Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Jarmila AdámekováKKI FZKIupratovačka
1.06
+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.KOVV FZKI
docent
Bz_1_30+421 37 641 5804stefan.ailer [at] uniag.sk
docentka
Bz_0_14+421 37 641 4247alena.andrejiova [at] uniag.sk
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKIodborná asistentkaZB_2_201
+421 37 641 5250
elena.aydin [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
odborná asistentkaZP_0_1.25
+421 37 641 5222
anna.barekova [at] uniag.sk
docentZM_1_2.08
+421 37 641 5236
viliam.barek [at] uniag.sk
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.docent
Bz_1_18
+421 37 641 5801
KZaKA FZKI, FZKIodborná asistentka, administratíva
TD_0_121
+421 37 641 5425
maria.bihunova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.DFZKI FZKIadministratívaTD_1_215
+421 37 641 5406
Ing. Jana Černá, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňaTD_0_132+421 37 641 5437jana.cerna [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.odborný asistentZP_1_2.10
+421 37 641 5224
Ing. Lenka Čimová, PhD.administratívaTD_0_116
+421 37 641 5417
lenka.cimova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodborný asistent
TD_0_120
+421 37 641 5427
ivan.citary [at] uniag.sk
administratívaTD_1_215
+421 376 415 406
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.odb. zamestnankyňaZP_0_1.02+421 37 641 5214
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
odb. zamestnankyňa
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252
KZ FZKIodb. zamestnanec
Bz_0_2
+421 37 641 4262andrej.ferenc [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
profesorka
TD_0_102
+421 37 641 5426
Ing. Roman Flóriš, PhD.
odborný asistent
TD_0_120
+421 37 641 5427
roman.floris [at] uniag.sk
upratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
vladimira.froncova [at] uniag.sk
Ing. Jakub Fuska, PhD.KKI FZKI
odborný asistent
ZM_0_1.13+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
KKI FZKIodb. zamestnankyňaZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
KZ FZKIodborný asistent
Bz_0_4
+421 37 641 4322
Ing. Denisa Halajová, PhD.odborná asistentka
TD_0_129
+421 37 641 5422
denisa.halajova [at] uniag.sk
KKI FZKI, FZKIprofesor, administratívaZM_1_2.06
+421 37 641 5232
docentka
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
KKPaPÚ FZKIodborný asistent
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223
KZ FZKI
profesorka
Bz_1_24
+421 37 641 4712
alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.KBZ FZKIodborná asistentkaTD_1_210
+421 37 641 5432
dagmar.hillova [at] uniag.sk
docent, administratíva
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244
profesor, administratíva
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.docent
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
upratovačkaTD_0_114
+421 37 641 5440
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
docent
ZM_1_2.07+421 37 641 5231
KOVV FZKIprofesorka
Bz_1_19
+421 37 641 4715miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
KKI FZKIodborná asistentka
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238tatiana.kaletova [at] uniag.sk
Anna KanianskáKZ FZKI
administratíva
Bz_0_12
+421 37 641 4229
odb. zamestnanec
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247
Ing. Marcel Kliment, PhD.odborný asistentZP_0_1.30+421 37 641 5242
KBZ FZKI
odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445
odborný asistent
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
lubomir.konc [at] uniag.sk
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
docent
TD_0_103
+421 37 641 5423
gabriel.kuczman [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKI
docentka
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
Mária Letkováodb. zamestnankyňaBz_0_5+421 37 641 4239
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňaTD_0_124+421 37 641 5443
KZaKA FZKI
odb. zamestnanec
TD_0_105
+421 37 641 5424
Mgr. Magdaléna Magdziaková
administratíva
TD_1_218+421 376 415 410
Ing. Andrea Matuškovičováadministratíva
TD_0_114
+421 37 641 5414
DFZKI FZKI
administratíva
TD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441
KOVV FZKIdocentBz_1_21+421 37 641 5802jan.mezey [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.KZ FZKIodborná asistentkaBz_0_11+421 37 641 4243
upratovačka
6
+421 37 641 5254
docent
TD_0_130
+421 37 641 5409
Ing. Miloslav Mucha
odb. zamestnanec IT
+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
docentka
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
zlatica.muchova [at] uniag.sk
odborná asistentkaZM_1_2.19+421 37 641 5230
Dušan Opršal
remeselník
+421 37 641 5237
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.KBZ FZKIprofesorkaTD_1_211+421 37 641 5431
KOVV FZKI
docent
Bz_1_20
+421 37 641 5799
KOVV FZKIodborný asistent
Bz_1_23
+421 37 641 4714
odborná asistentkaZM_1_2.04
+421 37 641 5228
odb. zamestnankyňa
ZP_1_2.06
+421 37 641 5254
Simona Rábekováodb. zamestnankyňa
TD_1_201
+421 37 641 5420
odborný asistent
TD_0_111
+421 37 641 5433
marcel.racek [at] uniag.sk
administratíva
+421 376 415 415
KBZ FZKIodborná asistentkaTD_0_112+421 37 641 5434
Zuzana SabováKOVV FZKI
administratíva
Bz_1_19
+421 37 641 4721
zuzana.sabova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesorTD_0_101
+421 37 641 5421
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.KBZ FZKIodborná asistentkaTD_0_110+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Karol Šinka, PhD.odborný asistentZP_0_1.26+421 37 641 5251
KKPaPÚ FZKI
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.docentka, administratívaTD_1_202
+421 37 641 5429
roberta.stepankova [at] uniag.sk
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI
odborný asistent
ZB_0_7+421 37 641 5249andrej.tarnik [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221lucia.tatosova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
remeselník
TD_0_109+421 376 415 438
KZaKA FZKIodborný asistent
TD_0_103
+421 37 641 5423
odborná asistentka
TD_0_121
+421 37 641 5425martina.veresova [at] uniag.sk
Daniela ZeleňákováKBZ FZKI
administratíva
TD_1_212
+421 37 641 5430
daniela.zelenakova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
upratovačka
127
+421 37 641 5440
katarina.zrubcova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
ZB_1_109
+421 37 641 5240
Ing. Zoltán BalkoExterný spolupracovník
qbalko [at] is.uniag.sk
Mohammadebrahim BanihabibFZKI
Externý spolupracovník
qbanihabib [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qbaranek [at] is.uniag.sk
Ing. Helena BaroškováExterná spolupracovníčka
AE_4_411
+421 37 641 4400
helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.FZKIExterný spolupracovníkqbejcek [at] is.uniag.sk
Mgr. art. Soňa BellérováKZaKA FZKIExterná spolupracovníčka
TD_0_128
+421 37 641 5448
Externá spolupracovníčka
qbenedikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqbolecek [at] is.uniag.sk
KBaH FZKI
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.
Externý spolupracovník
DFZKI FZKIExterná spolupracovníčka
qeftinova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Ivan Greguš, DiS.
Externý spolupracovník
qgregus [at] is.uniag.sk
FZKIExterný spolupracovníkqgrzywna [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhoracek [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qhotka [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Externý spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
Mgr. Ján Huňady, PhD.Externý spolupracovník
FZKI
Externý spolupracovník
ZM_1_2.05+421 37 641 5227
FZKI
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.KBZ FZKIExterná spolupracovníčkaTD_0_132
+421 37 641 5436
PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD.KOVV FZKIExterný spolupracovník
doc. RNDr. Tunde Juríková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.KZaKA FZKIExterná spolupracovníčka
prof. Ing. František Kobza, CSc.
Externý spolupracovník
qkobzaf [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlichner [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqlukaciki [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.Externý spolupracovník
Mgr. Anna Nagyová
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.Externá spolupracovníčka
Ing. Pavel Ondr, CSc.Externý spolupracovník
qondr [at] is.uniag.sk
Ing. Jan Pavlík, PhD.FZKI
Externý spolupracovník
pavlik [at] is.uniag.sk
FZKI
Externý spolupracovník
Ing. Martin Pikalík, PhD.Externý spolupracovníkTD_1_215+421 37 641 5406xpikalik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qrop [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
DFZKI FZKI
Externá spolupracovníčka
qsalasova [at] is.uniag.sk
KZ FZKI
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.DFZKI FZKI
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
ZB_0_3
+421 37 641 5248
Ing. Peter Šurda, PhD.KBaH FZKIExterný spolupracovník
RNDr. Andrej Tall, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Bz_0_15+421 37 641 4226valsikova [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qvanek [at] is.uniag.sk
Ing. Marián VargaFZKI
Externý spolupracovník
qvargam [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qvitkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvrablik [at] is.uniag.sk