Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_22+421 37 641 4527zuzana.bajusova [at] uniag.sk
Ing. Janka Bánska
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
Ing. Dominika Čeryová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_5+421 37 641 4572magdalena.laurova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.docentka CSc./PhD.AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
natalia.turcekova [at] uniag.sk
Ing. Mária Urbánová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.docentka CSc./PhD.AE_7_3
+421 37 641 4576

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
doc. Žiga Čepar, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník