Technická fakulta - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
odborný asistent
MQ_2_203+421 37 641 4612rudolf.abraham [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.
odborný asistent
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
docentAC_0_14+421 37 641 4363
odborný asistent
AC_0_16+421 37 641 4795michal.angelovic [at] uniag.sk
Zuzana Babulícová
strážný / vrátná
VS_0_9
+421 37 641 4003
zuzana.babulicova [at] uniag.sk
administrativa
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
jana.bacskorova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Baláži, PhD.KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
řemeslník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
KZSBT TF
administrativa
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
KZSBT TF
odborná asistentka
MQ_1_104
+421 37 641 5778
Ing. Marek Barát, PhD.KSaVB TF
odborný asistent
AC_0_18
+421 37 641 4355
marek.barat [at] uniag.sk
uklízečka
AC_0_5+421 37 641 4356
DTF TF
strážný / vrátný
juraj.beno [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec, odborný asistent
VS_0_10, MF-B_3_Sa418+421 37 641 5796, +421 37 641 5688rastislav.bernat [at] uniag.sk
KF TFodborný asistent9P4+421 37 641 5786matus.bilcik [at] uniag.sk
Ing. Štefan Boďo, PhD.KZSBT TF
odborný asistent
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
stefan.bodo [at] uniag.sk
uklízečka
AC_0_5
+421 37 641 4356
klaudia.bosakova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TF
docentka
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
monika.bozikova [at] uniag.sk
Veronika BrezinováDTF TFřemeslníkMu206+421 37 641 5487
Marta Bryndzová
uklízečka
31+421 37 641 5797, +421 37 641 5792marta.bryndzova [at] uniag.sk
Ing. Marián Bujna, PhD.KKaST TFodborný asistentMF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
marian.bujna [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír BurešODVaS TF
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795
lubomir.bures [at] uniag.sk
IKCV DTF TF, KF TF
vědecko - výzkumný zaměstnanec, odborný asistent
Vu314+421 37 641 4722jan.csillag [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TFdocentMF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.docent
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
odb. zaměstnanec
Ing. Marián DanišIKCV DTF TFodb. zaměstnanecSa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
Ing. Róbert Drlička, PhD.odborný asistentMF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
robert.drlicka [at] uniag.sk
KSaVB TFdocent
AC_0_13
+421 37 641 4357jozef.dudak [at] uniag.sk
KSaVB TF
profesor
AC_0_9
+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
KZSBT TF, TF
profesor, administrativa
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
roman.galik [at] uniag.sk
Dana Galová
uklízečka
MF-B_2_Va331+421 37 641 4750
Mgr. Michaela GuzmickáIKCV DTF TFodb. zaměstnanec
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
IKCV DTF TF
odb. zaměstnanec
SI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
KZSBT TF
uklízečka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TF
vědecko - výzkumná zaměstnanec
Vu306
+421 37 641 5782marta.harnicarova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.docentka
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
KF TFodborný asistent
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
Ing. Tomáš Holota, PhD.
odborný asistent
MF-B_1_Ma214+421 37 641 4300
Helena HraškováDTF TF
administrativa
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TF
profesor
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764dusan.hruby [at] uniag.sk
Jozef HudecIKCV DTF TFprovozní zaměstnanec ve výzkumuVI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
KDaM TF
docent
MQ_2_213
+421 37 641 4530lubomir.hujo [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.docentMQ_2_216+421 37 641 4611
Mária JančiováadministrativaMF-B_1_204+421 37 641 5489maria.janciova [at] uniag.sk
Ing. Mária JančiováKF TFadministrativa
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
DTF TF
administrativa
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
KKS TF
administrativa
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.docentMQ_2_215+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.docentAC_0_1+421 37 641 4796jan.jobbagy [at] uniag.sk
docentMF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
KZSBT TF
docentka
MQ_1_102+421 37 641 5694
DTF TF
administrativa
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
KZSBT TFdocentka
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
uklízečka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Kollárová, PhD.IKCV DTF TF, TF
vědecko - výzkumná zaměstnanec, administrativa
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
katarina.kollarova [at] uniag.sk
KKS TF
uklízečka
MF-A_4_Fu505+421 37 641 5672eva.kondeova [at] uniag.sk
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.KKaST TFdocent
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402maros.korenko [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zaměstnanec2KZ+421 37 641 4723patrik.kosa [at] uniag.sk
docent, administrativaMQ_2_209+421 37 641 5776
docent
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
odborný asistent
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
ivan.kovac [at] uniag.sk
uklízečka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_0_15
+421 37 641 4368
KF TF
docent
MF-B_2_8
+421 37 641 4879lubomir.kubik [at] uniag.sk
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
docent
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
odborný asistent
+421 37 641 5677
odborná asistentka
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
odb. zaměstnanec
juraj.lacina [at] uniag.sk
docentkaMQ_1_106
+421 37 641 5777
docent
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
ondrej.lukac [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Macák, PhD.odborný asistent
AC_0_8
+421 37 641 4798
KSaVB TF
