Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
jozef.bujko [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
docent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297
juraj.candrak [at] uniag.sk
Eva Farmadinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
eva.farmadinova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_16
+421 37 641 4295
Daniela Galbaváodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336daniela.galbava [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12+421 37 641 4298friderika.hallova [at] uniag.sk
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.profesor CSc./PhD.AT_1_3
+421 37 641 4292
radovan.kasarda [at] uniag.sk
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.docentka CSc./PhD.
AT_1_8
+421 37 641 4290
odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_10
+421 37 641 4824
nina.moravcikova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_6+421 37 641 4296
Ing. Eva Strapáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9
+421 37 641 4334
eva.strapakova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AT_1_7
+421 37 641 4285
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_1_17
+421 37 641 4815

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externý spolupracovník
AT_1_2+421 37 641 4291kadlecik [at] is.uniag.sk