Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Ing. Ladislav Bakay, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_131
+421 37 641 5445
ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132
+421 37 641 5437
docentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
Ing. Ján Kollár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445jan.kollar [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443helena.lichtnerova [at] uniag.sk
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.profesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431
Ing. Marcel Raček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_112
+421 37 641 5434
odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_110
+421 37 641 5436
Daniela Zeleňákovárektorát - adm.ost.pracoviská
TD_1_212
+421 37 641 5430

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
TD_0_132
+421 37 641 5436