docent
AC_0_19
+421 37 641 4362
docentMQ_2_202
+421 37 641 4618
Ing. Vlastimil Malý, PhD.KKS TFodborný asistent
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109vlastimil.maly [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
odb. zaměstnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.mesaros [at] uniag.sk
KZSBT TF
profesor
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
Marta MihinováKDaM TF
výzkumná zaměstnanec
MQ_2_206
+421 37 641 4875marta.mihinova [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zaměstnanecMQ_0_11+421 37 641 4797
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.odborný asistentMF-B_3_24
+421 37 641 4308
rastislav.mikus [at] uniag.sk
Júlia MišečkováKKaST TFadministrativaMF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
odborný asistent
MQ_2_208
+421 37 641 4613
miroslav.mojzis [at] uniag.sk
Ing. Jozef Nosian, PhD.odborný asistentMQ_2_218+421 37 641 4537
KF TFodborný asistentMF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
JUDr. Marieta Okenková, PhD.vědecko - výzkumná zaměstnanec
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
marieta.okenkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TFdocentMF-B_2_Va318+421 37 641 4766martin.olejar [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TFprofesorka
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TFodb. zaměstnanec
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
miroslava.papova [at] uniag.sk
odborný asistent
MF-B_2_Va322+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.docent
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
Ing. Pavel Polák, PhD.odborný asistent
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
Ing. Juraj Rác
odb. zaměstnanec
VI123+421 37 641 5780
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.KSaVB TF
profesor
AC_0_10
+421 37 641 4425
vladimir.rataj [at] uniag.sk
KKS TF
docent
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.profesorMF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
juraj.rusnak [at] uniag.sk
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TFodborná asistentka
MQ_1_114
+421 37 641 5695
Marta ŠrankováDTF TFuklízečka
Mária ŠtefankováKDaM TFuklízečka
MQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.profesor
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
odborný asistent
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.
odborný asistent
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
ladislav.toth1 [at] uniag.sk
odborný asistent
MQ_2_204+421 37 641 4531
Darina Uramová
administrativa
AC_0_2
+421 37 641 4360
odborná asistentka
AC_0_17
+421 37 641 4359
odborný asistent
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
docent
Vu306
+421 37 641 5782
jan.valicek [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
docent
MQ_2_214
+421 37 641 4756
Ing. Božena Vitázková
výzkumná zaměstnanec
MF-B_1_Ma218+421 37 641 4358bozena.vitazkova [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zaměstnanecMQ_0_11
+421 37 641 4797
docentka, administrativaMF-B_2_12
+421 37 641 5486, +421 37 641 4716
DTF TFadministrativaMu205
+421 37 641 5589
renata.zahorska [at] uniag.sk
KKaST TF, ODVaS TF
odb. zaměstnanec, odborný asistent
MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
docent, administrativa
MF-B_3_1P3
+421 37 641 5784
KZSBT TF
docent
MQ_1_103
+421 37 641 5692
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.docentMF-B_3_Sa415
+421 37 641 4104
jan.zitnansky [at] uniag.sk
KKaST TFuklízečka
Su406
+421 37 641 5684

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.Externí spolupracovník
qadamovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.TFExterní spolupracovník
bajla [at] is.uniag.sk
Ing. Lukasz Bak, PhD.KEAaI TFExterní spolupracovník
Ing. Helena BaroškováTF
Externí spolupracovnice
AE_4_411
+421 37 641 4400
helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.TFExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
Externí spolupracovník
Štefan DrahošTF
Externí spolupracovník
TFExterní spolupracovnice
doc. Ing. Ján Frančák, CSc.TFExterní spolupracovníkfrancak [at] is.uniag.sk
Jozef Golian
Externí spolupracovník
SI134, MF-D1
+421 37 641 5683, +421 37 641 5699
golian [at] is.uniag.sk
TFExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.TF
Externí spolupracovník
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4275hrubec [at] is.uniag.sk
KSaVB TFExterní spolupracovník
qhussain [at] is.uniag.sk
TF
Externí spolupracovník
qchovan [at] is.uniag.sk
TF
Externí spolupracovník
qjurca [at] is.uniag.sk
Abraham KabuteyTF
Externí spolupracovník
TFExterní spolupracovníkqkichi [at] is.uniag.sk
DTF TF
Externí spolupracovník
qkoprda [at] is.uniag.sk
TF
Externí spolupracovník
MQ_1_111+421 37 641 5693
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qkunc [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qmachal [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Externí spolupracovník
qmarecek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovníkAC_0_9
+421 37 641 4366
Externí spolupracovniceqoruzbaeva [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Paško, CSc.TF
Externí spolupracovník
qpasko [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
piszczalka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Pršan, CSc.TFExterní spolupracovník
MF-B_4_Fa516
+421 37 641 5668prsan [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Krzysztof Rokosz
Externí spolupracovník
TFExterní spolupracovník
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.Externí spolupracovníkqsloboda [at] is.uniag.sk
TF
Externí spolupracovník
Lýdia ŠestákováTF
Externí spolupracovnice
qsestakova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
svec [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Lukáš Tomášik, PhD.Externí spolupracovník+421 37 641 4723
Ing. Ján TóthExterní spolupracovník
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Vu306
+421 37 641 5782
jan.valicek [at] uniag.sk