Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Agneša Balkovárektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_1_Ma210+421 37 641 4303agnesa.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_104+421 37 641 5778milada.balkova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Boďo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma217+421 37 641 5666, +421 37 641 5665stefan.bodo [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.profesor CSc./PhD.MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220+421 37 641 5400, +421 37 641 4307roman.galik [at] uniag.sk
Eva HalenárováupratovačkaMQ_1_105+421 37 641 4838eva.halenarova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.docentka CSc./PhD.MQ_1_102+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.docentka CSc./PhD.MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403viera.kazimirova [at] uniag.sk
Ing. Peter Kuchar, PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677peter.kuchar [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.docentka CSc./PhD.MQ_1_106+421 37 641 5777jana.lendelova [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.profesor CSc./PhD.MF-B_1_Ma211+421 37 641 5678stefan.mihina [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.docent CSc./PhD.MQ_1_107+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
Ing. Tímea Szabóová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_114+421 37 641 5695timea.szaboova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.docent CSc./PhD.MQ_1_103+421 37 641 5692miroslav.zitnak [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Tomáš Holota, PhD.Externý spolupracovníkMF-B_1_Ma214+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.Externý spolupracovníkqkunc [at] is.uniag.sk