Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
docentka
AE_7_8
+421 37 641 4581
odborná asistentka
AE_8_22
+421 37 641 4527
odb. zamestnankyňa
AE_8_20
+421 37 641 4574
Erika Bárczyová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
odborný asistent
AE_8_26+421 37 641 4583
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
profesor
AE_7_1, AE_3_309+421 37 641 4579, +421 37 641 5545peter.bielik [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bullová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4577
Ing. Dominika Čeryová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4578
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.odborná asistentkaAE_8_26+421 37 641 4584
docent
AE_8_19
+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
docentkaAE_7_4
+421 37 641 4580
odborná asistentka
AE_8_25
+421 37 641 4594
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.odborná asistentka
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
odborný asistent
AE_7_2
+421 37 641 4571
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistentAE_7_10
+421 37 641 4593
docentka
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
odborná asistentka
AE_7_10
+421 37 641 4593
docentka
AE_7_3
+421 37 641 4576

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk