Katedra ekonomiky (FEM) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
izabela.adamickova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
erika.barczyova1 [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595
odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_6
+421 37 641 4575
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_5+421 37 641 4572magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
odborný asistent CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
docentka CSc./PhD.
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
docentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
TelefonE-mail
prof. Lyle CookExterní spolupracovníkqcook [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk