Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.profesorka
AS_1_127
+421 37 641 4147
docent
AS_1_132
+421 37 641 4176
Ing. Martina Hanová, PhD.
odborná asistentka
AS_1_125
+421 37 641 4158
Alena Hlinkováodb. zamestnankyňa
AS_1_121
+421 37 641 4190
Ing. Eva Matejková, PhD.odborná asistentkaAS_1_128
+421 37 641 4148
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
docent
AS_1_130
+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.
odborný asistent
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
docentka
AS_1_129
+421 37 641 4122
docent
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
Ing. Eva Richterová, PhD.odborná asistentkaeva.richterova [at] uniag.sk
upratovačka
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
profesorka
AS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_2_205
+421 37 641 5562