Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612
Ing. Denisa Ackermannovárektorát - adm.ost.pracoviskáEM_0_2+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
KTKRP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809
zuzana.acsova [at] uniag.sk
Andrea Áčováadministratíva -ŠD
+421 37 641 5704
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823andrea.acova1 [at] uniag.sk
Gabriela ÁčováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
kristina.adamcikova [at] uniag.sk
KJ FEModborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
milan.adamec [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves Rremeselník+421 37 641 5760
Jarmila AdámekováKKI FZKI
upratovačka
1.06+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
izabela.adamickova [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804stefan.ailer [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.KŠCH FAPZ, FAPZodborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.docentka CSc./PhD.Bz_0_14+421 37 641 4247
ŠD Prib. SDaJadministratíva -ŠD
+421 37 641 5752ingrid.andrisova [at] uniag.sk
KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_14+421 37 641 4363
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795
profesorka CSc./PhD.
BA_1_103
+421 37 641 5805
KJ FEM
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
Milan ArpášUA UPr Kves R
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
docentka CSc./PhD.
AT_2_14+421 37 641 4314henrieta.arpasova [at] uniag.sk
Iveta ArpášováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Lucia ArpášováKMi FBP
upratovačka
AZ_3_57+421 37 641 4408lucia.arpasova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
Ing. Elena Aydin, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201
+421 37 641 5250
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6+421 37 641 4315maria.babosova [at] uniag.sk
DTF TFstrážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
Ing. Jana Bacskorovádekanát - centrum
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
jana.bacskorova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
+421 37 641 4780
prevádzková zamestnankyňa ŠD
jana.bacova [at] uniag.sk
KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369daniel.bajcan [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
KBZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131+421 37 641 5445
Ing. Adriána Bakošová, MBAvŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897
adriana.bakosova [at] uniag.sk
DFEM FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_309+421 37 641 5550maria.bakova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - ITAT_0_2
+421 37 641 4184
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
juraj.balazi [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_109
+421 37 641 5270
janka.balaziova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ARI_1_12+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5848
IKCV DTF TF
remeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
juraj.balko [at] uniag.sk
KZSBT TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
Barbora BalkováKPG FAPZupratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498
barbora.balkova [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778
Juraj Ballaremeselník
+421 37 641 5459
juraj.balla [at] uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
Ing. Janka BánskaKE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_8_20+421 37 641 4574
Regina BányiováKTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
regina.banyiova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.profesor CSc./PhD.
AZ_4_22
+421 37 641 4450
tibor.baranec [at] uniag.sk
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_117
+421 37 641 4632
PhDr. Pavol Barát
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
KMi FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47+421 37 641 4494
Erika BárczyováKE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
erika.barczyova1 [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
docent CSc./PhD.ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
viliam.barek [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_411
+421 37 641 4400
KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
dekanát - centrum
AE_0_2
+421 37 641 5729
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
Zuzana Béderová
upratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698zuzana.bederova [at] uniag.sk
Monika Bédiová
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_0_4
+421 37 641 5078
rektorát - adm.centrum
AE_1_106
+421 37 641 5525zdenka.bednarova [at] uniag.sk
Erika BekéniováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11+421 37 641 5042
UP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_316+421 37 641 5539zuzana.belaiova [at] uniag.sk
Emília Belákováremeselník
AC_-1_34
+421 37 641 5347
Mária BelákováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_116+421 37 641 5824
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
KJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
upratovačkaAC_0_5+421 37 641 4356
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
KŠZ FAPZupratovačka
+421 376 414 774
Alžbeta Beneováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
US UPr Kves Rupratovačka
veronika.beneova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_1_113
+421 37 641 5503
Juraj BeňoDTF TF
strážnik / vrátnik
Peter BeňovodičAE_0_10+421 37 641 5564
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEM
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
docentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566janka.beresecka [at] uniag.sk
Marta Berkyováprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5705marta.berkyova [at] uniag.sk
DFEM FEM
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801slavko.bernath [at] uniag.sk
KKaST TF, ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
rastislav.bernat [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
KRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_11
+421 376 414 267
BZ UP
remeselník
+421 37 641 4780
helena.bibenova [at] uniag.sk
Ing. Eva Bieleková, PhD.KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891
eva.bielekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
EM_2_18
+421 37 641 5625
pavol.bielek [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_0_121
+421 37 641 5425
Mgr. Jana BilčíkovávŠ II.stupeň
ABT_1_2.08
+421 37 641 4913
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_4_12
+421 37 641 4328
daniel.biro [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Zita BírováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125
KMi FBPso SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430
docent CSc./PhD.AT_3_13
+421 37 641 4113
marek.bobko [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
alica.bobkova [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
upratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
eva.bocanova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma217+421 37 641 5666, +421 37 641 5665stefan.bodo [at] uniag.sk
UOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001ivan.bohat [at] uniag.sk
CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
dekanát - centrumAE_0_6
+421 37 641 5543
helena.bojdova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703
tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_219+421 37 641 4199
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.KOR FAPZdocent CSc./PhD.
AA_5_15
+421 37 641 4256peter.bokor [at] uniag.sk
Ivan Bomberovičremeselník
+421 37 641 5763
Juraj BomberovičKotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5760
Ing. Mária Borbélyová, PhD.
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
Mgr. Petra BorotováVCABT UPvŠ II.stupeňABT_1_2.04
+421 37 641 4915
Klaudia Bosáková
upratovačka
Roman Bosákremeselník
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
lenka.botyanszka [at] uniag.sk
Ing. Anna BožikováSR R Rrektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5504
KF TF
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
upratovačkaAZ_4_28+421 37 641 4452
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.KFR FAPZprofesor CSc./PhD.
