Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Jarmila Adámeková
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
jarmila.adamekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13+421 37 641 5218
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210dana.gasparovicova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
ZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qveliskova [at] is.uniag.sk