641 4260jozefa.frantisova [at] uniag.sk
Ing. Ján Fráterodb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315c+421 37 641 4118jan.frater1 [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Határodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112+421 37 641 4864lubos.hatar [at] uniag.sk
Gabriela Hvizdováodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_408+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
Ing. Karol Kaniaodb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315b+421 37 641 4173karol.kania [at] uniag.sk
Ing. Milan Kisýodb. zamestnanec 3 - ITAT_0_2+421 37 641 4184milan.kisy [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Košťálodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112+421 37 641 4876
Iveta Kunováodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_410+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.odb. zamestnanec 3 - ITAE_4_407+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
Mgr. Monika Pribulováodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_1_111+421 37 641 4831
RNDr. Peter Škrovinaodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_111+421 37 641 5861, +421 37 641 4861peter.skrovina [at] uniag.sk
Bc. Jozef Tóthodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112+421 37 641 4871jozef.toth [at] uniag.sk
Ing. Marek Urbanodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112+421 37 641 4873marek.urban [at] uniag.sk
Mgr. Mária Urbanováodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_409+421 37 641 4482maria.urbanova [at] uniag.sk
Ján Vajdaodb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315c+421 37 641 5173jan.vajda [at] uniag.sk