Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Jarmila Adámekováupratovačka1.06+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.docent CSc./PhD.ZM_1_2.08+421 37 641 5236viliam.barek [at] uniag.sk
Ing. Jakub Fuska, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZM_0_1.13+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
Dana Gašparovičováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210dana.gasparovicova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.profesor CSc./PhD.ZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.docent CSc./PhD.ZM_1_2.07+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.11+421 37 641 5238tatiana.kaletova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.19+421 37 641 5230beata.novotna [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.04+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Yvetta Velísková, PhD.Externá spolupracovníčkaqveliskova [at] is.uniag.sk