AZ_5_4
+421 37 641 4448
remeselník
Mu206
+421 37 641 5487veronika.brezinova [at] uniag.sk
Eva BrezovanováCUŠ UPupratovačkaSD-ML-L_0_24eva.brezovanova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.KGŠR FAPZ
docent CSc./PhD.
BG_1_115
+421 37 641 4787
jan.brindza [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_2_4
+421 37 641 4420
upratovačka31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
Mária Bublová
remeselník
+421 37 641 4780
Ing. Ondřej Bučko, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802
ondrej.bucko [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
Henrieta BudayováUFZ Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_110+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
Marcela Budayová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.KEP FEŠRRdocent CSc./PhD.EM_0_4+421 37 641 5609
prevádzkový zamestnanec ŠD
Ing. Jozef Bujko, PhD.KGPB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7+421 37 641 4741
strážnik / vrátnikAS_0_31a
+421 37 641 4002
margita.bujna [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033maria.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_1_38
+421 37 641 5656
Ing. Ľubomír Bureš
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795
lubomir.bures [at] uniag.sk
remeselník
KOR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_5_16
+421 37 641 4253
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.docent CSc./PhD.AT_1_11
+421 37 641 4297
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5707
alzbeta.candrakova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZdocentka CSc./PhD.AA_2_28+421 37 641 4224eva.candrakova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794
Ing. Mária CandrákováUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_107
+421 37 641 5570
maria.candrakova [at] uniag.sk
Tatiana CandrákováremeselníkAA_1_13
+421 376 414 860
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.profesorka CSc./PhD.AT_0_4F
+421 37 641 4343
marcela.capcarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657
michal.cifranic [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
SD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
Ludvík CirokBZ UPremeselník
+421 37 641 5771
VYD UPremeselníkAC_0_42+421 37 641 4227
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_32b
+421 37 641 5470lucia.civanova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
SE UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5340frantisek.cupak [at] uniag.sk
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347marta.cupakova [at] uniag.sk
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
Ing. Peter Czako, PhD.KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Vavrinec CzakoUOaVO R R
strážnik / vrátnik
0.17
+421 37 641 5257vavrinec.czako [at] uniag.sk
Ing. Barbora Čakovská, PhD.KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_205+421 37 641 5553barbora.cakovska [at] uniag.sk
KJ FEM
asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
KTKŽP FBP
docentka CSc./PhD.
AT_3_11
+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čapla, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_108
+421 37 641 4371
KPr FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.FF_1_39
+421 37 641 5075
kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Jozef Čentéš
remeselník
KU_0_7
+421 37 641 5740
jozef.centes [at] uniag.sk
Ing. Peter ČepčekBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITVS_0_8+421 37 641 4729
Mariana ČermákováVYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
Ing. Jana Černá, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_132
+421 37 641 5437
Štefan ČernákŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5711stefan.cernak [at] uniag.sk
Mária Černická
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 376 415 705maria.cernicka [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.KRVaTE FAPZ, FAPZdocent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5
+421 37 641 4231
ivan.cerny [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103+421 37 641 4908
Ing. Silvia Čéryová, PhD.KCH FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607
silvia.ceryova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416+421 37 641 5686peter.cico [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.ZP_1_2.10+421 37 641 5224
dekanát - centrum
TD_0_116
+421 37 641 5417lenka.cimova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427
Dagmar Čitáryovádekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.AT_3_9a+421 37 641 4709
ODVaS TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8
+421 37 641 4273
KPr FEŠRR
remeselník
FF_0_18+421 37 641 5732stanislav.curgaly [at] uniag.sk
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825
DFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
Ing. Marián Danišodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
Ing. Renáta DaňováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
profesor CSc./PhD.AZ_0_8+421 37 641 4805
Ing. Eva Demjanová, PhD.DFAPZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860
eva.demjanova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_5_19
+421 37 641 4851
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105+421 37 641 5826
Ing. Zuzana DepešováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_34+421 37 641 5496
DFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
Ing. Milan Dobiaš, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_2_17
+421 37 641 4745
milan.dobias [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
JUDr. Mária DobišováKMan FEModborná asistentkaAS_2_204+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
Gabriela DomastováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
gabriela.domastova [at] uniag.sk
SR R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_313
+421 37 641 5754
karin.domianova [at] uniag.sk
Milan DorušinecCUŠ UPremeselník
+421 37 641 5472
milan.dorusinec [at] uniag.sk
Martin DrábekKUPH FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
Ing. Katarína DrábikováVYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252
Ing. Róbert Drlička, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
robert.drlicka [at] uniag.sk
Zuzana Drozdáková
remeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111zuzana.drozdakova [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001stefan.dubnicky [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710
profesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385
ladislav.ducsay [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AC_0_13
+421 37 641 4357
Ing. Ľubica Ďuďákováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_19
+421 37 641 4561
lubica.dudakova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
BZ UP
remeselník
VS_0_26
+421 37 641 4748
Bc. Ivana ĎurinováSKves Kves Rrektorát - adm.centrumAE_2_207
+421 37 641 5520
ivana.durinova [at] uniag.sk
CUŠ UP
upratovačka
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
dekanát - centrumAE_0_34+421 37 641 5496
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_3_313
+421 37 641 5569
odborná asistentka CSc./PhD.
FF_1_45/2+421 37 641 5071
Zuzana Dzíbelováso SŠ vzdelaním57+421 37 641 4694
Ing. Mariana Eliašová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
EM_1_15
+421 37 641 5614mariana.eliasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
docent CSc./PhD.
AZ_4_31
+421 37 641 4444pavol.elias1 [at] uniag.sk
Ing. Dávid Ernst, PhD.KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.AA_1_8
+421 376 414 217
david.ernst [at] uniag.sk
remeselník
Skolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
bohus.fancovic [at] uniag.sk
BZ UPupratovačka
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
KGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
UMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5540
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324
katarina.sramkova [at] uniag.sk
Anna FazekašováKVD FAPZso SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
docentka CSc./PhD.
AE_6_603
+421 37 641 4563
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.KEM FEŠRR
docent CSc./PhD.
EM_2_23+421 37 641 5626
KJ FEModborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AZ_3_41
+421 37 641 5813sona.felsociova [at] uniag.sk
Ing. Andrej Ferenc
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262
Ing. Jana FerencováKFR FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_5_521
+421 37 641 4851
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
emilia.ferencziova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
RNDr. Veronika Fialková, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08+421 37 641 4926, +421 37 641 4971veronika.fialkova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_2_7
+421 37 641 4717
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_119+421 37 641 5827martina.fikselova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5348marian.filipcik [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5763
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
alexandra.filova [at] uniag.sk
KSaVB TF
profesor CSc./PhD.
AC_0_9
+421 37 641 4350
pavol.findura [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_122+421 37 641 5428
KPTC R Rrektorát - adm.centrum
ABT_1_2.21
+421 37 641 4966martina.foldesiova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_504
+421 37 641 4543
maria.fordosova [at] uniag.sk
Bc. Michaela Franková
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
CIKT UPupratovačkaA_0_34+421 37 641 4260jozefa.frantisova [at] uniag.sk
Ing. Ján FráterCIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118
Vladimíra Froncováupratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229vladimira.froncova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
rektorát - adm.centrum
AE_3_316+421 37 641 5534
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
prevádzkový zamestnanec ŠD
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a+421 37 641 4495alena.gabalcova [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_16
+421 37 641 4295michal.gabor [at] uniag.sk
Ing. Lucia Gabríny, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
lucia.gabriny [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
ULP R R
rektorát - adm.centrum
AE_6_606
+421 37 641 5725
Jarmila Gajdošová
upratovačka
dekanát - centrum
AE_0_26+421 37 641 5757monika.gajdosova [at] uniag.sk
Daniela GalbaváKGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
daniela.galbava [at] uniag.sk
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.KVZ FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_4_7
+421 37 641 4331
branislav.galik [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
roman.galik [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5340lubos.galo [at] uniag.sk
KEAaI TF
upratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.profesorka CSc./PhD.ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_2_206
+421 37 641 5521
zuzana.galova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AT_2_12
+421 37 641 4701
Pavol GašparíkKVD FAPZ
prevádzkový zamestnanec
AP_0_24A
+421 37 641 4500
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
Dana Gašparovičová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_30a
+421 37 641 5460
Ing. Martina Gažarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_40
+421 37 641 4210
martina.gazarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7
+421 37 641 4245
Marcela GažováKHaBP FBP
upratovačka
Ľudovít GerhátAUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
vŠ II.stupeňAS_2_212
+421 37 641 4143
Iveta GeršiováKRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Tomáš Giertl, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
UMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5548
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.KHaBP FBP
profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325
jozef.golian [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.KZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322
Margita Granátová
rektorát - adm.centrum
AE_2_208+421 37 641 5516margita.granatova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_11
+421 37 641 4254
romana.greguskova [at] uniag.sk
CIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890radka.grnova [at] uniag.sk
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32
+421 37 641 5610
upratovačka
Margita Gubová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17+421 37 641 4377
KŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_1_10+421 37 641 4414ilda.gulkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Katarína GurčíkováDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_5+421 37 641 5384katarina.gurcikova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102+421 37 641 5041
Ing. Ľubica Guzmickáodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_102+421 37 641 5044
Mgr. Michaela Guzmickáodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
Ing. Zlatica GuzmickáUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5507
zlatica.guzmicka [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Silvia Gyepesová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
silvia.gyepesova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
SI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
KUPH FAPZdocent CSc./PhD.
AA_0_19
+421 37 641 4204miroslav.haban [at] uniag.sk
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZdocentka CSc./PhD.
AA_2_31
+421 37 641 4467
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
sidonia.habanova [at] uniag.sk
Anna HabiňákováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.habinakova [at] uniag.sk
Ing. Štefan HajduKGŠR FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775stefan.hajdu [at] uniag.sk
RNDr. Daniela HaladováKVZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AT_5_32
+421 37 641 4333
daniela.haladova [at] uniag.sk
Ing. Denisa Halajová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
ZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
klaudia.halaszova [at] uniag.sk
KZSBT TFupratovačkaMQ_1_105+421 37 641 4838eva.halenarova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_12
+421 37 641 4298
friderika.hallova [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_2_25
+421 37 641 5631
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31+421 37 641 5223
Zuzana HamarováKJ FEMupratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_1
+421 37 641 5656
KTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
adriana.handzusova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158
odborná asistentka CSc./PhD.AT_2_4+421 37 641 4704jana.hanusova [at] uniag.sk
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.KVZ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_4_10+421 37 641 4320ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_14
+421 37 641 4376
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511petra.hargasova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
profesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
Ing. Ľuboš HatárCIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.KEM FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_33
+421 37 641 5627
martin.hauptvogl [at] uniag.sk
Ing. Anton HaverBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITBB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
Mária Hazdováupratovačka
KPTC R Rrektorát - adm.centrumABT_1_2.22
+421 37 641 4956
eva.heckova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_24
+421 37 641 4712
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KI FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
renata.hercova [at] uniag.sk
Mária HerudováSlPK UPupratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
KBZ FZKI
docentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.docentka CSc./PhD.MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524
+421 37 641 4041
