Katedra jazykov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
odborný asistent
AE_5_505+421 37 641 4517
upratovačka
Diana Bencová
administratíva
AE_5_502
+421 37 641 4556
diana.bencova [at] uniag.sk
asistentka
AE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
PaedDr. Irena Felixováodborná asistentkaAE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404
+421 37 641 4542
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406+421 37 641 4558
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
Mgr. Viera Prídavková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
administratíva
AE_5_510+421 37 641 4541
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
Mgr. Xiang Li
Externý spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaAE_5_508+421 37 641 4555