Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203+421 37 641 4612
Ing. Denisa AckermannováKEP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
EM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601denisa.ackermannova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Ácsováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809zuzana.acsova [at] uniag.sk
Andrea ÁčováSDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5704andrea.acova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
andrea.acova1 [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
gabriela.acova [at] uniag.sk
Kristína AdamčíkováŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Milan Adamecodborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517milan.adamec [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5760
jozef.adamek [at] uniag.sk
Jarmila AdámekováKKI FZKIupratovačka
1.06
+421 37 641 5234
jarmila.adamekova [at] uniag.sk
DFEM FEM, KE FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
Ing. František Adamovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-A_2_Vu305+421 37 641 5781
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.KŠCH FAPZ, FAPZ
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700
KZ FZKI
docentka CSc./PhD.
Bz_0_14
+421 37 641 4247alena.andrejiova [at] uniag.sk
ŠD Prib. SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5752
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.docent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363
KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795
KHaBP FBPprofesorka CSc./PhD.BA_1_103+421 37 641 5805maria.angelovicova [at] uniag.sk
Marcela AntalováKJ FEMupratovačkamarcela.antalova [at] uniag.sk
Milan ArpášUA UPr Kves R
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.KŠCH FAPZ
docentka CSc./PhD.
AT_2_14
+421 37 641 4314henrieta.arpasova [at] uniag.sk
Iveta Arpášová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
upratovačkaAZ_3_57
+421 37 641 4408
lucia.arpasova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_9
+421 37 641 4497
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZB_2_201
+421 37 641 5250
elena.aydin [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6
+421 37 641 4315
DTF TF
strážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
Ing. Jana Bacskorovádekanát - centrum
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484jana.bacskorova [at] uniag.sk
Alena Bačinskáremeselník
+421 37 641 4780
Jana Bačová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
jana.bacova [at] uniag.sk
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_13+421 37 641 4369daniel.bajcan [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
DFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_101
+421 37 641 5897
Veronika Bakošová
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511
Mgr. Mária Bakovárektorát - adm.centrumAE_3_309
+421 37 641 5550
Dušan Baláž
odb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2+421 37 641 4184dusan.balaz [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420+421 37 641 5690
Ing. Janka BalážiováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.KBaB FBPdocentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5848igor.balko [at] uniag.sk
Juraj BalkoremeselníkSI134, SI126+421 37 641 5682, +421 37 641 5683juraj.balko [at] uniag.sk
Agneša BalkováKZSBT TFrektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
KPG FAPZ
upratovačka
AC_3_5+421 37 641 4498
odborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_104
+421 37 641 5778
remeselník
+421 37 641 5459
FEŠRR, KPr FEŠRR
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
Ing. Janka Bánskaodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_8_20
+421 37 641 4574
janka.banska [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
KEaB FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_4_22+421 37 641 4450
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
KSV FEModborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
Erika BárczyováKE FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25+421 37 641 5222anna.barekova [at] uniag.sk
KKI FZKIdocent CSc./PhD.ZM_1_2.08+421 37 641 5236viliam.barek [at] uniag.sk
Ing. Helena BaroškováCIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_411+421 37 641 4400
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.profesorka CSc./PhD.AS_1_127+421 37 641 4147
Dana BaumanováDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_2+421 37 641 5729
Sandra Baumanováodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_131+421 37 641 5036sandra.baumanova [at] uniag.sk
Zuzana BéderováKVD FAPZupratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
KPr FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_0_4+421 37 641 5078
rektorát - adm.centrum
AE_1_106
+421 37 641 5525zdenka.bednarova [at] uniag.sk
Erika Bekéniováodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_11
+421 37 641 5042
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316+421 37 641 5539
Emília BelákováremeselníkAC_-1_34+421 37 641 5347
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
maria.belakova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
beata.bellerova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
KSaVB TF
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
etela.bencova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
upratovačka
+421 376 414 774
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
alzbeta.beneova [at] uniag.sk
upratovačka
veronika.beneova [at] uniag.sk
Ing. Katarína BenkováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_113
+421 37 641 5503
Juraj Beňostrážnik / vrátnik
juraj.beno [at] uniag.sk
SR R R
vodič
AE_0_10
+421 37 641 5564
peter.beno [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_3_309+421 376 414 145
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_601+421 37 641 4566
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
DFEM FEM
remeselník
AS_1_102+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_18+421 37 641 5801slavko.bernath [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.betakova [at] uniag.sk
remeselník
AA_1_11
+421 376 414 267
remeselník
+421 37 641 4780helena.bibenova [at] uniag.sk
Ing. Eva Bieleková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04
+421 37 641 5891
eva.bielekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
EM_2_18
+421 37 641 5625
pavol.bielek [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumTD_0_121+421 37 641 5425
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.08
+421 37 641 4913
jana.bilcikova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_4_12+421 37 641 4328daniel.biro [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
dekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125
so SŠ vzdelanímAZ_3_48+421 37 641 4430
docent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113marek.bobko [at] uniag.sk
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.KHaBP FBP, FBP
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118+421 37 641 4603, +421 37 641 5388alica.bobkova [at] uniag.sk
Ing. Eva BocánováupratovačkaAT_3_7b+421 37 641 4023eva.bocanova [at] uniag.sk
KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
stefan.bodo [at] uniag.sk
Ing. Ivan Bohátstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001ivan.bohat [at] uniag.sk
CIP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
zuzana.bohatova [at] uniag.sk
Ing. Helena BojdováDFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543helena.bojdova [at] uniag.sk
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
docentka CSc./PhD.
AT_4_19+421 37 641 4703tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199
docent CSc./PhD.AA_5_15
+421 37 641 4256
peter.bokor [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5763
Juraj BomberovičKotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Mária Borbélyová, PhD.
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
Mgr. Petra BorotovávŠ II.stupeň
ABT_1_2.04
+421 37 641 4915
petra.borotova [at] uniag.sk
KSaVB TFupratovačka
BZ UPremeselník
KFR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
lenka.botyanszka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5504
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TF
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F+421 37 641 4711
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
KFR FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_5_4+421 37 641 4448
DTF TFremeselníkMu206+421 37 641 5487
Eva Brezovanová
upratovačka
SD-ML-L_0_24
eva.brezovanova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.KGŠR FAPZ
docent CSc./PhD.
BG_1_115
+421 37 641 4787
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_2_4
+421 37 641 4420
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792marta.bryndzova [at] uniag.sk
BZ UPremeselník
+421 37 641 4780
maria.bublova [at] uniag.sk
Ing. Ondřej Bučko, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802
ondrej.bucko [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Buday, PhD.KRVaTE FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12+421 37 641 4219
Henrieta Budayovárektorát - adm.centrumAE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
henrieta.budayova [at] uniag.sk
Marcela BudayováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
docent CSc./PhD.
EM_0_4
+421 37 641 5609
Ladislav BudúckyŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
ladislav.buducky [at] uniag.sk
Ing. Jozef Bujko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
jozef.bujko [at] uniag.sk
Ing. Martina Bujkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITVS_0_7+421 37 641 4741martina.bujkova [at] uniag.sk
Margita BujnáDFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762marian.bujna [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_1_38
+421 37 641 5656
Ing. Ľubomír Bureš
lektor
VS_0_30+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
remeselník
marta.bystricka [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AA_5_16
+421 37 641 4253
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
docent CSc./PhD.
AT_1_11+421 37 641 4297juraj.candrak [at] uniag.sk
Alžbeta Candrákováprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5707
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AA_2_28+421 37 641 4224eva.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.
dekanát - centrum
TD_1_215+421 37 641 5406
Lucia CandrákováSDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794
Ing. Mária Candrákovárektorát - adm.centrumAE_1_107
+421 37 641 5570
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860
tatiana.candrakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343
marcela.capcarova [at] uniag.sk
KVS FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657
michal.cifranic [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
SD-ML-L_0_29+421 37 641 5743miroslava.ciganova [at] uniag.sk
Ludvík CirokBZ UP
remeselník
+421 37 641 5771
ludvik.cirok [at] uniag.sk
VYD UP
remeselník
AC_0_42
+421 37 641 4227tatiana.cirokova [at] uniag.sk
Ing. Ľubica CiváňováKRBE FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
lubica.civanova [at] uniag.sk
Mgr. Lucia Civáňová
lektor
SD-ML-L_0_32b
+421 37 641 5470
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.Vu314+421 37 641 4722
František CupákSE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340
frantisek.cupak [at] uniag.sk
Marta Cupákováremeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
marta.cupakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
Ing. Peter Czako, PhD.KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Vavrinec Czakostrážnik / vrátnik0.17
+421 37 641 5257
vavrinec.czako [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_205
+421 37 641 5553barbora.cakovska [at] uniag.sk
Mgr. Petra ČančováKJ FEMasistentkaAE_5_507+421 37 641 4546
KTKŽP FBP
docentka CSc./PhD.
AT_3_11+421 37 641 4310
Ing. Jozef Čapla, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39
+421 37 641 5075
kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Jozef ČentéšSE UPr Kves R
remeselník
KU_0_7
+421 37 641 5740
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_8
+421 37 641 4729
Mariana ČermákováVYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
Ing. Jana Černá, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_132
+421 37 641 5437
jana.cerna [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5711
stefan.cernak [at] uniag.sk
Mária Černickáprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 376 415 705maria.cernicka [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrumAA_1_5+421 37 641 4231
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
Ing. Silvia Čéryová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_23
+421 37 641 4607
silvia.ceryova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686peter.cico [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
ZP_1_2.10
+421 37 641 5224
jan.cimo [at] uniag.sk
dekanát - centrum
TD_0_116
+421 37 641 5417
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427ivan.citary [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709
Ing. Gabriela ČurgaliováODVaS TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
gabriela.curgaliova [at] uniag.sk
Iveta ČurgaliováKBaB FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8+421 37 641 4273
KPr FEŠRR
remeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
stanislav.curgaly [at] uniag.sk
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117+421 37 641 5825
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
odb. zamestnanec 3 - okrem ITSa409+421 37 641 4406
Ing. Renáta Daňová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8+421 37 641 4805ondrej.debreceni [at] uniag.sk
Ing. Eva Demjanová, PhD.DFAPZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AA_1_10+421 37 641 5860eva.demjanova [at] uniag.sk
Ing. Ivana DemovávŠ II.stupeňAA_5_19+421 37 641 4851
Ing. Jela Denkerová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105+421 37 641 5826
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
Ing. Dušan Dobák
vŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187dusan.dobak [at] uniag.sk
Ing. Milan Dobiaš, PhD.KŠCH FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_2_17+421 37 641 4745milan.dobias [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
JUDr. Mária DobišováKMan FEModborná asistentkaAS_2_204
+421 37 641 4131
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
miriam.dolesova [at] uniag.sk
Gabriela DomastováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
gabriela.domastova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_313
+421 37 641 5754
karin.domianova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5472
odb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_0_8+421 37 641 4843
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252
katarina.drgonova [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
Energetik UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111
Štefan DubnickýUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
Ing. Viera Ducková, PhD.KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710
KAVR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AC_2_16+421 37 641 4385
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_13
+421 37 641 4357jozef.dudak [at] uniag.sk
VYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_19+421 37 641 4561
KVĽ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.33+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
remeselník
VS_0_26+421 37 641 4748jana.duricka [at] uniag.sk
Bc. Ivana ĎurinováSKves Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_2_207
+421 37 641 5520
upratovačka
eva.durisova [at] uniag.sk
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.KEaB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_4_30
+421 37 641 4453
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
Ing. Juraj ĎurkovičDFEŠRR FEŠRRodb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_3_313
+421 37 641 5569
KPr FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
FF_1_45/2+421 37 641 5071
Zuzana DzíbelováKBaB FBPso SŠ vzdelaním
57
+421 37 641 4694
zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_1_15
+421 37 641 5614mariana.eliasova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_4_31
+421 37 641 4444
Ing. Dávid Ernst, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8+421 376 414 217
Bohuš FančovičremeselníkSkolka_0_1, VS_0_11+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
Janka Fančovičová
upratovačka
janka.fancovicova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176peter.fandel [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
Eva Farmadinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar FarmanováUMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5540
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324
so SŠ vzdelanímAP_0_16Az
+421 37 641 4601
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.docentka CSc./PhD.AE_6_603+421 37 641 4563
docent CSc./PhD.
EM_2_23+421 37 641 5626alexander.feher [at] uniag.sk
PaedDr. Irena Felixováodborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.KMi FBPdocentka CSc./PhD.AZ_3_41+421 37 641 5813sona.felsociova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262
andrej.ferenc [at] uniag.sk
Ing. Jana FerencováKFR FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_5_521+421 37 641 4851
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
prevádzková zamestnankyňa ŠD
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426lubica.feriancova [at] uniag.sk
VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
veronika.fialkova [at] uniag.sk
Ing. Martin Fik, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7
+421 37 641 4717
docentka CSc./PhD.BA_1_119
+421 37 641 5827
martina.fikselova [at] uniag.sk
Marián FilipčíkSZam UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5348
Kotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5763
patrik.filipcik [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.profesor CSc./PhD.AC_0_9+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
Ing. Norbert Florišrektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428
roman.floris [at] uniag.sk
Ing. Martina Főldešiová, PhD.rektorát - adm.centrumABT_1_2.21
+421 37 641 4966
martina.foldesiova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
Bc. Michaela FrankováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
Jozefa Františová
upratovačka
A_0_34
+421 37 641 4260
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118
Vladimíra FroncováKZ FZKI
upratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
Klaudia Furárováprevádzková zamestnankyňa ŠD
Mgr. Mária FusatáUP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_316
+421 37 641 5534
maria.fusata [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
prevádzkový zamestnanec ŠD
Alena GabalcováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a
+421 37 641 4495
Ing. Michal Gábor, PhD.KGPB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_16
+421 37 641 4295
VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620jan.gadus [at] uniag.sk
JUDr. Helena GajdošováULP R Rrektorát - adm.centrum
AE_6_606
+421 37 641 5725helena.gajdosova [at] uniag.sk
upratovačka
Monika Gajdošovádekanát - centrumAE_0_26
+421 37 641 5757
monika.gajdosova [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
KVZ FAPZdocent CSc./PhD.
AT_4_7
+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
roman.galik [at] uniag.sk
Ľuboš Galoremeselník
+421 37 641 5340
lubos.galo [at] uniag.sk
KEAaI TF
upratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
jana.galova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13+421 37 641 4596, +421 37 641 5517zdenka.galova [at] uniag.sk
Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_2_206
+421 37 641 5521zuzana.galova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.KŠCH FAPZdocent CSc./PhD.
AT_2_12
+421 37 641 4701
jozef.gasparik [at] uniag.sk
Pavol GašparíkKVD FAPZ
prevádzkový zamestnanec
AP_0_24A
+421 37 641 4500
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
kristina.gasparovic [at] uniag.sk
KKI FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
Mgr. Igor GavalovičCUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_30a
+421 37 641 5460
igor.gavalovic [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AA_2_40
+421 37 641 4210
martina.gazarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
upratovačka
marcela.gazova [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5468
KI FEM
vŠ II.stupeň
AS_2_212+421 37 641 4143
Iveta Geršiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Tomáš Giertl, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
Soňa GogováUMU Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5548
sona.gogova [at] uniag.sk
KHaBP FBP
profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325jozef.golian [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322
marcel.golian [at] uniag.sk
Margita Granátová
rektorát - adm.centrum
AE_2_208
+421 37 641 5516
Ing. Romana GreguškováKOR FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_5_11+421 37 641 4254romana.greguskova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
radka.grnova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.EM_3_32+421 37 641 5610monika.gubanova [at] uniag.sk
Renáta GubáňováUS UPr Kves R
upratovačka
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377
margita.gubova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_10
+421 37 641 4414
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
profesor CSc./PhD.
AE_8_19+421 37 641 4595
Ing. Katarína Gurčíkovádekanát - centrumSD-AB_0_5
+421 37 641 5384
katarina.gurcikova [at] uniag.sk
Ing. Janette Guzmickáodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5041janette.guzmicka [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Guzmickáodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_102
+421 37 641 5044
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5507
prevádzkový zamestnanec ŠD
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
erika.gyepesova [at] uniag.sk
Silvia Gyepesováprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ľudovít Gyuricaodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
docent CSc./PhD.
AA_0_19
+421 37 641 4204
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZdocentka CSc./PhD.AA_2_31
+421 37 641 4467
Sidónia HabáňováVCABT UPupratovačka1.08
+421 37 641 4931
sidonia.habanova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Štefan Hajdu
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
stefan.hajdu [at] uniag.sk
RNDr. Daniela Haladová
vŠ II.stupeň
AT_5_32+421 37 641 4333
Ing. Denisa Halajová, PhD.KZaKA FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
denisa.halajova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R Rrektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Eva Halenárová
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298
friderika.hallova [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_216+421 37 641 4137marcela.hallova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Halmová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.EM_2_25
+421 37 641 5631
daniela.halmova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279
marko.halo [at] uniag.sk
Ing. Jozef Halva, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.31+421 37 641 5223
Zuzana Hamarováupratovačka
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.KVS FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1+421 37 641 5656denisa.hanackova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809, +421 37 641 5816adriana.handzusova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158
Ing. Jana Hanusová, PhD.KŠCH FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AT_2_4+421 37 641 4704
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_4_10
+421 37 641 4320ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
vŠ,DrSc./CSc./PhD.Vu306+421 37 641 5782
KTKŽP FBP
profesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
lubos.hatar [at] uniag.sk
KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_3_33
+421 37 641 5627
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
anton.haver [at] uniag.sk
upratovačka
maria.hazdova [at] uniag.sk
Ing. Eva HečkováKPTC R Rrektorát - adm.centrumABT_1_2.22
+421 37 641 4956
eva.heckova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKIprofesorka CSc./PhD.Bz_1_24+421 37 641 4712alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
Veronika HegedüšováŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032maria.herudova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
KF TFdocentka CSc./PhD.MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.KF TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524
+421 37 641 4041
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
lukas.hleba [at] uniag.sk
Alena HlinkováKŠOV FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada HlinkováKMan FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
remeselník1P4+421 37 641 5787
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4
+421 37 641 4429
DFEŠRR FEŠRR
upratovačka
Mgr. Barbora Hollá
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5385barbora.holla [at] uniag.sk
DFBP FBPodb. zamestnanec 3 - ITBA_0_12
+421 37 641 4869
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318+421 37 641 4126maria.holotova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holovičová, PhD.
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_115
+421 37 641 4874
maria.holovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_226+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503
+421 37 641 4557
vŠ II.stupeňAT_5_6+421 37 641 4506jozef.homola [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244jan.horak [at] uniag.sk
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.IOBBB FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_110
+421 376 414 779
Ing. Michaela Horná, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_3+421 376 414 872
Dušan HorníkAUTO UPr Kves Rvodič+421 37 641 5468
Darina HorníkováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
darina.hornikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEM
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791frantisek.horvat [at] uniag.sk
KÚ FEM
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
dekanát - centrumAS_1_108c, AS_2_218+421 37 641 5177, +421 376 414 854patricia.horvathova [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
silvester.horvath [at] uniag.sk
Ing. Mária HorvátováKPG FAPZ
vŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
Ing. Elena Hošková, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575elena.hoskova [at] uniag.sk
Jozefína HozákováVYD UP
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 5267
Helena Hrašková
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203+421 37 641 5588helena.hraskova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160veronika.hrda [at] uniag.sk
Ing. Peter Hric, PhD.KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265
Ing. Michal Hrivnák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
UA UPr Kves R
technický zamestnanec prevádzky
+421 37 641 5728
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_2_5
+421 37 641 4744
Mgr. Roman Hrnčár, PhD.CUŠ UPlektorSD-ML-L_0_26+421 37 641 5467
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_306
+421 37 641 5536
helena.hromadkova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava Hrstková
vŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24+421 37 641 4215
profesor CSc./PhD.MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
Ing. Elena HudákováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5563
KMan FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_205
+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
Jozef Hudecprevádzkový zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675jozef.hudec [at] uniag.sk
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.profesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530
lubomir.hujo [at] uniag.sk
UUS Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem ITSD-ND-B_1_150+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
KE FEMdocentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580daniela.hupkova [at] uniag.sk
Gabriela Hvizdová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408+421 37 641 4483
Eva HyčkováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5529
eva.hyckova [at] uniag.sk
Marián Chiraremeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729
US UPr Kves R
upratovačka
Štefánia ChlebecováKŠCH FAPZ
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707stefania.chlebecova [at] uniag.sk
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883
peter.chlebo [at] uniag.sk
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_2_1
+421 37 641 4318
robert.chlebo [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.docent CSc./PhD.AC_3_13
+421 37 641 4397
juraj.chlpik [at] uniag.sk
UVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547
Ing. Milan Chňapek, PhD.KBaB FBP
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277milan.chnapek [at] uniag.sk
Peter ChňapekUA UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5771
peter.chnapek [at] uniag.sk
Jozefína ChňapkováKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413
jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
PhDr. Renáta ChosraviováKKPV R Rrektorát - adm.centrum
AE_6_605
+421 37 641 5538
KGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BG_0_005
+421 37 641 4775
Ing. Emília Chovanová, PhD.ŠD AB SDaJadministratíva -ŠD+421 37 641 5822emilia.chovanova [at] uniag.sk
Ing. Marcela Chreneková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562marcela.chrenekova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.KBaB FBP
profesor DrSc.
ARI_1_14
+421 37 641 4274
peter.chrenek [at] uniag.sk
Dagmar Chrenková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
dagmar.chrenkova [at] uniag.sk
KTKŽP FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8
+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
KBaH FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
dusan.igaz [at] uniag.sk
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.KEaB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_4_24
+421 37 641 4449
KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.
FF_1_49
+421 37 641 5073
zuzana.ilkova [at] uniag.sk
upratovačka1.08
+421 37 641 4931
jana.illesova [at] uniag.sk
SR R Rremeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
odborný asistent CSc./PhD.AT_5_5
+421 37 641 4505
ivan.imrich [at] uniag.sk
Dana InoveckáKEAaI TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.docentka CSc./PhD.
AZ_2_1
+421 37 641 4470jana.porhajasova [at] uniag.sk
Ing. Eva Ivanišová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
KM FEMvŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611juraj.jablonicky [at] uniag.sk
UFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505beata.jakabova [at] uniag.sk
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
silvia.jakabova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
Viera Jalakšová
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568
zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_9
+421 37 641 5043
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
odb. zamestnanec 3 - okrem ITVS_0_25
+421 37 641 4739
Andrea Jančiováremeselníkandrea.janciova [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5489
Ing. Mária JančiováKF TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_2_13
+421 37 641 4650
maria.janciova1 [at] uniag.sk
Ing. Peter Jančuškaodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_1_104+421 37 641 5532, +421 37 641 5530peter.jancuska [at] uniag.sk
Ing. Alena JančuškováDTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
KŠZ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_7+421 376 414 417martin.janicek [at] uniag.sk
vodič
+421 37 641 5468
emil.janosik [at] uniag.sk
Miroslava Jánošíkovárektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
miroslava.janosikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
Oľga Janovičová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12+421 37 641 4043olga.janovicova [at] uniag.sk
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_612
+421 37 641 4567
administratíva -ŠD
+421 376 415 703
remeselník
Kotolňa_0_117+421 37 641 5771pavol.javorcik [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
sona.javorekova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130
+421 37 641 5038romana.javornicka [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_30+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
Iveta JedličkováKOR FAPZupratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
Mgr. Nikola JedličkováUS UPr Kves Rupratovačka
KZaKA FZKI
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21+421 37 641 4569viera.jindrova [at] uniag.sk
Ing. Ingrid JiráskováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
docent CSc./PhD.
AC_0_1
+421 37 641 4796
rektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Lýdia JuhásováKRVaTE FAPZupratovačkaAA_3_312
+421 37 641 4237
lydia.juhasova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AZ_0_11+421 37 641 4807peter.juhas [at] uniag.sk
KVZ FAPZprofesor CSc./PhD.AT_4_9+421 37 641 4332miroslav.juracek [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Jozef Juríkremeselník1.40
jozef.jurik [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
lubos.jurik [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311+421 37 641 4171
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.docentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
anna.kalafova [at] uniag.sk
KKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
Ing. Elena Kaliariková
dekanát - centrum
AS_1_109+421 37 641 5172
Ing. Karol KaniaCIKT UPodb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315b
+421 37 641 4173
karol.kania [at] uniag.sk
Anna KanianskáKZ FZKI
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_0_12+421 37 641 4229
Ing. Tomáš Kanka, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_7
+421 37 641 4504tomas.kanka [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694
Natália KarapinováKTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b+421 37 641 4719
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588drahomira.karasova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3+421 37 641 4292
KZSBT TFdocentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
KM FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
JUDr. Alžbeta KentošováUVO Kves R
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
alzbeta.kentosova [at] uniag.sk
Ing. Róbert KirchnerBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791
Ing. Vladimír Kišš, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem ITZM_0_1.07
+421 37 641 5247
vladimir.kiss [at] uniag.sk
UPr Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726
Ing. Dana KlačkováKVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b+421 37 641 4892dana.klackova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001juraj.kleman [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30+421 37 641 5242marcel.kliment [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
katarina.klimentova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelanímAT_2_10
+421 37 641 4317
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
erika.klinkova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2
+421 37 641 5650
zdenka.klucarova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
+421 37 641 5530jana.klukova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír KobidavŠ II.stupeň
AA_0_21
+421 37 641 4830lubomir.kobida [at] uniag.sk
Ing. Renáta Kobidová, PhD.KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_8+421 37 641 4705
Jozef Kocúr
remeselník
+421 37 641 5268
jozef.kocur1 [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
jozef.kocur [at] uniag.sk
KÚ FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
KZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_304+421 37 641 5490
Veronika KolečániováKF TF
upratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.KPG FAPZodborný asistent CSc./PhD.AC_3_18+421 37 641 4396
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388adriana.kolesarova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
anna.kolesarova [at] uniag.sk
Alojz KollárUOaVO R R
strážnik / vrátnik
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131+421 37 641 5445jan.kollar [at] uniag.sk
Jana KollárováKŠZ FAPZupratovačkaAZ_1_2
+421 376 414 414
jana.kollarova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Kollárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_1_204
+421 37 641 5408
katarina.kollarova [at] uniag.sk
Marta KollárováKAVR FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
marta.kollarova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_302
+421 37 641 5515eva.kolnikova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
EM_2_22+421 37 641 5623etela.kompasova [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
Ing. Janeta KondelováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10
+421 37 641 5040janeta.kondelova [at] uniag.sk
upratovačkaMF-A_4_Fu505+421 37 641 5672
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Elka Kóňová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_3
+421 37 641 4738
elka.konova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AA_2_32+421 37 641 4249jana.kopcekova [at] uniag.sk
Ivana KoppanováKVS FEŠRR
upratovačka
UOaVO R R
rektorát - adm.centrum
KU_1_18
+421 37 641 5741
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
Milada Kordošováupratovačka
70
+421 37 641 4696
milada.kordosova [at] uniag.sk
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
Ing. Ivica KoritárováSKves Kves Rodb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22
+421 37 641 5866
ivica.koritarova [at] uniag.sk
KDaM TF, TFdocent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_229+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
Mária KotlárováupratovačkaAT_5_37+421 37 641 4333maria.kotlarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613
marian.kotrla [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa419+421 37 641 5689, +421 37 641 5698martin.kotus [at] uniag.sk
vodič
+421 37 641 5526henrich.kovac [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBPprofesor CSc./PhD.AT_0_7F+421 37 641 4287
Ing. Marián Kováčik, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38
+421 37 641 5606
marian.kovacik [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AC_2_18
+421 37 641 4381
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
ivan.kovac [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_4_10a
+421 37 641 4241
beata.kovacova [at] uniag.sk
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_312
+421 37 641 5542
darina.kovacova [at] uniag.sk
Emília Kováčová
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
emilia.kovacova [at] uniag.sk
JUDr. Ivana KováčováULP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_314+421 37 641 5753ivana.kovacova [at] uniag.sk
Iveta Kováčová
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
iveta.kovacova [at] uniag.sk
Katarína KováčováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006katarina.kovacova [at] uniag.sk
Lenka Kováčovárektorát - adm.ost.pracoviská
AC_2_20
+421 37 641 4387lenka.kovacova [at] uniag.sk
DTF TF
upratovačka
CUŠ UP
strážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11+421 37 641 5750pavla.kovacova [at] uniag.sk
vodič
+421 37 641 5468
peter.kovac2 [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_1_111+421 37 641 5693
Ing. Marek Kovár, PhD.KFR FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AZ_5_1
+421 37 641 4440
KGŠR FAPZ
upratovačka
KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.AA_3_307
+421 37 641 4182
peter.kovar [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302+421 37 641 4130
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6+421 37 641 4609
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.UK R R, KÚ FEMrektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771stefan.krajcir [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Katarína KramárováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.kramarova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
katerina.krcmarikova [at] uniag.sk
Ing. Koloman Krištof, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15
+421 37 641 4368
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_5_6+421 37 641 4456eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
Koloman Križan
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7+421 37 641 5046koloman.krizan [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528miroslav.krocko [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
renata.kromkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.docentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
lubica.kubicova [at] uniag.sk
KF TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_8
+421 37 641 4879
Ing. Ľubica KubíkováUP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 5537
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.KZaKA FZKIdocent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423gabriel.kuczman [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106marian.kucera [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_225
+421 37 641 4191
Ing. Marián KučerkaUK R Rrektorát - adm.centrum
KU_1_21
+421 37 641 5870
rektorát - adm.centrumdana.kudelova [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677peter.kuchar [at] uniag.sk
KEaB FAPZvŠ II.stupeňAZ_2_10+421 37 641 4484jaroslav.kuna [at] uniag.sk
KF TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_410+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
docentka CSc./PhD.
BA_1_104+421 37 641 5807
KZVMP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_304+421 37 641 5482zuzana.kunova [at] uniag.sk
remeselník
Ingrid Kuťková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Marta Laciková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
marta.lacikova [at] uniag.sk
ODVaS TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
docentka CSc./PhD.
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219
Ing. Peter LackóUI Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5746
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R R
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.
AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Dušan LátečkaAUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5468dusan.latecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
Emil LaukoKPG FAPZ
remeselník
AC_3_11+421 37 641 4477emil.lauko [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5+421 37 641 4572magdalena.laurova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
jan.lazarcik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5898ema.lazorcakova [at] uniag.sk
Marián Lenčéš
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14
+421 37 641 4485
marian.lences [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.MQ_1_106+421 37 641 5777jana.lendelova [at] uniag.sk
KZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBz_0_5
+421 37 641 4239
maria.letkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.docentka CSc./PhD.AC_1_15
+421 37 641 4353
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
anna.ligacova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124+421 37 641 5443
odborný asistent CSc./PhD.BA_1_106
+421 37 641 5806
lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 376 414 564
Daniel LörinczSTO UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5459
daniel.lorincz [at] uniag.sk
Roman Ludva
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105
+421 37 641 5424
roman.ludva [at] uniag.sk
CUŠ UPupratovačka
SD-ML-L_0_24
maria.lukacsovicsova [at] uniag.sk
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBP
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
norbert.lukac [at] uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
ondrej.lukac [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta LužicovávŠ II.stupeň
ABT_0_1.48
+421 37 641 4901
docent CSc./PhD.
AA_0_14
+421 37 641 4202
KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.docent CSc./PhD.AC_0_19+421 37 641 4362
dekanát - centrumAE_0_25
+421 37 641 5748
valeria.magathova [at] uniag.sk
Eva MagátováupratovačkaAZ_2_13
+421 37 641 4436
eva.magatova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAC_1_21+421 37 641 5372
Mgr. Magdaléna Magdziaková
dekanát - centrum
TD_1_218+421 376 415 410magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
radoslav.majdan [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Maková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
jana.makova [at] uniag.sk
Ivan MalenčíkŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
ivan.malencik [at] uniag.sk
Ing. Vlastimil Malý, PhD.KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
vlastimil.maly [at] uniag.sk
KFŽ FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
Silvia MányiováKMO FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
jan.marecek [at] uniag.sk
Božena Marekováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
bozena.marekova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418
Ing. Martin Mariš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562martin.maris [at] uniag.sk
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.profesorka CSc./PhD.
FF_1_44
+421 37 641 5072
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257
Ing. Nora Maruniaková, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.26+421 37 641 4965nora.maruniakova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207jozef.masaryk [at] uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBP
profesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.odb. zamestnanec 3 - IT
AE_4_407
+421 37 641 4486
martin.mastik [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Mašková, PhD.KMi FBPodborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_40+421 37 641 4432
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4553
KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138alena.matusikova [at] uniag.sk
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKIdekanát - centrumTD_0_114
+421 37 641 5414
Ing. Juraj Medo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810
juraj.medo [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608+421 37 641 4565katarina.melichova [at] uniag.sk
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
andrea.mendelova [at] uniag.sk
Klára MentováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
klara.mentova [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675jozef.mesaros [at] uniag.sk
Lýdia Mesárošováprevádzková zamestnankyňa ŠD
lydia.mesarosova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
TD_0_113
+421 376 415 412, +421 376 415 441
ivana.mesjarova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
KZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.Bz_0_11
+421 37 641 4243
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
dagmar.micanova [at] uniag.sk
Helena MihálikováUS UPr Kves Rupratovačkahelena.mihalikova [at] uniag.sk
remeselník
maria.mihalova [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206+421 37 641 4875marta.mihinova [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
Aneta Mikelováupratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221aneta.mikelova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
Ján MiklášIKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITSD-ML-L_0_34+421 37 641 5450
Ing. Marián Miko, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2
+421 37 641 4228marian.miko [at] uniag.sk
Mgr. Daniel Mikušovič
lektor
SD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rastislav.mikus [at] uniag.sk
KGPB FAPZdocentka CSc./PhD.AT_1_8+421 37 641 4290
rektorát - adm.centrumKU_0_2
+421 37 641 5717
Ing. Slavomír Mindek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AP_0_17A
+421 37 641 4464
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ABT_0_1.50
+421 37 641 4904
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KKaST TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24+421 37 641 4305
VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.09+421 37 641 4912michal.miskeje [at] uniag.sk
RNDr. Juraj Miššík, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30
+421 37 641 4474
SR R R
remeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602
Ing. Dominika Mlynáriková VysokávŠ II.stupeň
AZ_5_3
+421 37 641 4454
KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_1_4
+421 37 641 4410
juraj.mlynek [at] uniag.sk
Ing. Eva Mlyneková, PhD.KŠZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14+421 37 641 4804eva.mlynekova [at] uniag.sk
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_2+421 37 641 4735erika.mnahoncakova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_308
+421 37 641 5531
Janka MočolováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208+421 37 641 4613miroslav.mojzis [at] uniag.sk
SE UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5340
ladislav.molnar [at] uniag.sk
upratovačka6+421 37 641 5254
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
lubomira.moravcova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
docent CSc./PhD.
TD_0_130+421 37 641 5409
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
Jana Moravčíková
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812jana.moravcikova [at] uniag.sk
Mária Moravčíková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_10
+421 37 641 4824
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_3_305+421 37 641 4159
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13
+421 37 641 4746
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
Mgr. Rastislav MuchaSlPK UPodb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
rastislav.mucha [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.KCH FBP
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001alexander.nagy [at] uniag.sk
KMO FEMprofesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_6+421 37 641 4296
upratovačka
zuzana.nemcekova [at] uniag.sk
remeselník
Mária Némethová
upratovačka
maria.nemethova [at] uniag.sk
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Jaroslav Nereča
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_2_5
+421 37 641 4422jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
jan.novak1 [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_3_306+421 37 641 4230jan.novak [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
beata.novotna [at] uniag.sk
KVZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_5_30
+421 37 641 4337
Ing. Monika Novotná
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5560
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
docentka CSc./PhD.
BG_1_104+421 37 641 4778
UOaVO R Rstrážnik / vrátnikroman.oblozinsky [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123
rektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747maria.ocelkova [at] uniag.sk
JUDr. Marieta Okenková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
marieta.okenkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Oláhová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
martin.olejar [at] uniag.sk
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.KFR FAPZdocentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442
rektorát - adm.centrumAE_2_209
+421 37 641 5509
jana.ondrejickova [at] uniag.sk
Katarína OndriskováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
peter.ondrisik [at] uniag.sk
Dušan Opršal
remeselník
+421 37 641 5237
UVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5527
alena.oprsalova [at] uniag.sk
upratovačka
Alexej Oravec
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
alexej.oravec [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.docentka CSc./PhD.AS_1_115
+421 37 641 4181
dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Vladimír Oslej
rektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5719vladimir.oslej [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.profesor CSc./PhD.
AA_2_23
+421 37 641 4212
vladimir.pacuta [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.02
+421 37 641 4917
Adriana PagačovičováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
adriana.pagacovicova [at] uniag.sk
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.profesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_6
+421 37 641 4399
lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513+421 37 641 5669
Marián Palko
so SŠ vzdelaním
AT_5_30
+421 37 641 4330
marian.palko [at] uniag.sk
Darina Palková
administratíva -ŠD
AE_0_47
+421 37 641 5758
darina.palkova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumSD-AB_1_118+421 37 641 5513
rektorát - adm.centrum
KU_0_6
+421 37 641 5544
iveta.palkova [at] uniag.sk
Valéria PalkováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
KU_0_4+421 37 641 5727
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321+421 37 641 4765
Ing. Jozef Palkovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
dekanát - centrumAE_0_4+421 37 641 5718georgetta.palsova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1+421 37 641 5079
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5701
Ing. Lucia Paškováadministratíva -ŠD+421 37 641 5700lucia.paskova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_33+421 37 641 5498
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumQ-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
zaneta.paukova [at] uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_20
+421 37 641 5799
Kotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5760ladislav.paulis [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAT_4_21a+421 37 641 4809
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12+421 37 641 4313
Radmila PavlíkováDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KUPH FAPZupratovačka
AA_0_1
+421 37 641 4203eva.pechacova [at] uniag.sk
KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114+421 37 641 4186
Darina Pechováso SŠ vzdelaním+421 37 641 4462
BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
so SŠ vzdelaním
AP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_48
+421 37 641 4430
jana.petrova [at] uniag.sk
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
Ing. Eva PieckováDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_7+421 37 641 5382eva.pieckova [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133+421 37 641 4153miriam.pietrikova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
janka.pilcikova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
ludmila.pillerova [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.KOVV FZKIodborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23
+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
Andrea PintérováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
Štefan Piterka
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207stefan.piterka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 4515
lubomira.plesnikova [at] uniag.sk
Ing. Marek Podberský
prevádzkový zamestnanec ŠD
Peter PodlužanskýKBaB FBPremeselník120
+421 37 641 4696
peter.podluzansky [at] uniag.sk
Ľubomír Podsedlý
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
lubomir.podsedly [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
docent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
profesor CSc./PhD.
AS_0_02+421 37 641 5892jan.pokrivcak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEModborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
miroslav.polacek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Poláčik
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
Ing. Alžbeta Poláčková
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101+421 37 641 5050
Jozef Polákodb. zamestnanec 3 - IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499
jozef.polak [at] uniag.sk
Bc. Monika PolákováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822
KŠOV FEMdocentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
docent CSc./PhD.AS_2_217+421 376 414 196
Ing. Pavel Polák, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101
docentka CSc./PhD.AC_3_19+421 37 641 4389
Ing. Lenka PolyakováKŠZ FAPZvŠ II.stupeň
AZ_1_8
+421 37 641 4271lenka.polyakova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
Dr. Ing. Miroslava PožgajovávŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.27
+421 37 641 4919
Ing. Martin Prčík, PhD.KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628
Mgr. Monika Pribulová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 4831
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
viera.pridavkova [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414+421 37 641 4105miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AP_0_12A
+421 37 641 4466martina.psenkova [at] uniag.sk
Lívia PustajováKBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.06
+421 37 641 5254
livia.pustajova [at] uniag.sk
KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
KZaKA FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201
+421 37 641 5420
odborný asistent CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140
IKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123
+421 37 641 5780juraj.rac [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Marcel Raček, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_111+421 37 641 5433
Ing. Zuzana Radolecováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.KHP FEMdocentka CSc./PhD.AS_0_05
+421 37 641 5894
odborná asistentka CSc./PhD.82
+421 37 641 4276
dana.rajnincova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AZ_4_21
+421 37 641 4889margita.rakovska [at] uniag.sk
Ing. Marek Rašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AA_2_26+421 376 414 220marek.rasovsky [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AC_0_10
+421 37 641 4425
vladimir.rataj [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
profesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240katarina.razna [at] uniag.sk
Ing. Radoslav Ražný
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843radoslav.razny [at] uniag.sk
UK R Rrektorát - adm.centrum
AE_6_607
+421 37 641 5501
monika.rebekova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TFdocent CSc./PhD.MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 415viera.rezova [at] uniag.sk
KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593
Ing. Eva Richterová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KVS FEŠRR, FEŠRR
