Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Denisa AckermannováKEP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
EM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
denisa.ackermannova [at] uniag.sk
FEŠRR, KPr FEŠRRprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAE_0_2
+421 37 641 5729
KPr FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_0_4+421 37 641 5078monika.bediova [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
janka.beresecka [at] uniag.sk
profesor DrSc.
EM_2_18
+421 37 641 5625
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
KEP FEŠRRdocent CSc./PhD.EM_0_4
+421 37 641 5609
CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_1_38
+421 37 641 5656
Ing. Michal Cifranič, PhD.KVS FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4+421 37 641 5657
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.KPr FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39+421 37 641 5075kristian.cechmanek [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
remeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
Ing. Juraj ĎurkovičDFEŠRR FEŠRR
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_3_313
+421 37 641 5569
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
FF_1_45/2+421 37 641 5071jana.durkovicova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.EM_1_15
+421 37 641 5614
mariana.eliasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.KRR FEŠRR
docentka CSc./PhD.
AE_6_603
+421 37 641 4563
KEM FEŠRRdocent CSc./PhD.
EM_2_23
+421 37 641 5626
alexander.feher [at] uniag.sk
Ing. Norbert FlorišCIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620jan.gadus [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
monika.gajdosova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Giertl, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
Ing. Monika Gubáňová, PhD.KEP FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32
+421 37 641 5610
monika.gubanova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Halmová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.EM_2_25+421 37 641 5631daniela.halmova [at] uniag.sk
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1
+421 37 641 5656
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_33
+421 37 641 5627
Jaroslava HoláDFEŠRR FEŠRRupratovačka
Ing. Michal Hrivnák, PhD.KRR FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_1_49
+421 37 641 5073
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_612
+421 37 641 4567
jana.jarabkova [at] uniag.sk
Zdenka KlučárováKVS FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2
+421 37 641 5650
zdenka.klucarova [at] uniag.sk
Etela KompasováKEM FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
EM_2_22
+421 37 641 5623
etela.kompasova [at] uniag.sk
KVS FEŠRRupratovačkaivana.koppanova [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38+421 37 641 5606
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.docentka CSc./PhD.FF_1_45/1
+421 37 641 5076
dekanát - centrum
AE_0_25
+421 37 641 5748
KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.profesorka CSc./PhD.FF_1_44
+421 37 641 5072
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565katarina.melichova [at] uniag.sk
Ing. Georgetta PalšováDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_4
+421 37 641 5718
docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1
+421 37 641 5079
lucia.palsova [at] uniag.sk
Ing. Žaneta Pauková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
zaneta.paukova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.EM_2_21+421 37 641 5628martin.prcik [at] uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.KVS FEŠRR, CIP FEŠRR
docentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
loreta.schwarczova [at] uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Mgr. Veronika Straussovárektorát - adm.centrumFF_2_30
+421 376 415 080
veronika.straussova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
Mária Šatková
upratovačka
maria.satkova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
Ing. Ivan Takáč, PhD.KEP FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5
+421 37 641 5607
Ing. Maroš Valach, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_5
+421 37 641 5654
upratovačka
FF_0_18
+421 37 641 5732maria.vargova [at] uniag.sk
KEM FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_2_24
+421 37 641 5630
veronika.zuzulova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Aikumis Abdibekova
Externá spolupracovníčka
qabdibekova [at] is.uniag.sk
Abzal AbdramanovExterný spolupracovník
Gulnura Akhmetkerimova
Externá spolupracovníčka
qakhmetkerim [at] is.uniag.sk
Ulzhan AkilovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qakilova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qakylbekova [at] is.uniag.sk
Ainura AldiyarovaExterná spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovníkqallanazarov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qalvarado [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qalvarez [at] is.uniag.sk
Laura AlzhanovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qalzhanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovníkqarepbaev [at] is.uniag.sk
Aybek ArifjanovExterný spolupracovník
qarifjanov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Burkhon AvutkhonovFEŠRRExterný spolupracovníkqavutkhonov [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
AZ_0_3
+421 37 641 5655qbalazovae [at] is.uniag.sk
Diana BatyrbekovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
Kuatbay Bekanov
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
qbenadik [at] is.uniag.sk
RNDr. Magdaléna BezákováFEŠRRExterná spolupracovníčkaqbezakova [at] is.uniag.sk
Fabian BloechlFEŠRRExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qbodik [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
qbozikj [at] is.uniag.sk
Dragan BrkovicFEŠRR
Externý spolupracovník
qbrkovic [at] is.uniag.sk
KVS FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qburliaio [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdavid [at] is.uniag.sk
Shokhrukh Djurakulov
Externý spolupracovník
qdjurakulov [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qtabot [at] is.uniag.sk
Ing. András Fazekaš, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.Externý spolupracovník
qfinka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovníkqgabrisa [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovníkqgajdosp [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Ing. Claudia GettlerováExterná spolupracovníčkaqgettlerova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qguo [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.Externý spolupracovník
AE_8_19
+421 37 641 4595
Externý spolupracovník
qhalada [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marta Hamalová, CSc.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qhudak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qotohudec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkZM_1_2.05+421 37 641 5227
doc. Ing. Helena Hybská, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhybska [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqivanickova [at] is.uniag.sk
Mgr. Bc. Peter Jakubík, LLMKPr FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
janku [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjenis [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.Externý spolupracovník
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Externá spolupracovníčka
Q-gar_0_2+421 37 641 5616
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Gulzhan KazkenovaExterná spolupracovníčka
Zdeněk KekenExterný spolupracovník
qkeken [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qkollar [at] is.uniag.sk
Ing. Iveta KostkováFEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qkovacovak1 [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Miloslav KramárFEŠRR
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkudelas [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčkaqkurnavkova [at] is.uniag.sk
Lauren Lallemand
Externý spolupracovník
Ing. Marek Lietava, PhD.
Externý spolupracovník
AE_6_608+421 37 641 4565xlietava [at] is.uniag.sk
Till LudwigFEŠRRExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Rasuljon Mamajanov
Externý spolupracovník
qmamajanov [at] is.uniag.sk
Nizamatdin Mamutov
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qmansberger [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.FEŠRR
Externý spolupracovník
qmarecek [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovníkAE_4_407+421 37 641 4486
RNDr. František Mercel, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
FEŠRRExterný spolupracovník
qmosat [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčkaqmursalimova [at] is.uniag.sk
Dilmurod NasimovExterný spolupracovník
qnasimov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Zebunniso NomozovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qnomozova [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Externá spolupracovníčka
Kanat Orynkhanov
Externý spolupracovník
qorynkhanov [at] is.uniag.sk
KVS FEŠRRExterná spolupracovníčka
qpapcunova [at] is.uniag.sk
Dr. Lucas ParschFEŠRRExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpaucirova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter PecušFEŠRR
Externý spolupracovník
qpecus [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qplesnik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Giorgos PrezerakosFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Omar Prieto SantamartaFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovníkAS_0_01+421 37 641 5893artan.qineti [at] uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qrantasa [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qrasulova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qravshanov [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Polat Reymov
Externý spolupracovník
qreymov [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
qreymovt [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.Externá spolupracovníčkaAE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.Externý spolupracovníkqroznovsky [at] is.uniag.sk
RNDr. Helena RýchlaExterná spolupracovníčka
Akmarzhan Salykova
Externá spolupracovníčka
qsalykova [at] is.uniag.sk
Walter SeherExterný spolupracovníkqseher [at] is.uniag.sk
Nurzikhan SeitkaliExterná spolupracovníčka
qseitkali [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovníkqshaniyazov [at] is.uniag.sk
Jan Smitka
Externý spolupracovník
qsmitka [at] is.uniag.sk
Gabriel Specht
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qstanek [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Strnál
Externý spolupracovník
xstrnal [at] is.uniag.sk
Vincent SvíbaFEŠRRExterný spolupracovník
Ing. Bohumír ŠabíkFEŠRR
Externý spolupracovník
qsabik [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová ParmováFEŠRRExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qskvarenina [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
RNDr. Jozef Takáč, PhD.Externý spolupracovník
qtakacj [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qtej [at] is.uniag.sk
Kanat TireuovFEŠRR
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qturezhanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc.
Externý spolupracovník
qtvrdon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Uramová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
quramova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqvachal [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela Vajová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Shuhrat Valiyev
Externý spolupracovník
qvaliyev [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qviglasky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
qvilcek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Externý spolupracovník
qvyskot [at] is.uniag.sk
Panos YannakopoulosExterný spolupracovník
qyannakopoul [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qyeleuov [at] is.uniag.sk
Svetlana YerekeyevaExterná spolupracovníčka
qyerekeyeva [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qyersheyeva [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
qzharlygasso [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qzhokusheva [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Elena Žárska, PhD.Externá spolupracovníčka