Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
administratívaEM_0_2+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
profesorka, administratíva
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
Dana Baumanová
administratíva
AE_0_2
+421 37 641 5729
dana.baumanova [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
administratíva
FF_0_4+421 37 641 5078
KRR FEŠRR
docentka
AE_6_601
+421 37 641 4566janka.beresecka [at] uniag.sk
administratívaFF_2_30
+421 37 641 5084, +421 37 641 5081
zuzana.bohatova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.docentEM_0_4
+421 37 641 5609
Ing. Monika Bumbalová, PhD.KVS FEŠRRodborná asistentka
FF_1_38
+421 37 641 5656
KVS FEŠRRodborný asistentAZ_0_4
+421 37 641 5657
odb. zamestnankyňa
Q-gar_0_4+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
KPr FEŠRRodborný asistentFF_1_39+421 37 641 5075kristian.cechmanek [at] uniag.sk
KPr FEŠRRremeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732stanislav.curgaly [at] uniag.sk
administratíva
AE_0_26
+421 37 641 5757
veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec
AA_3_313
+421 37 641 5569
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.odborná asistentkaFF_1_45/2+421 37 641 5071
Ing. Mariana Eliašová, PhD.KEM FEŠRR
odborná asistentka
EM_1_15
+421 37 641 5614
mariana.eliasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.docentka
AE_6_603
+421 37 641 4563
maria.fazikova [at] uniag.sk
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.KEM FEŠRR
profesor
EM_2_23
+421 37 641 5626
alexander.feher [at] uniag.sk
Ing. Norbert FlorišCIP FEŠRR
administratíva
FF_2_30
+421 37 641 5081
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRRprofesor
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620jan.gadus [at] uniag.sk
Monika Gajdošová
administratíva
AE_0_26
+421 37 641 5757
KRBE FEŠRRodborný asistentMQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
tomas.giertl [at] uniag.sk
odborná asistentka
EM_3_32
+421 37 641 5610
monika.gubanova [at] uniag.sk
odborná asistentkaEM_2_25+421 37 641 5631daniela.halmova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAZ_0_1
+421 37 641 5656
denisa.hanackova [at] uniag.sk
KEM FEŠRRodborný asistentEM_3_33
+421 37 641 5627
martin.hauptvogl [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRR
upratovačka
jaroslava.hola [at] uniag.sk
Ing. Michal Hrivnák, PhD.
odborný asistent
AE_6_608
+421 37 641 4565
KRR FEŠRRodborná asistentkaAE_6_602+421 37 641 4562
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.KPr FEŠRR
docentka
FF_1_49
+421 37 641 5073
KRR FEŠRR
odb. zamestnankyňa
AE_6_604+421 37 641 4568
docentka
AE_6_612+421 37 641 4567
KVS FEŠRR
administratíva
AZ_0_2
+421 37 641 5650zdenka.klucarova [at] uniag.sk
Etela Kompasová
odb. zamestnankyňa
EM_2_22
+421 37 641 5623
Ivana Koppanováupratovačka
ivana.koppanova [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
odborný asistent
MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613
KEP FEŠRRodborný asistentEM_3_38+421 37 641 5606marian.kovacik [at] uniag.sk
KPr FEŠRRdocentka
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
Ing. Valéria Magáthová
administratíva
AE_0_25
+421 37 641 5748
valeria.magathova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňaAE_0_25, FF_0_4+421 37 641 5748
Ing. Martin Mariš, PhD.odborný asistent
AE_6_602
+421 37 641 4562
martin.maris [at] uniag.sk
profesorka
FF_1_44+421 37 641 5072
Ing. Katarína Melichová, PhD.
odborná asistentka
AE_6_608
+421 37 641 4565katarina.melichova [at] uniag.sk
Ing. Georgetta Palšováadministratíva
AE_0_4
+421 37 641 5718
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
docentka
FF_0_2/1
+421 37 641 5079
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
odborná asistentka, administratíva
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
Ing. Martin Prčík, PhD.KEM FEŠRR
odborný asistent
EM_2_21+421 37 641 5628martin.prcik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňaFF_1_45/1+421 376 415 076
docentka, administratíva
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
olga.rohacikova [at] uniag.sk
odborná asistentka
EM_0_3
+421 37 641 5605
docentka, administratíva
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080loreta.schwarczova [at] uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRR
profesor, administratíva
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Mgr. Veronika Straussováadministratíva
FF_2_30
+421 37 641 5070, +421 37 641 5080
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.odborná asistentkaAE_6_601+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
Mária Šatkováupratovačka
maria.satkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.KEP FEŠRRodborný asistentEM_0_5+421 37 641 5607ivan.takac [at] uniag.sk
Ing. Maroš Valach, PhD.odborný asistent
AZ_0_5
+421 37 641 5654
Ing. Lukáš Varecha, PhD.KRR FEŠRR
odborný asistent
AE_6_608
+421 37 641 4565
Mária Vargová
upratovačka
FF_0_18
+421 37 641 5732
maria.vargova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
qabdibekova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qakhmetkerim [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Ainura Aldiyarova
Externá spolupracovníčka
qaldiyarova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
qallanazarov [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Laura AlzhanovaExterná spolupracovníčka
qalzhanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qarepbaev [at] is.uniag.sk
Aybek ArifjanovFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
Burkhon AvutkhonovFEŠRRExterný spolupracovník
Ing. Eva Balážová, PhD.
Externá spolupracovníčka
AZ_0_3+421 37 641 5655qbalazovae [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Kuatbay BekanovExterný spolupracovník
qbekanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Belajová, PhD.Externá spolupracovníčka
qbelajova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BeňadikExterný spolupracovník
RNDr. Magdaléna BezákováExterná spolupracovníčka
qbezakova [at] is.uniag.sk
Fabian BloechlExterný spolupracovník
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Dragan BrkovicFEŠRRExterný spolupracovník
Ing. Peter Bulla, PhD.KVS FEŠRRExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
Shokhrukh DjurakulovFEŠRR
Externý spolupracovník
qdjurakulov [at] is.uniag.sk
Zarina DosmukhamedovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qdosmukhamed [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qdudova [at] is.uniag.sk
Helen Eyong TabotFEŠRRExterný spolupracovník
qtabot [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qfinka [at] is.uniag.sk
Ing. Ružena Gabašová, PhD.Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
qgabrisa [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
qgajdosp [at] is.uniag.sk
Julissa Alexandra Galarza VILLAMAR
Externá spolupracovníčka
qgalarzavill [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Liangyan GuoExterný spolupracovník
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Externý spolupracovník
AE_8_19
+421 37 641 4595
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qhalada [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqhamada [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Externý spolupracovník
ZM_1_2.05+421 37 641 5227huska [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
PhDr. Danica IlievováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Mgr. Bc. Peter Jakubík, LLMKPr FEŠRR
Externý spolupracovník
qjakubik [at] is.uniag.sk
doc. JUDr. Martin Janků, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Externý spolupracovník
qjansky [at] is.uniag.sk
Ing. Maroš JenisExterný spolupracovník
qjenis [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.Externý spolupracovník
qjurani [at] is.uniag.sk
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.FEŠRR
Externý spolupracovník
qjurcikr [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Q-gar_0_2
+421 37 641 5616jurekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Gulzhan KazkenovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
qkeken [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqkollar [at] is.uniag.sk
Ing. Iveta Kostková
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qkramar [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
Mgr. Monika Kurňavková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovníkAE_6_608+421 37 641 4565xlietava [at] is.uniag.sk
Till Ludwig
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmacekova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
Reinfried MansbergerFEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qmarecek [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkAE_4_407
+421 37 641 4486
RNDr. František Mercel, CSc.
Externý spolupracovník
qmercel [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmertlova [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
Mgr. Richard MošaťFEŠRRExterný spolupracovník
qmosat [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
qmura [at] is.uniag.sk
Elmira Mursalimova
Externá spolupracovníčka
qmursalimova [at] is.uniag.sk
Dilmurod NasimovFEŠRRExterný spolupracovník
qnasimov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Zebunniso NomozovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
Gulmira NurmanbekovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qnurmanbekov [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
qorynkhanov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpapcunova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qparsch [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qpaucirova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter PecušExterný spolupracovník
qpecus [at] is.uniag.sk
Claudia PiacenzaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qpiacenza [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Edward Pierzgalski, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
Ing. Pavol Porvaz, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
qporvaz [at] is.uniag.sk
Giorgos PrezerakosFEŠRRExterný spolupracovník
Lena Aglaja Barbara Priesemann
Externá spolupracovníčka
qpriesemann [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Externý spolupracovník
AS_0_01+421 37 641 5893
Bojan RantasaFEŠRR
Externý spolupracovník
qrantasa [at] is.uniag.sk
Zebokhon RasulovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qrasulova [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qravshanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.
Externý spolupracovník
Sanobar ReymovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
Tchuisseu Tchepnkep Rivellie AimeeFEŠRRExterný spolupracovník
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KRR FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730olga.rohacikova [at] uniag.sk
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.Externý spolupracovník
qroznovsky [at] is.uniag.sk
RNDr. Helena RýchlaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qrychla [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Walter Seher
Externý spolupracovník
qseher [at] is.uniag.sk
Nurzikhan Seitkali
Externá spolupracovníčka
qseitkali [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.FEŠRRExterný spolupracovník
Jan SmitkaExterný spolupracovník
Gabriel SpechtFEŠRRExterný spolupracovník
qspecht [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
Ing. Michal StrnálFEŠRR
Externý spolupracovník
Vincent Svíba
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qszovics [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová ParmováExterná spolupracovníčka
qskodovaparm [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
qsujan [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Juraj Tej, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqtej [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
qtireuov [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
Seitkaliy TurezhanovFEŠRR
Externý spolupracovník
qturezhanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
quramova [at] is.uniag.sk
Sirojiddin UrokovFEŠRRExterný spolupracovník
qurokov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvachal [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qvajova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qvanhuylenbr [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qvyskot [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqyannakopoul [at] is.uniag.sk
Baglan Yeleuov
Externý spolupracovník
Svetlana YerekeyevaExterná spolupracovníčka
qyerekeyeva [at] is.uniag.sk
Rita YersheyevaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qyersheyeva [at] is.uniag.sk
Gulnara Yunussova
Externá spolupracovníčka
qyunussova [at] is.uniag.sk
Zhaksylyk Zharlygassov
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Elena Žárska, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka