Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445
ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.odb. zamestnankyňaTD_0_132+421 37 641 5437
odborná asistentka
TD_1_210
+421 37 641 5432
dagmar.hillova [at] uniag.sk
Ing. Ján Kollár, PhD.odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445
odb. zamestnankyňa
TD_0_124+421 37 641 5443
profesorka
TD_1_211
+421 37 641 5431
odborný asistent
TD_0_111
+421 37 641 5433
marcel.racek [at] uniag.sk
odborná asistentka
TD_0_112
+421 37 641 5434
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
odborná asistentka
TD_0_110
+421 37 641 5436
viera.sajbidorova [at] uniag.sk
administratíva
TD_1_212
+421 37 641 5430

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externá spolupracovníčka
TD_0_132
+421 37 641 5436
qjakabova [at] is.uniag.sk