Ing. Lukáš Hleba, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_3_49/2+421 37 641 5811lukas.hleba [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121+421 37 641 4190
KMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138
milada.hlinkova [at] uniag.sk
Rudolf Hluch
remeselník
1P4
+421 37 641 5787rudolf.hluch [at] uniag.sk
KVD FAPZ
profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469
Ing. Eva Hóková
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4
+421 37 641 4429
DFEŠRR FEŠRRupratovačka
jaroslava.hola [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5385
Mgr. Dominik Hollýodb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
Ing. Tomáš Holota, PhD.KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
Ing. Mária Holotová, PhD.CVVP FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_115
+421 37 641 4874
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_226+421 37 641 4146
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
Ing. Jozef HomolaKVD FAPZvŠ II.stupeňAT_5_6+421 37 641 4506jozef.homola [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Horák, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244jan.horak [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_110
+421 376 414 779
vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_3
+421 376 414 872
Dušan Horníkvodič
+421 37 641 5468
dusan.hornik [at] uniag.sk
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006darina.hornikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEM
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791
upratovačka
AS_2_220+421 37 641 4194
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405
+421 37 641 4544
jarmila.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Patrícia Horváthová
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
silvester.horvath [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
maria.horvatova [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
Jozefína Hozákováremeselník
AC_-1_32
+421 37 641 5267
jozefina.hozakova [at] uniag.sk
Helena HraškováDTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588helena.hraskova [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265peter.hric [at] uniag.sk
Ing. Michal Hrivnák, PhD.KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.AE_6_608+421 37 641 4565
Roman Hrmo
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AT_2_5
+421 37 641 4744
Mgr. Roman Hrnčár, PhD.CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_26
+421 37 641 5467
roman.hrncar [at] uniag.sk
JUDr. Helena Hromádková, PhD.UP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_306
+421 37 641 5536
helena.hromadkova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava HrstkovávŠ II.stupeňAC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
Ing. Mária Hrubá
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24
+421 37 641 4215
maria.hruba [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TFprofesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5563
KMan FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_205
+421 376 414 135
prevádzkový zamestnanecVI119+421 37 641 5675jozef.hudec [at] uniag.sk
KOR FAPZprofesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
Ing. Vlasta Hudecováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4455
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530lubomir.hujo [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
roman.hulan [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AE_7_4+421 37 641 4580daniela.hupkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_408+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
UVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5529
Marián ChiraBZ UP
remeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729
upratovačka
Štefánia Chlebecová
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
MUDr. Peter Chlebo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AA_2_35+421 37 641 4883peter.chlebo [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AT_2_1
+421 37 641 4318
KPG FAPZ
docent CSc./PhD.
AC_3_13
+421 37 641 4397
juraj.chlpik [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547
martina.chmelkova [at] uniag.sk
Ing. Milan Chňapek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
remeselník
+421 37 641 5771
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
PhDr. Renáta ChosraviováKKPV R Rrektorát - adm.centrumAE_6_605+421 37 641 5538
KGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BG_0_005
+421 37 641 4775
eva.chovancova [at] uniag.sk
Ing. Emília Chovanová, PhD.administratíva -ŠD
+421 37 641 5822
KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562marcela.chrenekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
ARI_1_14+421 37 641 4274peter.chrenek [at] uniag.sk
Dagmar Chrenkováprevádzková zamestnankyňa ŠD
dagmar.chrenkova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8+421 37 641 4312
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245dusan.igaz [at] uniag.sk
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.KEaB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_4_24
+421 37 641 4449
ivan.ikrenyi [at] uniag.sk
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_49
+421 37 641 5073
zuzana.ilkova [at] uniag.sk
Jana Illéšováupratovačka1.08
+421 37 641 4931
jana.illesova [at] uniag.sk
Andrea ImreováSR R RremeselníkSlPK_0_18+421 37 641 5491andrea.imreova [at] uniag.sk
Ing. Ivan Imrich, PhD.KVD FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_5
+421 37 641 4505ivan.imrich [at] uniag.sk
KEAaI TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304+421 37 641 4750
KEaB FAPZ
docentka CSc./PhD.
AZ_2_1
+421 37 641 4470
Ing. Eva Ivanišová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_4_18
+421 37 641 4421
Ing. Tatiana Ivanková
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
tatiana.ivankova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611
Beáta JakabováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.BA_1_105+421 37 641 5826
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Mgr. Slavomíra JakubcováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
Viera Jalakšová
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
viera.jalaksova [at] uniag.sk
Zuzana Jaleczováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_9
+421 37 641 5043
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
Ing. Ján Janči
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_25
+421 37 641 4739
jan.janci [at] uniag.sk
Andrea JančiováBZ UPremeselník
DTF TFdekanát - centrumMF-B_1_204
+421 37 641 5489
KF TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_2_13
+421 37 641 4650
maria.janciova1 [at] uniag.sk
Ing. Peter Jančuškaodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_1_104+421 37 641 5532, +421 37 641 5530peter.jancuska [at] uniag.sk
dekanát - centrumMF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
alena.jancuskova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_7+421 376 414 417martin.janicek [at] uniag.sk
Emil JánošíkAUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
emil.janosik [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114
Oľga JanovičováKOR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12
+421 37 641 4043
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567jana.jarabkova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
administratíva -ŠD
+421 376 415 703maria.jasikova [at] uniag.sk
Pavol JavorčíkBZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771pavol.javorcik [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_42+421 37 641 4431sona.javorekova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130+421 37 641 5038romana.javornicka [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
Iveta JedličkováupratovačkaAA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
US UPr Kves Rupratovačka
Eva Jenisová
upratovačka
TD_0_114+421 37 641 5440
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4569
odb. zamestnankyňa 4SlPK_1_101+421 37 641 5050
KSaVB TFdocent CSc./PhD.
