Technická fakulta - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612
Ing. František Adamovský, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363
marek.angelovic [at] uniag.sk
Ing. Michal Angelovič, PhD.KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795
michal.angelovic [at] uniag.sk
Zuzana BabulícováDTF TFstrážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003zuzana.babulicova [at] uniag.sk
Ing. Jana BacskorováDTF TFdekanát - centrum
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
Ing. Juraj Baláži, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
Juraj BalkoremeselníkSI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
Agneša BalkováKZSBT TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303agnesa.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778
milada.balkova [at] uniag.sk
upratovačkaAC_0_5
+421 37 641 4356
etela.bencova [at] uniag.sk
DTF TFstrážnik / vrátnik
KKaST TF, ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
rastislav.bernat [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
stefan.bodo [at] uniag.sk
Klaudia BosákováKSaVB TFupratovačka
klaudia.bosakova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TF
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F+421 37 641 4711monika.bozikova [at] uniag.sk
Veronika BrezinováDTF TF
remeselník
Mu206+421 37 641 5487veronika.brezinova [at] uniag.sk
Marta BryndzováODVaS TF
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
marta.bryndzova [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
Ing. Ľubomír Bureš
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
IKCV DTF TF, KF TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
jan.csillag [at] uniag.sk
KEAaI TFdocent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
peter.cico [at] uniag.sk
Ing. Gabriela Čurgaliová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Ing. Marián DanišIKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409+421 37 641 4406
Ing. Róbert Drlička, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
robert.drlicka [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
docent CSc./PhD.
AC_0_13
+421 37 641 4357
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.KSaVB TF
profesor CSc./PhD.
AC_0_9+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
Dana Galová
upratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
IKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484
Ľudovít GyuricaIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838eva.halenarova [at] uniag.sk
Ing. Marta Harničárová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
KF TFdocentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
KF TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
remeselník1P4+421 37 641 5787rudolf.hluch [at] uniag.sk
KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
Helena Hrašková
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
helena.hraskova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
Jozef HudecIKCV DTF TF
prevádzkový zamestnanec
VI119+421 37 641 5675
docent CSc./PhD.
MQ_2_213+421 37 641 4530
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611
juraj.jablonicky [at] uniag.sk
dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5489maria.janciova [at] uniag.sk
Ing. Mária JančiováKF TFrektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_2_13
+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
Ing. Alena Jančuškovádekanát - centrumMF-B_1_Ma222+421 37 641 5493
Miroslava JánošíkováKKS TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
docent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_1+421 37 641 4796
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694
Ing. Drahomíra KarasováDTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
docentka CSc./PhD.MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403viera.kazimirova [at] uniag.sk
KF TF
upratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
Eva KondeováKKS TFupratovačkaMF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
jan.kosiba [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa419+421 37 641 5689, +421 37 641 5698martin.kotus [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687ivan.kovac [at] uniag.sk
DTF TF
upratovačka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
RNDr. Peter KováčIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_1_111
+421 37 641 5693
peter.kovac1 [at] uniag.sk
KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15
+421 37 641 4368
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
Ing. Peter Kuchar, PhD.KZSBT TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677peter.kuchar [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9+421 37 641 4725
ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
docentka CSc./PhD.
MQ_1_106
+421 37 641 5777
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
ondrej.lukac [at] uniag.sk
KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.AC_0_8
+421 37 641 4798
miroslav.macak [at] uniag.sk
KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_19
+421 37 641 4362
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.docent CSc./PhD.MQ_2_202+421 37 641 4618radoslav.majdan [at] uniag.sk
KKS TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
Jozef MesárošIKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
jozef.mesaros [at] uniag.sk
KZSBT TFprofesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678stefan.mihina [at] uniag.sk
Marta MihinováKDaM TF
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206
+421 37 641 4875marta.mihinova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
Ján MiklášIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
KKaST TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_3_24+421 37 641 4305julia.miseckova [at] uniag.sk
KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
miroslav.mojzis [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765marieta.okenkova [at] uniag.sk
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318+421 37 641 4766martin.olejar [at] uniag.sk
Ing. Dušan Páleš, CSc.KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
dusan.pales [at] uniag.sk
KEAaI TF
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
zuzana.palkova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
miroslava.papova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFdocent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa414+421 37 641 4105miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Juraj RácIKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123+421 37 641 5780juraj.rac [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
profesor CSc./PhD.
AC_0_10
+421 37 641 4425
docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505+421 37 641 4100
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
timea.szaboova [at] uniag.sk
Marta ŠrankováDTF TF
upratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
upratovačkaMQ_0_003
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
zdenko.tkac [at] uniag.sk
Ing. František Tóth, PhD.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_204+421 37 641 4531juraj.tulik [at] uniag.sk
Darina Uramovárektorát - adm.ost.pracoviskáAC_0_2
+421 37 641 4360
darina.uramova [at] uniag.sk
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_0_17+421 37 641 4359
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782jan.valicek [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_214
+421 37 641 4756
Ing. Božena VitázkovávŠ II.stupeňMF-B_1_Ma218+421 37 641 4358
Libor VozárIKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TF
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_2_12
+421 37 641 5486, +421 37 641 4716
Ing. Renáta Záhorská, PhD.dekanát - centrum
Mu205
+421 37 641 5589
KKaST TF, ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688zoltan.zalezak [at] uniag.sk
KKaST TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_3_1P3
+421 37 641 5784
jozef.zarnovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFdocent CSc./PhD.
MQ_1_103
+421 37 641 5692
KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa415
+421 37 641 4104
Eva ŽňavováKKaST TF
upratovačka
Su406
+421 37 641 5684

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.Externý spolupracovníkqadamovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.TF
Externý spolupracovník
bajla [at] is.uniag.sk
Ing. Lukasz Bak, PhD.KEAaI TFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_4_411
+421 37 641 4400
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.Externý spolupracovník
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
KKS TFExterný spolupracovník
TF
Externý spolupracovník
Emília FačkovcováTF
Externá spolupracovníčka
qfackovcova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SI134, MF-D1
+421 37 641 5683, +421 37 641 5699
Externý spolupracovník
qgondar [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.KZSBT TF
Externý spolupracovník
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
TFExterný spolupracovník
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4275
KSaVB TF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqjurca [at] is.uniag.sk
Abraham Kabutey
Externý spolupracovník
qkabutey [at] is.uniag.sk
Ing. Rashed Ben Abdul Kichi, MSc, PhD.TFExterný spolupracovník
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkunc [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmarecek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.TF
Externý spolupracovník
AC_0_9
+421 37 641 4366
nozdrovicky [at] is.uniag.sk
TF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ján Paško, CSc.
Externý spolupracovník
TF
Externý spolupracovník
piszczalka [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
MF-B_4_Fa516+421 37 641 5668prsan [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
qruzbarsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsloboda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Lýdia ŠestákováTFExterná spolupracovníčkaqsestakova [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovníksvec [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Takáč, PhD.KEAaI TFExterný spolupracovník
Ing. Lukáš Tomášik, PhD.Externý spolupracovník+421 37 641 4723
KKS TFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Vu306
+421 37 641 5782