Katedra jazykov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
upratovačka
administratívaAE_5_502+421 37 641 4556diana.bencova [at] uniag.sk
Mgr. Petra Čančováasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
PaedDr. Irena Felixováodborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_504
+421 37 641 4543
maria.fordosova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_4_404
+421 37 641 4542
Zuzana Hamarováupratovačka
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka
AE_5_503+421 37 641 4557
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4545
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.odborná asistentkaAE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4553
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
odborná asistentka
AE_5_501
+421 37 641 4547
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka
AE_5_506+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
administratíva
AE_5_510+421 37 641 4541
odborná asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4551
jana.vrbova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
Mgr. Xiang Li
Externý spolupracovník
AE_5_508+421 37 641 4555
Mgr. Su Yang
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk