Katedra manažmentu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
JUDr. Mária Dobišová
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
Ing. Alexandra Filová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
Milada Hlinková
odb. zamestnankyňa
AS_2_200
+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD.
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
docentkaAS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.odborná asistentkaAS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
docentka
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.
odborná asistentka
AS_3_302
+421 37 641 4130
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
docent
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_209
+421 37 641 4169
zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
docent
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
docentka
AS_2_201
+421 37 641 4139
odborná asistentka
AS_2_203
+421 37 641 4134

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčkaAS_2_202
+421 37 641 4192
Externý spolupracovník