AC_0_1
+421 37 641 4796
Dagmar JordanovováCIT FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
Lýdia Juhásováupratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237lydia.juhasova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_0_11+421 37 641 4807peter.juhas [at] uniag.sk
KVZ FAPZprofesor CSc./PhD.AT_4_9
+421 37 641 4332
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Jozef JuríkVCABT UP
remeselník
1.40jozef.jurik [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.07+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKIprofesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311
+421 37 641 4171
zdenka.kadekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.KKS TF
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F+421 37 641 4258
KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238tatiana.kaletova [at] uniag.sk
Ing. Elena KaliarikováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
odb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315b+421 37 641 4173karol.kania [at] uniag.sk
KZ FZKIrektorát - adm.ost.pracoviskáBz_0_12+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_5_7
+421 37 641 4504
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
Natália Karapinová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
Ing. Drahomíra KarasováDTF TFdekanát - centrumMF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
drahomira.karasova [at] uniag.sk
Ing. Jana KaršňákováKEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3
+421 37 641 4292
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
UVO Kves Rodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
alzbeta.kentosova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791robert.kirchner [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247
vladimir.kiss [at] uniag.sk
František Klačko
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726frantisek.klacko [at] uniag.sk
Ing. Dana KlačkováKVSZK R Rrektorát - adm.centrumAE_0_45b+421 37 641 4892
Juraj KlemanUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557
so SŠ vzdelanímAT_2_10
+421 37 641 4317
tatiana.klimesova [at] uniag.sk
Erika KlinkováKVSZK R Rrektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
Zdenka KlučárováKVS FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2
+421 37 641 5650
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
+421 37 641 5530
jana.klukova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_0_21+421 37 641 4830lubomir.kobida [at] uniag.sk
Ing. Renáta Kobidová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_8+421 37 641 4705
Jozef Kocúrremeselník
+421 37 641 5268
Jozef KocúrŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5706jozef.kocur [at] uniag.sk
KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_221+421 37 641 4151marian.kocner [at] uniag.sk
Mgr. Barbora KolářováKZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5490barbora.kolarova [at] uniag.sk
Veronika KolečániováKF TFupratovačkaMF-B_2_13
+421 37 641 4650
KPG FAPZodborný asistent CSc./PhD.AC_3_18+421 37 641 4396
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
adriana.kolesarova [at] uniag.sk
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
strážnik / vrátnik
alojz.kollar [at] uniag.sk
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445
Jana Kollárováupratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
jana.kollarova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
JUDr. Eva Kolníková
rektorát - adm.centrum
AE_3_302
+421 37 641 5515
eva.kolnikova [at] uniag.sk
Etela KompasováKEM FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
EM_2_22
+421 37 641 5623
etela.kompasova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Konc, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
Ing. Janeta Kondelová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10+421 37 641 5040
Eva KondeováupratovačkaMF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
eva.kondeova [at] uniag.sk
Magdaléna KondeováDFEM FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Elka Kóňová, PhD.BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_3
+421 37 641 4738elka.konova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32
+421 37 641 4249
Ivana KoppanováKVS FEŠRRupratovačka
Štefan Koprda
rektorát - adm.centrum
KU_1_18
+421 37 641 5741
stefan.koprda [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
upratovačka
70
+421 37 641 4696milada.kordosova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411+421 37 641 4402
Ing. Ivica Koritárová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22+421 37 641 5866ivica.koritarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776jan.kosiba [at] uniag.sk
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311
+421 37 641 4171
ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
Ing. Daniela Košťálová, PhD.KMi FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZupratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333maria.kotlarova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa419+421 37 641 5689, +421 37 641 5698martin.kotus [at] uniag.sk
vodič
+421 37 641 5526
henrich.kovac [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
KFŽ FBPprofesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
KEP FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_3_38
+421 37 641 5606
marian.kovacik [at] uniag.sk
KAVR FAPZprofesor CSc./PhD.
AC_2_18
+421 37 641 4381peter.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Ivan Kováč, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
Ing. Beáta KováčováKGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241
beata.kovacova [at] uniag.sk
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_312
+421 37 641 5542
darina.kovacova [at] uniag.sk
KGPB FAPZupratovačkaAT_1_1
+421 37 641 4336
ULP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_314+421 37 641 5753
SlPK UP
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
Katarína Kováčováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_2_20
+421 37 641 4387
lenka.kovacova [at] uniag.sk
DTF TFupratovačkalydia.kovacova [at] uniag.sk
Pavla KováčováCUŠ UP
strážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11+421 37 641 5750pavla.kovacova [at] uniag.sk
Peter Kováč
vodič
+421 37 641 5468
RNDr. Peter KováčIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_1_111+421 37 641 5693
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_5_1
+421 37 641 4440
marek.kovar [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
upratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_302+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.KHaBP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609
UK R R, KÚ FEMrektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840renata.krajcirova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
prevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.kramarova [at] uniag.sk
Kateřina KrčmárikováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Koloman Krištof, PhD.KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15
+421 37 641 4368
koloman.kristof [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AZ_5_6+421 37 641 4456eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
KTKŽP FBPodborný asistent CSc./PhD.AT_3_4
+421 37 641 4528
miroslav.krocko [at] uniag.sk
Renáta Kromkováprevádzková zamestnankyňa ŠD
docentka CSc./PhD.
AS_3_301+421 37 641 4165lubica.kubicova [at] uniag.sk
KF TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_8+421 37 641 4879lubomir.kubik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica KubíkováUP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_307+421 37 641 5537lubica.kubikova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
docent CSc./PhD.
TD_0_103+421 37 641 5423gabriel.kuczman [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106marian.kucera [at] uniag.sk
KÚ FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191milan.kucera [at] uniag.sk
Ing. Marián KučerkaUK R Rrektorát - adm.centrum
KU_1_21
+421 37 641 5870
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
peter.kuchar [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav KunaKEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_2_10
+421 37 641 4484jaroslav.kuna [at] uniag.sk
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
docentka CSc./PhD.
