Technická fakulta - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.KDaM TF
odborný asistent
MQ_2_203+421 37 641 4612rudolf.abraham [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.KEAaI TFodborný asistentMF-A_2_Vu305+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
KSaVB TF
docent
AC_0_14+421 37 641 4363marek.angelovic [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_0_16
+421 37 641 4795
michal.angelovic [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
zuzana.babulicova [at] uniag.sk
Ing. Jana Bacskorová
administratíva
MF-B_4_Fa511+421 37 641 5484
Ing. Juraj Baláži, PhD.
odborný asistent
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
Juraj BalkoremeselníkSI134, SI126+421 37 641 5682, +421 37 641 5683juraj.balko [at] uniag.sk
administratíva
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
Ing. Milada Balková, PhD.KZSBT TF
odborná asistentka
MQ_1_104
+421 37 641 5778
Ing. Marek Barát, PhD.KSaVB TFodborný asistentAC_0_18
+421 37 641 4355
marek.barat [at] uniag.sk
KSaVB TFupratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
etela.bencova [at] uniag.sk
Juraj BeňoDTF TF
strážnik / vrátnik
Ing. Rastislav Bernát, PhD.KKaST TF, ODVaS TFodborný asistent, odb. zamestnanec
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
Ing. Matúš Bilčík, PhD.KF TFodborný asistent9P4
+421 37 641 5786
odborný asistent
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
Klaudia BosákováKSaVB TF
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
KF TFdocentkaMF-B_2_10F+421 37 641 4711monika.bozikova [at] uniag.sk
Veronika BrezinováDTF TF
remeselník
Mu206+421 37 641 5487veronika.brezinova [at] uniag.sk
upratovačka31+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
ODVaS TFlektor
VS_0_30
+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.vedecko - výskumný zamestnanec, odborný asistentVu314
+421 37 641 4722
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TFdocent
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.KKaST TFdocent
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
odb. zamestnankyňa
Ing. Marián Daniš
odb. zamestnanec
Sa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistentMF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
docent
AC_0_13+421 37 641 4357jozef.dudak [at] uniag.sk
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.KSaVB TFprofesorAC_0_9+421 37 641 4350
profesor, administratíva
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
KEAaI TF
upratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
IKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
michaela.guzmicka [at] uniag.sk
Ľudovít GyuricaIKCV DTF TFodb. zamestnanecSI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
eva.halenarova [at] uniag.sk
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TFvedecko - výskumná zamestnankyňa
Vu306
+421 37 641 5782marta.harnicarova [at] uniag.sk
docentka
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
KF TF
odborný asistent
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
DTF TFadministratívaMF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TFprofesor
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764dusan.hruby [at] uniag.sk
Jozef Hudec
prevádzkový zamestnanec vo výskume
VI119
+421 37 641 5675
KDaM TFdocentMQ_2_213+421 37 641 4530lubomir.hujo [at] uniag.sk
KEAaI TFodb. zamestnankyňaMF-B_2_Va304+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.docentMQ_2_216
+421 37 641 4611
juraj.jablonicky [at] uniag.sk
DTF TFadministratívaMF-B_1_204
+421 37 641 5489
administratíva
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
maria.janciova1 [at] uniag.sk
Ing. Alena Jančušková
administratíva
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493alena.jancuskova [at] uniag.sk
KKS TFadministratívaMF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
docent
MQ_2_215
+421 37 641 4114
prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TFdocentAC_0_1
+421 37 641 4796
docentMF-B_4_Fa517+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
docentka
MQ_1_102
+421 37 641 5694
ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
Ing. Drahomíra KarasováDTF TF
administratíva
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
KZSBT TF
docentka
MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403
Veronika KolečániováKF TF
upratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
IKCV DTF TF, TF
vedecko - výskumná zamestnankyňa, administratíva
MF-B_1_204+421 37 641 5408katarina.kollarova [at] uniag.sk
upratovačkaMF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
eva.kondeova [at] uniag.sk
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.docent
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
Ing. Patrik Kósa, PhD.odb. zamestnanec2KZ+421 37 641 4723
TF, KDaM TFdocent, administratívaMQ_2_209
+421 37 641 5776
jan.kosiba [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TF
docent
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
Ing. Ivan Kováč, PhD.odborný asistent
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
ivan.kovac [at] uniag.sk
upratovačkalydia.kovacova [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_0_15
+421 37 641 4368
docent
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TFdocentMF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
odborný asistent
MF-B_1_Ma215
+421 37 641 5677
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.odborná asistentkaMF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
Juraj LacinaODVaS TFodb. zamestnanec
juraj.lacina [at] uniag.sk
KZSBT TFdocentkaMQ_1_106+421 37 641 5777
KEAaI TFdocent
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.KSaVB TFodborný asistent
AC_0_8
+421 37 641 4798
KSaVB TFdocentAC_0_19+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.KDaM TFdocentMQ_2_202+421 37 641 4618radoslav.majdan [at] uniag.sk
KKS TFodborný asistent
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
odb. zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.mesaros [at] uniag.sk
KZSBT TFprofesor
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
výskumná zamestnankyňaMQ_2_206
+421 37 641 4875
marta.mihinova [at] uniag.sk
Ladislav Michálekodb. zamestnanecMQ_0_11+421 37 641 4797
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.odborný asistent
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rastislav.mikus [at] uniag.sk
KKaST TF
administratíva
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
odborný asistent
MQ_2_208
+421 37 641 4613
miroslav.mojzis [at] uniag.sk
KDaM TF
odborný asistent
MQ_2_218
+421 37 641 4537
odborný asistent
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
JUDr. Marieta Okenková, PhD.KEAaI TFvedecko - výskumná zamestnankyňaMF-B_2_Va321+421 37 641 4765
docent
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
martin.olejar [at] uniag.sk
Ing. Dušan Páleš, CSc.
odborný asistent
MF-B_4_Fa513+421 37 641 5669
profesorka
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
zuzana.palkova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TFodb. zamestnankyňaMF-B_1_Ma218+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.odborný asistentMF-B_2_Va322+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
KZSBT TFdocent
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
stefan.pogran [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.odborný asistentMF-B_3_Sa413+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.odborný asistentMF-B_3_Sa414+421 37 641 4105miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Juraj Rác
odb. zamestnanec
VI123
+421 37 641 5780
juraj.rac [at] uniag.sk
KSaVB TF
profesor
AC_0_10
+421 37 641 4425vladimir.rataj [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.docent
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
profesor
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TF
odborná asistentka
MQ_1_114
+421 37 641 5695
DTF TFupratovačka
Mária ŠtefankováKDaM TFupratovačkaMQ_0_003
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.profesor
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
zdenko.tkac [at] uniag.sk
Ing. František Tóth, PhD.odborný asistent
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TF
odborný asistent
MF-B_2_Va317+421 37 641 4763
Ing. Juraj Tulík, PhD.KDaM TFodborný asistent
MQ_2_204
+421 37 641 4531juraj.tulik [at] uniag.sk
Darina Uramová
administratíva
AC_0_2+421 37 641 4360
odborná asistentka
AC_0_17
+421 37 641 4359
olga.urbanovicova [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
lukas.vacho [at] uniag.sk
KEAaI TFdocent
Vu306
+421 37 641 5782
KDaM TFdocentMQ_2_214+421 37 641 4756
Ing. Božena VitázkováIKCV DTF TFvýskumná zamestnankyňaMF-B_1_Ma218+421 37 641 4358bozena.vitazkova [at] uniag.sk
odb. zamestnanecMQ_0_11
+421 37 641 4797
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
docentka, administratíva
MF-B_2_12
+421 37 641 5486, +421 37 641 4716
Ing. Renáta Záhorská, PhD.administratíva
Mu205
+421 37 641 5589
KKaST TF, ODVaS TF
odborný asistent, odb. zamestnanec
MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
KKaST TF, TFdocent, administratívaMF-B_3_1P3
+421 37 641 5784
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TF
docent
MQ_1_103
+421 37 641 5692
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
docent
MF-B_3_Sa415+421 37 641 4104
KKaST TFupratovačka
Su406
+421 37 641 5684

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KEAaI TFExterný spolupracovníkqadamovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Externý spolupracovník
bajla [at] is.uniag.sk
Ing. Lukasz Bak, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Helena Barošková
Externá spolupracovníčka
AE_4_411+421 37 641 4400helena.baroskova [at] uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
qbosansky [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766brachtyr [at] is.uniag.sk
Lukáš DlabalKKS TFExterný spolupracovník
qdlabal [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
TF
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Ján Frančák, CSc.TFExterný spolupracovník
Jozef GolianTF
Externý spolupracovník
SI134, MF-D1
+421 37 641 5683, +421 37 641 5699
golian [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.TF
Externý spolupracovník
qgondar [at] is.uniag.sk
Rudolf HluchExterný spolupracovník
1P4
+421 37 641 5787hluch [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.KZSBT TF
Externý spolupracovník
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.TFExterný spolupracovník
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4275
hrubec [at] is.uniag.sk
Affan Othman Hussein, MScKSaVB TF
Externý spolupracovník
TFExterný spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.TF
Externý spolupracovník
TFExterný spolupracovník
TFExterný spolupracovník
qkichi [at] is.uniag.sk
DTF TF
Externý spolupracovník
qkoprda [at] is.uniag.sk
RNDr. Peter KováčExterný spolupracovníkMQ_1_111+421 37 641 5693kovacp [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.TF
Externý spolupracovník
qkucera [at] is.uniag.sk
KZSBT TFExterný spolupracovník
qkunc [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c., CSc.TF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.Externý spolupracovníkqmarecek [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
qmasek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Externý spolupracovník
AC_0_9+421 37 641 4366nozdrovicky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Piszczalka, PhD.TFExterný spolupracovník
piszczalka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Pršan, CSc.TF
Externý spolupracovník
MF-B_4_Fa516
+421 37 641 5668
Externý spolupracovník
TF
Externý spolupracovník
qruzbarsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.TFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsestak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
svec [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Externý spolupracovník
qtakac [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
+421 37 641 4723
qtomasik [at] is.uniag.sk
KKS TFExterný spolupracovník
TFExterný spolupracovník
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Externý spolupracovník
Vu306
+421 37 641 5782