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.KVZ FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_4_11+421 37 641 4326
Ing. Katarína Rovná, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112+421 37 641 5434katarina.rovna [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.KEP FEŠRR
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
lubica.rumanovska [at] uniag.sk
KKS TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
juraj.rusnak [at] uniag.sk
CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
ŠD AB SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 4877
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
DFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
eva.sabova [at] uniag.sk
KOVV FZKIrektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk
KMi FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
Ing. Lenka SelešiováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4881
KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896
IOBBB FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109
+421 37 641 4785
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
docentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_3, FF_2_30+421 37 641 5655, +421 37 641 5080loreta.schwarczova [at] uniag.sk
KEP FEŠRR, FEŠRR
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.KVĽ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30+421 37 641 4886
Hana SchweizerováDFBP FBP
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
hana.schweizerova [at] uniag.sk
upratovačka
70+421 37 641 4696
Jana SkovajsováKŠOV FEMupratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
Tibor Sladiček
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
tomas.slanina [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
helena.slavikova [at] uniag.sk
Veronika SlávikováŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠDveronika.slavikova [at] uniag.sk
VCABT UPupratovačka1.08
+421 37 641 4931
Ing. Jozef Smatana, PhD.KUPH FAPZodborný asistent CSc./PhD.AA_0_17+421 37 641 4200
Beáta Smidováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.AS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523
marta.solcanska [at] uniag.sk
Róbert Solčanskýprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5738robert.solcansky [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AT_4_18
+421 37 641 4311
Emília Sollárová
remeselník
AC_-1_22
+421 37 641 4799
emilia.sollarova [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav SpačekUVO Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_3_315+421 37 641 5755
Vlasta Spodniaková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
vlasta.spodniakova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Srňanská
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5555
beata.srnanska [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9
+421 37 641 4334eva.strapakova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_0_6
+421 37 641 4806
peter.strapak [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
CIP FEŠRR
rektorát - adm.centrum
FF_2_30+421 376 415 080
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
KI FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
Gabriela SulovkováKMi FBPremeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
profesor DrSc.TD_0_101+421 37 641 5421
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
Zdenka SvitačováupratovačkaAT_0_19F
+421 37 641 5817
zdenka.svitacova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_5_8
+421 37 641 4979oksana.sytar [at] uniag.sk
Jozef SzaboKŠZ FAPZremeselník
+421 376 414 774
Mário SzaboKRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238mario.szabo [at] uniag.sk
upratovačka
BG_0_002+421 376 414 775
Ing. Tímea Szabóová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
timea.szaboova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
bozena.szabova [at] uniag.sk
Klára Szusztorováupratovačkaklara.szusztorova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139
maria.sajbidorova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110
+421 37 641 5436
viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Erika Šalátová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
Mária ŠatkováKEM FEŠRRupratovačka
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
CIT FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_1_103
+421 37 641 4905
CIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19+421 37 641 4755viera.sevcechova [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47+421 37 641 4001erik.siller [at] uniag.sk
Ľudmila Šimanskáodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390
ludmila.simanska [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.KPG FAPZdocent CSc./PhD.AC_3_17
+421 37 641 4398
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
AT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
milan.simko [at] uniag.sk
IOBBB FAPZ
vŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782
KTKRP FBPupratovačkaAT_S_22
+421 37 641 4429
jaroslava.simkova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8+421 37 641 5049katarina.simoncikova [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170
Alena ŠindolárováKŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_3+421 37 641 4702alena.sindolarova [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26+421 37 641 5251
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.profesor CSc./PhD.EM_1_17
+421 37 641 5634
Mária Škorcováupratovačka
KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
RNDr. Peter Škrovinaodb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861peter.skrovina [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 37 641 4560
tatiana.smehilova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šmehýl, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_9
+421 37 641 4706peter.smehyl [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345
prevádzková zamestnankyňa ŠD
alena.srankova [at] uniag.sk
Eva Šrankováprevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.srankova [at] uniag.sk
upratovačka
Milada Štancelová
upratovačka
ZP_0_1.04+421 37 641 5214milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
docentka CSc./PhD.
AP_0_14P+421 37 641 4272
Adriana Štefánikovárektorát - adm.centrum
adriana.stefanikova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.10
+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936jana.stefanikova [at] uniag.sk
upratovačkaMQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_4_6
+421 376 414 811
veronika.stefunova [at] uniag.sk
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.KZaKA FZKI, FZKI
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203
+421 37 641 5429
roberta.stepankova [at] uniag.sk
Dominik ŠtrbkaŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
dominik.strbka [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43
+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
SR R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5518
rektorát - adm.centrumAE_3_303
+421 37 641 5508
erika.svecova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5541
margita.svecova [at] uniag.sk
Monika ŠvihelováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
monika.svihelova [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203
+421 37 641 4134
Ing. Ivan Takáč, PhD.KEP FEŠRR, R R
rektorát - adm.centrum, odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5
+421 37 641 5607
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433dana.tancinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.profesor DrSc.AP_0_13A
+421 37 641 4461
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Andrej Tárník, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7
+421 37 641 5249
andrej.tarnik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07+421 37 641 5221
Ing. Mária Timoracká, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AC_2_5
+421 37 641 4862
KRVaTE FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_1_18+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.KPG FAPZ
profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
katarina.tokarova [at] uniag.sk
Viera Tökölyová
remeselník
TD_0_109+420 376 415 438viera.tokolyova [at] uniag.sk
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
profesor CSc./PhD.
AP_0_15A
+421 37 641 4479
profesor CSc./PhD.
AC_1_6+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
KCH FBP
upratovačka
AC_1_5+421 37 641 4377eva.tomekova [at] uniag.sk
Ing. Marián Tomka, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4278
marian.tomka [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
attila.toth [at] uniag.sk
KKS TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4871
Ladislav TóthSZam UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5348
ladislav.toth3 [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
ladislav.toth1 [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
ŠD AB SDaJadministratíva -ŠD+421 37 641 4867dagmar.tothova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A+421 37 641 4129darina.tothova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Tóthová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_1
+421 37 641 4732
Ing. Monika Tóthová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_5_14+421 37 641 4252monika.tothova [at] uniag.sk