BA_1_104
+421 37 641 5807
simona.kunova [at] uniag.sk
Mgr. Zuzana Kunová
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5482
Ing. Radoslav Kuruc
remeselník
ŠD Prib. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714
ingrid.kutkova [at] uniag.sk
Emília Kvasňovská
prevádzková zamestnankyňa ŠD
emilia.kvasnovska [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Juraj Lacinaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219
UI Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5746
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
jana.ladvenicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.
AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Dušan Látečka
vodič
+421 37 641 5468dusan.latecka [at] uniag.sk
KÚ FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
KPG FAPZ
remeselník
AC_3_11
+421 37 641 4477
emil.lauko [at] uniag.sk
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ján Lazarčíkprevádzkový zamestnanec ŠD
KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
KEaB FAPZ
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14
+421 37 641 4485marian.lences [at] uniag.sk
KZSBT TFdocentka CSc./PhD.MQ_1_106
+421 37 641 5777
KZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Bz_0_5
+421 37 641 4239maria.letkova [at] uniag.sk
KCH FBP
docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
anna.ligacova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106
+421 37 641 5806
lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
Martin LopušnýVYD UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
martin.lopusny [at] uniag.sk
remeselník+421 37 641 5459
odb. zamestnanec 3 - okrem ITTD_0_105
+421 37 641 5424
roman.ludva [at] uniag.sk
upratovačka
SD-ML-L_0_24
maria.lukacsovicsova [at] uniag.sk
KFŽ FBP, FBPprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_10F, SD-AB_0_1+421 37 641 5381, +421 37 641 4349norbert.lukac [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305+421 37 641 4760
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta LužicováVCABT UPvŠ II.stupeň
ABT_0_1.48
+421 37 641 4901
KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_14
+421 37 641 4202
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798
miroslav.macak [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406
+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_19
+421 37 641 4362
juraj.maga [at] uniag.sk
Ing. Valéria MagáthováDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_25
+421 37 641 5748
valeria.magathova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
upratovačka
AZ_2_13+421 37 641 4436
Ing. Peter MagdinaKCH FBPvŠ II.stupeňAC_1_21+421 37 641 5372
Mgr. Magdaléna MagdziakováDFZKI FZKIdekanát - centrumTD_1_218
+421 376 415 410
magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434jana.makova [at] uniag.sk
Ivan Malenčíkprevádzkový zamestnanec ŠD
Ing. Vlastimil Malý, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
rektorát - adm.ost.pracoviskáAT_0_9F
+421 37 641 4286
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
Silvia MányiováKMO FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.docent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705bozena.marekova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418
Ing. Martin Mariš, PhD.KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.KPr FEŠRR
profesorka CSc./PhD.
FF_1_44
+421 37 641 5072
Ing. Beáta MartiškováKOR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257
beata.martiskova [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
nora.maruniakova [at] uniag.sk
Jozef MasarykŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207jozef.masaryk [at] uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.profesor DrSc.AT_0_3F+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_4_407
+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_40
+421 37 641 4432
zuzana.maskova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
eva.matejkova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
KMan FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_114
+421 37 641 5414
Ing. Juraj Medo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50+421 37 641 5810juraj.medo [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
odb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119+421 37 641 5675jozef.mesaros [at] uniag.sk
Lýdia Mesárošováprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Ivana MesjarováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.Bz_0_11
+421 37 641 4243
ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Dagmar Mičanováodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_8+421 37 641 5049
Helena MihálikováUS UPr Kves R
upratovačka
VYD UP
remeselník
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.KZSBT TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
stefan.mihina [at] uniag.sk
Marta MihinováKDaM TF
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206+421 37 641 4875
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
jaroslav.michalko [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZupratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
Peter MiklaUOaVO R R
strážnik / vrátnik
Ján MiklášIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119
+421 37 641 5675
jan.miklas [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
SD-ML-L_0_34+421 37 641 5450
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2
+421 37 641 4228
Mgr. Daniel Mikušovičlektor
SD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rastislav.mikus [at] uniag.sk
KGPB FAPZdocentka CSc./PhD.AT_1_8
+421 37 641 4290
martina.miluchova [at] uniag.sk
Katarína Minarovičová
rektorát - adm.centrum
KU_0_2+421 37 641 5717
KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AP_0_17A
+421 37 641 4464
Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ABT_0_1.50+421 37 641 4904
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Júlia MišečkováKKaST TFrektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Michal Miškeje, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.09
+421 37 641 4912
michal.miskeje [at] uniag.sk
RNDr. Juraj Miššík, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
juraj.missik [at] uniag.sk
Klaudia MišurováSR R RremeselníkAE_0_45a
+421 37 641 5602
klaudia.misurova [at] uniag.sk
KFR FAPZvŠ II.stupeň
AZ_5_3
+421 37 641 4454
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
profesor CSc./PhD.
AZ_1_4
+421 37 641 4410
juraj.mlynek [at] uniag.sk
KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14
+421 37 641 4804
eva.mlynekova [at] uniag.sk
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_2
+421 37 641 4735
Ing. Monika Mócikovárektorát - adm.centrum
AE_3_308
+421 37 641 5531
Janka MočolováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
janka.mocolova [at] uniag.sk
KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
miroslav.mojzis [at] uniag.sk
Ladislav MolnárSE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340
ladislav.molnar [at] uniag.sk
Marta Molnárováupratovačka
6
+421 37 641 5254
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
KSV FEM, KPTC R Rrektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
Mária Moravčíková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
maria.moravcikova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824
KMO FEM
docent CSc./PhD.
AS_3_305+421 37 641 4159
PhDr. Anna Mravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4746anna.mravcova [at] uniag.sk
RNDr. Jana Mrázová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
jana.mrazova [at] uniag.sk
Ing. Miloslav Muchaodb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
Mgr. Rastislav MuchaSlPK UPodb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
profesorka CSc./PhD.AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001alexander.nagy [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.profesorka CSc./PhD.AS_3_310
+421 37 641 4102
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6
+421 37 641 4296
Zuzana NemčekováSKves Kves R
upratovačka
zuzana.nemcekova [at] uniag.sk
remeselník
Mária Némethová
upratovačka
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_306
+421 37 641 4136
katarina.neomaniova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
docent CSc./PhD.
AZ_2_5
+421 37 641 4422jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
profesor CSc./PhD.
AA_3_306
+421 37 641 4230
odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.19+421 37 641 5230
Ing. Ivana Novotnáodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_5_30
+421 37 641 4337
ivana.novotna [at] uniag.sk
Ing. Monika Novotnárektorát - adm.centrumAE_3_303
+421 37 641 5560
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.KGŠR FAPZ
docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778
strážnik / vrátnik
KŠOV FEMdocent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765marieta.okenkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5+421 37 641 4882eva.olahova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
martin.olejar [at] uniag.sk
KFR FAPZ
docentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442
katarina.olsovska [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_209
+421 37 641 5509
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
peter.ondrisik [at] uniag.sk
Dušan Opršal
remeselník
+421 37 641 5237
Alena OpršalováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_0_8
+421 37 641 5527
alena.oprsalova [at] uniag.sk
Andrea OravcováDFAPZ FAPZupratovačka
andrea.oravcova [at] uniag.sk
Alexej OravecKGŠR FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181
UI Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_314
+421 37 641 5719
KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_2_23+421 37 641 4212vladimir.pacuta [at] uniag.sk
Ing. Jakub Pagáč, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.02
+421 37 641 4917
jakub.pagac [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.KBZ FZKIprofesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431
dekanát - centrum
AE_0_7
+421 37 641 5485lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
Marián PalkoKVZ FAPZso SŠ vzdelanímAT_5_30+421 37 641 4330marian.palko [at] uniag.sk
Darina Palkováadministratíva -ŠDAE_0_47+421 37 641 5758
OZPSV R R
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_118+421 37 641 5513
Ing. Iveta Palková
rektorát - adm.centrum
KU_0_6+421 37 641 5544
Valéria PalkováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
KU_0_4
+421 37 641 5727
valeria.palkova [at] uniag.sk
KEAaI TF
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
KŠOV FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_4+421 37 641 5718georgetta.palsova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1
+421 37 641 5079
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
administratíva -ŠD
+421 37 641 5701lubica.pastrnakova [at] uniag.sk
Ing. Lucia PaškováSDaJadministratíva -ŠD+421 37 641 5700
Ing. Zuzana Paštiaková
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498
zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRR, FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_20+421 37 641 5799
remeselník
+421 37 641 5760
KTKRP FBPvŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809dagmar.paulisova [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
stanislav.paulovic [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313
DFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
radmila.pavlikova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
daniela.pavlovicova [at] uniag.sk
Eva PecháčováKUPH FAPZ
upratovačka
AA_0_1
+421 37 641 4203
eva.pechacova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13+421 37 641 4897
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114+421 37 641 4186
Darina PechováKAVR FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
Ing. Noemi Péterová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
Mária Peťovskáso SŠ vzdelaním
AP_0_19P
+421 37 641 4698maria.petovska [at] uniag.sk
KMi FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48
+421 37 641 4430
jana.petrova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8+421 376 414 424
Ing. Eva PieckováDFBP FBPdekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382eva.pieckova [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
ludmila.pillerova [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.KOVV FZKIodborný asistent CSc./PhD.Bz_1_23+421 37 641 4714
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
Štefan Piterka
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
Ľubomíra PlesníkováUP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_307
+421 37 641 4515
Ing. Marek Podberskýprevádzkový zamestnanec ŠD
Peter PodlužanskýKBaB FBPremeselník
120
+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
docent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
stefan.pogran [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
Ing. Alžbeta PoláčkováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
DFAPZ FAPZodb. zamestnanec 3 - ITAZ_0_7+421 37 641 5499jozef.polak [at] uniag.sk
Bc. Monika PolákováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822
monika.polakova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
docent CSc./PhD.AS_2_217+421 376 414 196
Ing. Pavel Polák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa413+421 37 641 4101
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.KPG FAPZdocentka CSc./PhD.AC_3_19+421 37 641 4389
KŠZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_1_8
+421 37 641 4271
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
Dr. Ing. Miroslava Požgajová
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.27
+421 37 641 4919
Ing. Martin Prčík, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628
Mgr. Monika Pribulová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111+421 37 641 4831
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa414+421 37 641 4105
KVD FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AP_0_12A+421 37 641 4466
KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.06
+421 37 641 5254
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_1_201
+421 37 641 5420
simona.rabekova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Rábek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123
+421 37 641 5780juraj.rac [at] uniag.sk
Robert Rácremeselník
+421 37 641 5760
Ing. Marcel Raček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
KHP FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
KHP FEMdocentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
Ing. Dana Rajnincová, PhD.KBaB FBPodborná asistentka CSc./PhD.82+421 37 641 4276dana.rajnincova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAZ_4_21
+421 37 641 4889
margita.rakovska [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_26
+421 376 414 220
marek.rasovsky [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AC_0_10+421 37 641 4425vladimir.rataj [at] uniag.sk
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.KGŠR FAPZ
profesorka CSc./PhD.
AA_4_3+421 37 641 4240
Ing. Radoslav Ražný
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
radoslav.razny [at] uniag.sk
UK R Rrektorát - adm.centrumAE_6_607+421 37 641 5501monika.rebekova [at] uniag.sk
Ing. Roman Récky, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TFdocent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
Mgr. Viera RežováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 415viera.rezova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
Ing. Eva Richterová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR, FEŠRRdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730
docent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326
Ing. Katarína Rovná, PhD.KBZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_112
+421 37 641 5434
katarina.rovna [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.FEM, KMO FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
juraj.rusnak [at] uniag.sk
CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
Jana RybianskaŠD AB SDaJadministratíva -ŠD
+421 37 641 4877
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
dekanát - centrumAE_0_6
+421 37 641 5543
eva.sabova [at] uniag.sk
Zuzana SabováKOVV FZKI
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721
zuzana.sabova [at] uniag.sk
KMi FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
eva.sadovska [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F+421 37 641 4896
Ing. Zuzana Schubertová, PhD.IOBBB FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109
+421 37 641 4785
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.docentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_0_3, FF_2_30+421 37 641 5655, +421 37 641 5080loreta.schwarczova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30+421 37 641 4886
Hana SchweizerováDFBP FBP
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4+421 37 641 5383
upratovačka70
+421 37 641 4696
zuzana.sibillova [at] uniag.sk
upratovačka
Tibor SladičekUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001tibor.sladicek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Slanina, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_0_5F+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
upratovačka1.08+421 37 641 4931
KUPH FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200
Beáta SmidováKMO FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
beata.smidova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523marta.solcanska [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5738
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4311
miriam.solgajova [at] uniag.sk
remeselník
AC_-1_22
+421 37 641 4799
Ing. Jaroslav Spačekodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_3_315+421 37 641 5755jaroslav.spacek [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
UVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5555
KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
Ing. Eva Strapáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9+421 37 641 4334eva.strapakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_0_6
+421 37 641 4806
KF FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
rektorát - adm.centrumFF_2_30
+421 376 415 080
Dana StrniskováVYD UPremeselníkAC_-1_32
+421 37 641 4347
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
KMi FBP
remeselník
AZ_3_57+421 37 641 4408
KZaKA FZKI
profesor DrSc.
TD_0_101+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
Zdenka SvitačováKFŽ FBPupratovačkaAT_0_19F
+421 37 641 5817
zdenka.svitacova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_5_8
+421 37 641 4979
KŠZ FAPZremeselník
+421 376 414 774jozef.szabo [at] uniag.sk
Mário Szabo
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
KGŠR FAPZupratovačkaBG_0_002
+421 376 414 775
gabriela.szaboova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_114
+421 37 641 5695
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Klára SzusztorováUS UPr Kves Rupratovačka
docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110
+421 37 641 5436
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
Mária ŠatkováKEM FEŠRR
upratovačka
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šedík, PhD.CIT FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
Ing. Ľubica Šemelákováodb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
Viera Ševcechovátechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755viera.sevcechova [at] uniag.sk
Erik ŠillerUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
docent CSc./PhD.
AC_3_17
+421 37 641 4398vladimir.simansky [at] uniag.sk
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.R R, KVZ FAPZ
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
AT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
vŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782
Jaroslava ŠimkováKTKRP FBP
upratovačka
AT_S_22+421 37 641 4429
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_8
+421 37 641 5049
dekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170
erika.sindlerova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_3
+421 37 641 4702alena.sindolarova [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26+421 37 641 5251karol.sinka [at] uniag.sk
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.KEM FEŠRRprofesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
KVĽ FAPZ
upratovačka
KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_227+421 37 641 4197
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111+421 37 641 5861, +421 37 641 4861peter.skrovina [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 37 641 4560
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_9
+421 37 641 4706peter.smehyl [at] uniag.sk
Ing. Marek Šnirc, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Eva ŠrankováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
eva.srankova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
DTF TFupratovačka
KKPaPÚ FZKI
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.docentka CSc./PhD.AP_0_14P+421 37 641 4272danka.stastna [at] uniag.sk
Adriana ŠtefánikováULP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_310+421 37 641 5756
Ing. Jana Štefániková, PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.10
+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936
jana.stefanikova [at] uniag.sk
KDaM TF
upratovačka
MQ_0_003maria.stefankova [at] uniag.sk
KGŠR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AA_4_6
+421 376 414 811
veronika.stefunova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Dominik Štrbka
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43
+421 37 641 4435
SR R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5518
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5508
Margita Švecovárektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5541margita.svecova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk
KEP FEŠRR, R R
rektorát - adm.centrum, odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5
+421 37 641 5607
KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
profesor DrSc.AP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5760jan.tarko [at] uniag.sk
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZB_0_7
+421 37 641 5249
andrej.tarnik [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07+421 37 641 5221lucia.tatosova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_1_18+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
jana.tkacova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.R R, KDaM TF
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.KPG FAPZ
profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394
Ing. Katarína Tokárová, PhD.KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
katarina.tokarova [at] uniag.sk
Viera Tökölyováremeselník
TD_0_109
+420 376 415 438
profesor CSc./PhD.AP_0_15A+421 37 641 4479
KCH FBPprofesor CSc./PhD.AC_1_6+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
upratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
eva.tomekova [at] uniag.sk
Ing. Marián Tomka, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30+421 37 641 4278
Michal TomkoBZ UP
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
Ing. František Tóth, PhD.KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4871
Ladislav TóthSZam UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5348ladislav.toth3 [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
KF FEMdocent CSc./PhD.AS_2_233
+421 37 641 4164
Dagmar TóthováŠD AB SDaJadministratíva -ŠD+421 37 641 4867dagmar.tothova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129
BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_1
+421 37 641 4732
ivana.tothova [at] uniag.sk
Ing. Monika Tóthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AA_5_14
+421 37 641 4252